Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Oudenaarde en Ronse slaan de handen in elkaar voor uitbouw thuishulp in de regio!

20 januari 2017

Isabelle Raevens, voorzitter van PWA Ronse en ikzelf ( voorzitter van PWA Oudenaarde) zijn tevreden voorzitters nadat het samenwerkingsakkoord tussen de dienstencheque ondernemingen van PWA Ronse en Oudenaarde gisteren bezegeld werd met de officiële handtekening.

Minister Muyters wil de PWA’s grondig hervormen. Een van de gevolgen daarvan is dat de dienstencheque ondernemingen die verbonden zij met het PWA  in de toekomst volledig zelfstandig moeten functioneren. Voor kleinere dienstenchequebedrijven zoals Ronse ligt dat niet voor de hand. Vandaar dat er uitgekeken werd naar schaalvergroting.

In ons dienstenchequebedrijf werken 8 gemotiveerde mensen. Wij vinden het belangrijk dat zij verder aan de slag kunnen blijven en dat we de gezinnen waar ze helpen verder onze diensten kunnen blijven aanbieden. Om dat te verzekeren voor de toekomst zijn we gesprekken opgestart met Oudenaarde en we zijn tot een goede overeenkomst kunnen komen die de tewerkstelling en de dienstverlening in Ronse verzekert.

Het personeel zal door het dienstenchequebedrijf van Oudenaarde verder tewerkgesteld worden en alle opgebouwde rechten zijn gewaarborgd voor het personeel. Tevens werd overeengekomen dat er vanuit Ronse twee vertegenwoordigers worden opgenomen in de raad van bestuur van het dienstenchequebedrijf van Oudenaarde (een namens de gemeente en een namens de sociale partners).

Door ook mensen van Ronse bij onze werking te betrekken garanderen we niet alleen de band met Ronse, maar zorgen we ook voor stabiliteit en continuïteit van de thuishulp in onze regio. We zullen ook een contactpunt blijven hebben in Ronse waar het personeel en de inwoners van Ronse terecht kunnen. Het is immers onze ambitie om de dienstverlening in Ronse te versterken en verder uit te bouwen. Ook in Oudenaarde is dat ons doel. Hierdoor kunnen we de tewerkstelling laten groeien en meer gezinnen ondersteunen bij hun huishoudelijk werk.

Momenteel werken er in in het dienstenchequebedrijf van PWA Oudenaarde 71 personeelsleden die bij  420 gezinnen helpen met onderhoud, was, strijk,….

De samenwerking tussen Ronse en Oudenaarde gaat in op 1 januari 2017.

Thuishulp is gevestigd op de Louis Mariekaai 7 te Oudenaarde (055230868).

vlnr: uw dienaar, Isabelle Raevens, Els Van Quickelberghe (medewerkster) en Katelijn Moerman (verantwoordelijke PWA Oudenaarde-Ronse)

Artikel KNACK 18/1: De doorgangswoning, een studentenkamer voor vluchtelingen.

18 januari 2017

Van harte welkom op nieuwjaarsreceptie van CD&V Oudenaarde!

9 januari 2017

CD&V Oudenaarde wenst U een gezond én voorspoedig 2017!

Een jaar vol kleine momenten van geluk.
Een jaar met veel warmte om te delen met zij die jou dierbaar zijn.
Onze ploeg staat alvast klaar om samen de toekomst vast te pakken!

Via deze weg nodigen we U ook graag uit naar onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 28 januari om 17u30 in Bernardustechnicum Campus (Gelukstede 2).
Dit jaar verwelkomen we minister Hilde Crevits voor een gelegenheidstoespraak.
Graag inschrijven via onze secretaris Marcel Janssens via marcel_janssens1@telenet.be

uitnodiging

Gelukkig nieuwjaar!

3 januari 2017

nieuwjaarskaart

Voorstelling gezondheidskalenders Logo Gezond

23 december 2016

Woensdagavond (21/12) was Oudenaarde gastheer voor 15 gemeenten uit de regio om het startschot te geven voor de verdeling van 40.000 Gezondheidskalenders voor senioren. Hij staat boordevol tips om langer gezond te genieten…. Samen met de andere collega’s gingen we het engagement aan om mee te doen aan de nationale actie Tournée Minérale om in de maand februari geen alcohol te drinken. Dat is een campagne van de Stichting tegen kanker en VAD waarbij mensen in februari gemotiveerd worden om geen alcohol te drinken.

sth3sth1

Toegankelijkheidsprijs 2016 in Oudenaarde gaat naar …

14 december 2016

Op vraag van de adviesraad voor personen met een handicap in Oudenaarde maakte ik gisterenavond de winnaars bekend van de toegankelijkheidswedstrijd 2016. Bij hun bezoek aan de deelnemende handelszaken werd niet alleen rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden tot toegang van de zaak maar werd ook gelet op mentale toegankelijkheid.
Algemene conclusie was een positieve evolutie om de toegankelijkheid te verbeteren. Desondanks zijn er nog heel wat aandachtspunten die toegankelijkheid kunnen helpen bevorderen. Door de uitreiking van de toegankelijkheidsprijs wil de adviesraad de winnaars bedanken voor de door hen geleverde inspanningen en men wil alle deelnemers en handelszaken verder stimuleren om verder inspanningen te blijven doen om hun zaak aan te passen zodat winkelen en ontspanning voor mensen met een beperking aangenamer wordt in Oudenaarde. Ik vind het heel belangrijk dat mensen met een beperking in eigen streek en leefomgeving zelfstandig kunnen winkelen en aan vrijetijdsbesteding kunnen doen.

Op de derde plaats eindigden De Feestwinkel & Salons Mantovani. De tweede prijs ging naar Fortis Paribas.  De winnaar van de toegankelijkheidsprijs 2016 is geworden : The Outsider!

U kan daar terecht voor events, teambuilding, survival, sportkampen, expedities… In april 2017 komt er aan The Outsider ook een waterskibaan waar ook mensen met een beperking gebruik kunnen van maken.

Niet alleen de uitwerking, maar vooral de gedachtengang om ontspanning aan te bieden voor mensen met een beperking is een grote meerwaarde in Oudenaarde. Zelfs in het team van de Outsider is er plaats voor mensen met een beperking.

Proficiat aan alle deelnemers!

 

img_1716

Woonwijk Klokkeveld krijgt 9 nieuwe woningen.

13 december 2016

Op 12 december 2016 vond – in aanwezigheid van de buurtbewoners – de eerste steenlegging plaats van het vervangingsproject in het Klokkeveld in Mater. Eerder dit najaar liet de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 8 woningen van 1971 slopen in de wijk. In de plaats komen 9 nieuwe woningen die voldoen aan alle hedendaagse normen.

De Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen dient tegen 2020 te voldoen aan alle ERP-doelstellingen opgelegd door Vlaanderen. Dit betekent dat ons patrimonium moet voldoen aan tal van energienormen. Kwaliteitsvol patrimonium is van belang voor onze SHM. Het renoveren van de bestaande woningen in het Klokkeveld zou te duur worden. Bovendien was het quasi onmogelijk om de vroegere kleine huisjes door middel van een renovatieproject te laten voldoen aan alle oppervlaktenormen en kwaliteitsnormen van onze sector. Deze locatie leent zich perfect om een vervangingsproject op te realiseren. Hierdoor zal bovendien een extra woning kunnen gebouwd worden.

De 8 bestaande woningen van nummer 30 tot 46 werden gesloopt. In de plaats bouwt Bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk 9 nieuwe woongelegenheden met 2 slaapkamers. Het bestelbedrag van het project bedraagt  1.190.551,17 euro excl BTW. Het ontwerp van de site werd gemaakt door architectenbureau Akro Nova uit Oudenaarde.

Een deel van het openbaar domein werd kosteloos van de stad overgedragen naar de SHM. Hierdoor kan het vrijgekomen terrein maximaal benut worden voor een kwaliteitsvol nieuwbouwproject. Hergebruiken van bestaande gronden past binnen het duurzaamheidsbeleid van de SHM Vlaamse Ardennen. Hierdoor wordt de bestaande wijk opgewaardeerd. Bovendien werden de bewoners van de oorspronkelijke woningen in een individueel traject begeleid naar een herhuisvesting. Wie wil, kan later opnieuw in het Klokkeveld terecht.

Op deze manier wil de SHM Vlaamse Ardennen als actieve woonpartner van de stad eveneens een bijdrage leveren tot het behalen van de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Deze nieuwe woningen zullen immers minder CO2-uitstoot veroorzaken in verhouding tot de oude panden.

dsc_0018

 

Links:

Artikel Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161212_02622812

Studiejaren tegen betaling omzetten in meer pensioen: voordeel voor vrouwen met onvolledige loopbaan

10 december 2016

De verschillende pensioenstelsels groeien naar elkaar toe, en dat willen wij ook. Dan is het logisch dat ook werknemers tijdens een overgangsperiode de mogelijkheid krijgen om hun studiejaren af te kopen. Dit op een gelijkaardige wijze als zelfstandigen en ambtenaren. Wie geen volledige loopbaan kan/kon uitbouwen, en ik denk hierbij ook aan vele vrouwen die geen volledige loopbaan hebben (kunnen) doorlopen, hebben zeker baat bij deze nieuwe regelgeving. Wanneer deze wet wordt goedgekeurd, – en de overgangsperiode van 3 jaar begint te lopen – moet er tevens een goede informatieronde voorzien worden.

Op dit moment kunnen werknemers slechts studiejaren regulariseren tijdens de eerste 10 jaar na het afstuderen. Zo verkrijgen zij mogelijk een hoger pensioenbedrag, zonder dat zij vroeger op pensioen kunnen. Maar hoe vroeger zij die beslissing moet nemen tijdens de loopbaan, hoe onzekerder de uitkomst: hoe zal de loopbaan eruitzien, stel dat je onverwacht overlijdt, of mogelijk is de pensioenwetgeving al gewijzigd tegen het moment dat je op pensioen gaat en haal je er zo geen voordeel meer uit.

Voor ambtenaren gebeurde het meetellen van studiejaren voor het pensioenbedrag tot nu toe automatisch en gratis.

Zelfstandigen konden wel al regulariseren tot op het moment dat ze met pensioen gaan en het voor hen duidelijker is of het interessant is om dit effectief te doen.

 

Dat is eerder al zo goedgekeurd binnen de regering en werd gisteren herhaald bij de begrotingsbesprekingen.  Tegelijk bevestigt de minister van pensioenen, Bacquelaine, dat met deze maatregel de uitgaven ook op lange termijn binnen de perken gehouden worden. Wij steunen hem dan ook ten volle in deze maatregel.

 

De mantelzorgpremie: de feiten….

7 december 2016

In een krant en op de gemeenteraad was er nogal wat te doen over een denkoefening  die we momenteel maken over een eventuele hervorming van de mantelzorgpremie. Sommigen hebben blijkbaar hun mening daarover gevormd zonder over alle informatie te beschikken. Sommigen surfen verder op een suggestief artikel van  een bepaalde krant die stelde dat wij de mantelzorgpremie zouden halveren. Men heeft daarvoor een zieke persoon opgevoerd die niets met de huidige mantelzorgpremie te maken heeft, er vandaag geen krijgt en ook morgen niet, niet hier in Oudenaarde en niet in een andere gemeente. Een collega politicus die het dossier niet kent en die niet in de OCMW-raad zetelt stelt dan in datzelfde artikel met veel coulot dat we die premie gaan halveren. Niemand heeft in dat zelfde artikel blijkbaar gelezen dat ik gezegd heb dat daarover nog niets beslist is.

 Waarover gaat het?

 Wij hebben het dossier wel op tafel gelegd  en de raadsleden alle info bezorgd met de vraag er eens over na te denken hoe we in Oudenaarde eventueel meer mantelzorgers zouden kunnen bereiken. We geven vandaag een mantelzorgpremie aan 37 (ja zevenendertig) mensen in onze stad van meer dan 30.000 inwoners. Ik vind dat zeer weinig. Tussen haakjes een mantelzorger is niet de zieke zelf, maar diegenen die de zieke mee ondersteunt met de professionele zorgverstrekkers.

Hoe kunnen we meer mantelzorgers bereiken?

Dat is voor ons de vraag: hoe kunnen we meer mantelzorgers bereiken? We willen die mensen immers waarderen en een vorm van erkenning geven.  Die maatschappelijke erkenning is voor die mensen van groot belang en de hoogte of de laagte van de premie, zeggen de mantelzorgers zelf in een onderzoek dat hierover is gevoerd, speelt eigenlijk geen rol en heeft zeker geen impact op hun beslissing om wel of niet voor iemand te zorgen. Vandaar dat een van de pistes is om de criteria te verruimen en meer mensen iets minder te geven. Er zijn ook nog veel andere pistes waarbij er ook een piste is om het bedrag van vandaag aan te houden en meer mensen te bereiken en daar  tussen zijn er nog tal van andere simulaties. Je kan ook zoeken naar criteria waarbij je vooral de mensen bereikt die het meeste zorgen nodig hebben en bijvoorbeeld 75-plusser zijn en een laag inkomen hebben. Als je die criteria samen neemt dan bereik je in alle geval de meest kwetsbare groep. En als we dan nog eens meer mantelzorgers zouden bereiken dan nu dan zijn we geslaagd in onze denkoefening. Dat zijn we nu allemaal aan het onderzoeken en we willen voor 2017 tot een beslissing komen hoe we meer mantelzorgers kunnen bereiken die de meest kwetsbare groep zieken ondersteunt. We zullen uiteraard ook moeten kijken naar het financieel plaatje en kijken wat financieel haalbaar is. Vandaag hebben we nog te weinig gegevens om te weten over hoeveel mensen het zou kunnen gaan en hoeveel het zou kosten om het huidig bedrag aan te houden. We willen onze beslissing goed onderbouwen. Is daar iets verkeerd mee? In de OCMW-Raad zullen we met al deze elementen samen kijken wat we best doen en hoe we het best organiseren. We sluiten daarbij geen enkele piste uit. Jammer dat Groen het debat een beetje verziekt heeft, een partij die trouwens in Gent met de socialisten bestuurt en waar er helemaal geen mantelzorgpremie bestaat.

 Doen wij het dan zoveel slechter dan in de andere gemeenten ?

 In 1/3 van de gemeenten  bestaat er geen mantelzorgpremie.  Waar er wel een is, is het gemiddelde bedrag iets meer dan 300 euro per jaar (bij ons is dat vandaag 600 euro). Hoe zit het in vergelijkbare steden? In Ronse:geen premie (Groen bestuurt daar mee), in Eeklo : afgeschaft (Groen bestuurt daar mee), in Geraardsbergen: 300 euro per jaar, in Deinze: 300 euro per jaar, in Zottegem: geen premie, in Ninove: 100 euro per jaar.

 Zijn wij dan zo’n asociale stad als sommigen ons doen geloven?

We hebben met onze stad en ons OCMW dus niet te veel lessen te krijgen van anderen en al zeker niet van Groen in dit dossier.

Ondertussen hebben we wel een lokaal netwerk mantelzorg opgestart met een meldpunt voor de mensen die meer info willen en we organiseren  ons zo dat we eventueel, in samenwerking met de verpleegsterschool, op huisbezoek gaan bij de mensen die dat willen.

Als we dan toch zoeken om het systeem van de mantelzorg te verbeteren, dan willen we ook de samenstelling van het dossier vereenvoudigen en als het even kan zelfs automatische rechtentoekenning toepassen, maar daarvoor zijn we afhankelijk van de kruispuntbank.

Ook nog even meegeven dat we  in het kader van de zieke thuis te ondersteunen ook de thuiszorgorganisaties ondersteunen waardoor er op 5 jaar tijd  8 voltijds gezinshelp(st)ers extra kunnen ingezet worden in onze stad. 25 sociale serviceflats in Leupegem  en 14 aanleunflats bij ons woonzorgcentrum de Scheldekant  kaderen ook in ons beleid om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven wonen, ook als ze zorgen nodig hebben.

Voor zover u het volgehouden hebt om alles te lezen kan deze informatie u misschien helpen om tot een beter gefundeerde mening te komen over beide dossiers. Ik geef graag bijkomende uitleg aan wie dat wenst.

5/12/2016 Dag van de vrijwilliger

5 december 2016

Vrijwilliger zijn…
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Dank aan de ontelbare vrijwilligers die zich dagdagelijks én met een groot hart inzetten voor hun vereniging, organisatie, rusthuis, … ! BEDANKT!

vrijwilligerss