Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Minderbroederklooster wordt woonwijk

31 mei 2016

 

Vandaag ging het officieel ontmoetingsmoment door op de site van het vroegere Minderbroederklooster om het herbestemmingsproject naar sociale huisvesting officieel af te ronden. Het Minderbroederklooster in de Ellezeelsesteenweg was sinds 1937 een baken  voor Ronse en voor het sociaal leven van deze buurt. We wilden dit baken absoluut behouden en dus kozen  we voor renovatie met respect voor de geschiedenis van het pand.”

DSC_0006

 

 

 

 

 

 

Dit minderbroederklooster was een van de 24 huizen/kloosters van de Franciscanen in Vlaanderen. In 1960 waren er nog 750 minderbroeders, vandaag nog 74 (waarvan meesten gepensioneerd). Vandaar dat vanaf de jaren ’70 huizen en kloosters werden afgestoten. Vandaag zijn er nog 4 huizen: A’pen, Hasselt, Leuven en Sint-Truiden.

Via de broeders Franciscanen van St Kornelis Horebeke werden in 2008 de eerste contacten gelegd met  Broeder Ampe  van het Minderbroedersklooster in Ronse. Sociale huisvesting paste in de filosofie van herbestemming van het Klooster voor  de broeders.

DSC_0011

 

 

 

 

 

 

 

Stefaan Vercamer: “We vonden elkaar over de prijs en in 2008 hebben we het klooster  aangekocht. Verder hebben we goede afspraken kunnen maken met de stad en de parochie die hier ook gehuisvest zit en blijft.

Architect Carlo Mas heeft de vraag om de geschiedenis en de geest van dit pand te verzoenen met  eigentijds sociaal wonen en met een mix tussen eigenaars en huurders goed opgepikt en een zeer waardevol project getekend.

De site blijft een baken in de stad. De nieuwe woongelegenheden bieden een meerwaarde aan de omgeving en liggen langs een belangrijke invalsweg en in de nabijheid van de nodige voorzieningen zoals de school.

Dergelijke herbestemmingen passen perfect in het duurzaamheidsbeleid van onze maatschappij. Een verlaten site wordt op deze manier opgewaardeerd en kan opnieuw een zinvolle bestemming krijgen. Er waait dus een nieuwe wind in deze buurt. Al moet gezegd worden dat dergelijke grootschalige renovatieprojecten eveneens een dure aangelegenheid zijn. De totale kostprijs van de bouwwerken bedroeg 4.984.019 euro .

In de tuinen van het kloosterpand aan de Paterskerk bouwde de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 8 koopwoningen met drie slaapkamers.  Het gaat om 8 halfopen en gesloten bebouwingen. De woningen waren spoedig verkocht en alle nieuwe gezinnen namen reeds hun intrek. In het voormalig kloosterpand werden 24 sociale huurappartementen ondergebracht.

Er werd vooral voor kleinere woongelegenheden gekozen. Voor de keuze van de woontypes werd rekening gehouden met de bestaande wachtlijsten. Ons maatschappij telt 1147 kandidaten, daarvan 310 voor ronse. Gezien de wachtlijsten voor 70% uit kleine gezinnen bestaan, werden 5 appartementen met 1 slaapkamer, 16 appartementen met 2 slaapkamers en 3 appartementen met 3 slaapkamers gebouwd. Tot op heden had onze SHM in Ronse geen aangepaste huurentiteiten voor mensen met een fysieke beperking. Daarom werden 4 van de appartementen eveneens aangepast voor rolstoelgebruikers.”

De binnentuin is een gemeenschappelijke ruimte en de kelders bieden ruimte aan ondergronds parkeren. De huurders namen hun intrek in de appartementen op 1 januari 2016.

 

Het ontwerp werd opgemaakt door Carlo Mas uit Oudenaarde. Voor dit project werkte de SHM met diverse aannemers samen. Aannemer Damman uit Deerlijk stond in voor de realisatie van de koopwoningen. De aannemer Artes Depret uit Zeebrugge nam de verbouwingswerken van het kloosterpand voor zijn rekening. De wegenis en de aanleg van de nieuwe openbare parkeerzone voor het klooster en de kerk werd uitgevoerd door Wannijn uit Kluisbergen. In het najaar zullen de infrastructuurwerken vervolledigd worden met de aanleg van voetpaden op de site.

De bewoners en de geïnteresseerden kregen ook nog de gelegenheid om de site te bezoeken. Op deze manier krijgen de eigenaars en huurders de kans om elkaar te leren kennen. Zij staan immers samen in voor een aangename woonbuurt.

DSC_0015

 

Reportage AVS:

http://www.avs.be/avsnews/minderbroederklooster-officieel-geopend

 

Explosie van ziektekosten? Enige nuance is op zijn plaats…..

10 mei 2016

Er wordt vandaag nogal wat geschreven over de toename van de ziektekosten.  De stereotiepe verhalen zijn legio: veel meer ziken dan vroeger, van werkloosheid naar ziekteverzekrering, ze willen niet terug aan het werk, …..

Uit een studie ( Solidaris, maart 2016 – JeanMarc Laasman, Leila Maron en Jérome Vrancken 1) en statistieken blijkt dat er toch nogal wat nuances te maken zijn bij deze vooroordelen.  We zetten er enkele op een rijtje…..

Er zijn veel meer mensen ziek dan vroeger?

In absolute cijfers  klopt dat.  als je echter kijkt naar het aandeel van de zieken (die tot 1 maand ziek zijn – primaire arbeidsongeschiktheid)  in verhouding met het totaal aantal werknemers dan is dat ongeveer hetzelfde gebleven  (12,2% in 2003 en 13,3% in 2012). Er zijn dus gewoonweg veel meer werknemers en dus meer verzekerden (toename vrouwen op de arbeidsmarkt en verhoging van de uittredingsleeftijd).

Een andere verklaring is dat werknemers langer ziek zijn dan vroeger.  De gemiddelde ziekteduur is gestegen van 56 dagen naar 75 dagen  voor de mannen en van 61 naar 83 dagen voor de vrouwen  tussen 1998 en 2013.

Een derde verklaring voor de stijging van de uitgaven van de ziekteverzekering is de verhoging van het bedrag van de ziekte-uitkeringen (van 29,94 euro per dag in 1998 naar 45,84 euro per dag in 2013).

De mensen ‘zetten’ zich ziek, maar zijn wel nog in staat om te werken?

Men heeft  onderzoek gedaan naar het aantal consultaties bij een huisarts en een specialist 12 maanden voor de werknemer ziek werd tot 12 manden nadat hij ziek werd. Men ziet duidelijk een veel hogere frequentie van bezoeken aan de huisarts en de specialisten  de maanden voor dat men ziek is gemeld en de maanden na de ziektemelding. Dezelfde vaststelling voor het gebruik van medicatie.

Ziek zijn is comfortabel?

Als men ziek is heeft men al een zeer groot inkomensverlies en de ziektefactuur verviervoudigd tijdens de periode dat men ziek is. In 2012 waren de ziektekosten voor iemand die ene ziekte-uitkering krijgt  531€ tegenover 131€ voor de mensen die niet ziek zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 32% van de langdurig zieken (meer dan 6 maand) het statuut van ‘verhoogde tegemoetkoming’ hebben. Dit wil zeggen dat je ofwel leefloon geniet,  of Inkomensgarantie voor ouderen of een inkomen hebt dat lager is dan 17.649 euro per jaar.

Zieken doen onvoldoende inspanningen om terug aan de slag te gaan?

De helft van de mensen die arbeidsongeschikt zijn zijn  binnen de 2 maanden na hun ziektemelding weer aan de slag., 79% is dat na 6 maanden.

Van de resterende 21% is de helft werkloos (vooral arbeiders). 37% van de uitgaven voor de ziekte-uitkeringen concentreren zich op 8% van de zeer langdurig zieken (zij die quasi niet meer terug naar werk toe te leiden zijn owv hun ziekte).

 

 

[1] Solidaris:   ‘L’incapacité de travail: briser les idée reçcues’ –  Jean-marc Laasman, Leila Maron et Jérome Vrancken – Mars 2016

Meer dan 1100 aanwezigen op het Meiavondfeest

9 mei 2016

Op 30 april ging het Meiavondfeest voor het eerst door in Oudenaarde. Meer dan 1100 mensen waren aanwezig. Via deze weg wil ik allen nog eens bedanken voor de aanwezigheid en steun.

Hieronder vindt u alvast enkele sfeerbeelden terug:

Scholen wisselen verteltassen uit

9 mei 2016

Het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs (LOP) start in Oudenaarde met het project Verteltassen. Elke basisschool van Oudenaarde zal één of meer verteltassen maken en komend schooljaar gebruiken in de eigen school. Daarna kunnen de tassen tussen de scholen onderling uitgewisseld worden. Een verteltas is een verzameling van aantrekkelijke leermaterialen (boek,puzzel,knutselmateriaal) rond een bepaald thema.

 

verteltassen

Opening nieuwe campus & sporthal Bernardusscholen in Oudenaarde

19 april 2016

De Bernardusscholen in Oudenaarde investeren volop om leerlingen in nog betere omstandigheden en met de nieuwste machines op te leiden tot zeer competente en weerbare jongeren. Minister Hilde Crevits opende vorige week vrijdag (15/4) zowel de nieuwe sporthal ‘ Groenhof’ als de nieuwe campus van Bernardus Technicum in de Gelukstede. Een voorbeeld voor gans Vlaanderen waarbij de schoolinfrastructuur buiten de schooluren ter beschikking wordt gesteld van de lokale gemeenschap.

opening bernardus

 

Links:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160415_02239274

 

Ten Miles Antwerpen

19 april 2016

Samen met een 60-tal andere CD&V-collega’s stond ik afgelopen zondag aan de start van de DVV Ten Miles in Antwerpen. Ik finishte uiteindelijk na 1u46; een tijd waar ik best tevreden mee ben aangezien ik de laatste tijd niet veel kon trainen.

tenmilesi tenmilesII

 

Meiavondfeest op 30 april voor het eerst in OUDENAARDE.

15 maart 2016

Op 30 april organiseer ik met de steun van mijn broer Sander, 1e gedeputeerde van provincie Oost-Vlaanderen het jaarlijkse Meiavondfeest in zaal Qubus, Lindestraat 49/C, 9700 Oudenaarde. De Qubus is via de N60 zeer gemakkelijk bereikbaar.

Vanaf 19u wordt u een aperitief aangeboden en kan aangeschoven worden voor stoverij in Oudenaards bier of een vegetarische schotel gevolgd door een dessert. Kaarten voor maaltijd & feest kosten 15 euro. Voor enkel het feest vanaf 21u betaalt u 5 euro.
Gelieve uw kaarten te reserveren voor 24 april 2016 met een storting op BE93 8916 0408 2967. De kaarten zullen vervolgens op naam klaargelegd worden aan de kassa.

VERCAMER FEEST

Woonzorgcentra en vernieuwd sociaal restaurant in de kijker op Dag van de Zorg in Oudenaarde

9 maart 2016

Zondag 20 maart is het de jaarlijkse Dag van de Zorg. Voor het OCMW van Oudenaarde het gedroomde moment om open deur te houden in de nieuwe woonzorgcentra de Meerspoort en Scheldekant en de assistentiewoningen Leupeheem in Leupegem. Die dag gaat ook het volledig vernieuwde sociaal restaurant de Pelikaan voor het eerst weer open.

Nu alle bouw- en verhuisperikelen achter de rug zijn en iedereen een beetje zijn of haar draai gevonden heeft in de nieuwe woonzorgcentra  is het tijd om ook het brede publiek te laten kennismaken met onze nieuwe woon-en zorgvoorzieningen. Ook het volledig vernieuwd  sociaal restaurant is die dag voor de eerste keer weer open. We hebben flink geïnvesteerd in deze voorzieningen en het is dan ook maar normaal dat  we de lokale belastingbetaler  de kans geven om eens langs te komen. De Dag van de Zorg is daarvoor en ideale gelegenheid.

In het kader van het thema ‘Zorg in beweging’ van de Vlaamse Dag van de Zorg op zondag 20 maart  werd een interessant programma uitgewerkt.

 

Rondleiding door de nieuwbouw

 

Zowel in Meerspoort als Scheldekant kan je in een rondleiding van ongeveer 45 minuten kennismaken met onze infrastructuur en manier van werken.

Om het comfort en de rust van onze bewoners te garanderen, kan dit enkel op vaste tijdstippen en na inschrijving.  Keuze uit 10u, 11u, 14u of 15u voor een rondleiding op één van beide campussen.  Om jouw plaats te reserveren stuur je een mail met gewenste locatie, gewenst uur en aantal personen naar ndc@ocmwoudenaarde.be of bel je naar 055 602 160

Buiten de uren van de rondleiding kan je kennis maken met de werking van een woonzorgcentrum in de vergaderzaal van het woonzorgcentrum Scheldekant in Eine.

Op beide locatie kan je bij een maatschappelijk werker terecht van 10u tot 12u of van 14u tot 16u voor individuele vragen over opname, wachtlijst,…. Ook de cafetaria’s  zijn doorlopend  open  van 10u tot 17u.

 Sociaal restaurant De Pelikaan

Het volledig vernieuwde restaurant De Pelikaan opent officieel zijn deuren op maandag 21 maart.  Op Dag van de Zorg kan je echter al kennismaken met de gloednieuwe locatie in het oude rusthuisgebouw. Je kan er ’s middags tussen 11u30 en 13u30 aanschuiven voor een wokschotel die  éénmalig aangeboden wordt aan 5 euro.

 

Groep van assistentiewoningen doet ook mee

De groep van assistentiewoningen Leupeheem springt mee op de kar en  is van 10u tot 17u doorlopend vrij te bezoeken.  Je kan er een zorgflat bezoeken en ook hier kan je terecht in de cafetaria om de dorst te lessen.

Van 10u tot 12u en van 14u tot 16u kan je terecht bij de woonassistent voor individuele vragen rond opname, prijs, wachtlijst, ….

Maak er een sportieve dag van

Het thema van de Dag van de zorg is ‘beweging’. Vandaar dat de fietsers en wandelaars die dag extra verwend worden. Elke bezoeker die met de fiets komt, ontvangt van ons een geschenkje.

Maar ook wandelaars worden extra in de watten gelegd .

Dankzij de samenwerking met wandelclub Hanske De Krijger kunnen we tussen de verschillende campussen een wandelparcours aanbieden tussen de 4 en 6 km.  Je kan op elk van de drie locaties vertrekken, een enkel traject wandelen, delen combineren, deels wandelen en deels terugkeren met de shuttle,…”

Vrij vertrek kan tussen 10u en 14u.  Voor 2 euro schrijf je in, ben je verzekerd en krijg je onderweg een drankje in één van de cafetaria’s. Wie de drie locaties bezoekt en op elke locatie een kleine sportproef aflegt, maakt bovendien kans op een waardevolle prijs.

Toekomstplannen Sociaal Huis.

De verbouwing van het oude rusthuisgebouw tot het sociaal huis van Oudenaarde zit momenteel in zijn eerste fase. Tegen de zomer zal de vleugel die onmiddellijk aansluit met het nieuwe woonzorgcentrum in gebruik kunnen genomen worden. Daar komt de hoofdingang van het nieuwe woonzorgcentrum, de administratie  en de kiné-ruimte en ook de personeelsruimte.

Tegen einde 2017 zou het deel helemaal vooraan moeten gerenoveerd zijn. Op de Dag van de zorg krijg je ook hierover tekst en uitleg over welke diensten daar allemaal een stek krijgen,…

De minister op bezoek.

Aan de vooravond van de Dag van de Zorg komt ook minister Vandeurzen op bezoek.  Hij zal vrijdagnamiddag de nieuwe woonzorgcentra officieel openen. Maar ook de bewoners, familie en personeel zullen dat weekend een beetje in feeststemming zijn. Stefaan Vercamer: ‘na een jaar van verhuizen en aanpassen willen we iedereen bedanken voor het geduld en de verdraagzaamheid en vooral voor de positieve ingesteldheid. Vandaar dat we vrijdag ook de bewoners en hun familie en het personeel eens trakteren.

DSC_0068 (2) 

Adressen

Woonzorgcentrum Meerspoort, Meerspoort 30

Woonzorgcentrum Scheldekant, Kanunnikenstraat 117

Groep van Assistentiewoningen Leupeheem, Ronseweg 32

 

Aanpak sociale fraude

3 maart 2016

Woensdagnamiddag (3/3) had ik het in de commissie sociale zaken met staatsecretaris Tommelein over de aanpak van sociale fraude. Hij waarschuwde de horecazaken waar er een witte kassa moet staan en er nog geen staat: de inspecteurs zullen op de eerste plaats daar controles doen.

De richtlijnen zijn duidelijk. De regering heeft maatregelen genomen om het zwart werk te bannen door flexijobs, verlaagde bijdragen, etc… . De sector moet zich schikken naar de nieuwe regels om zwartwerk te bannen.

Uit de cijfers van sociale fraude blijkt voorts nog dat er vooral nog zeer veel bijdragefraude gebeurt (zwart werk) in de bouw- en de transportsector. De uitkeringsfraude (ten onrechte uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen en dergelijke) is onder controle doordat men nu zeer goed de gegevens van uitkeringstrekkers kan kruisen en controleren. Volgende week wordt ook een wet besproken en goedgekeurd in onze commissie om domiciliefraude aan banden te leggen.

de tijd

Overleg bij de Poolse ambassadeur over de toestand in Polen

27 februari 2016

Vorige week had ik als voorzitter van de Pools-Belgische parlementaire samenwerking een onderhoud met de Poolse ambassadeur in België over de toestand in Polen. De persvrijheid, het grondwettelijk Hof, de vluchtelingen, … het kwam allemaal aan bod. Op de foto
van links naar rechts: collega Georges Lallemand (cdh), de ambassadeur, uw dienaar, een medewerkster op de ambassade en collega Clarinval David (MR).

polen