Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

De Zevende Dag 26/02/2017

27 februari 2017

Zondag 26/02 was ik te gast bij De Zevende Dag voor een debat over brugpensioen.

Via volgende link kan u het debat  herbekijken.

 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/dezevendedag/2.48784?video=1.2902554

 

CD&V is geen voorstander van een snelle uitbreiding van het systeem van de flexi­jobs.

7 februari 2017

Vooraleer flexijobs uit te breiden naar gepensioneerden hebben we afgesproken dat we eerst alle aspecten van deze maatregel zouden onderzoeken. Zowel wat de jobs zelf betreft als wat de gevolgen voor de sociale zekerheid betreft. We zijn het er over eens dat de schaarse middelen goed moeten worden besteed. De vraag is welke maatregel het meest aantal nieuwe volwaardige jobs oplevert en liefst ook voor jongeren? Een structurele lastenverlaging voor de lage lonen of creëren en uitbreiden van steeds meer uitzonderingsregimes zoals studentenarbeid, flexijobs, gelegenheidsarbeid,.. Dat willen we eerst evalueren en onderzoeken vooraleer zomaar flexijobs uit te breiden voor gepensioneerden.

CD&V is dus geen voorstander van een snelle uitbreiding van het systeem van de flexi­jobs. Straks moeten we de discussie voeren over de stabiele financiering van de sociale zekerheid.’Wie minstens vier vijfde bij een andere werkgever werkt, kan als flexijobber aan de slag. Er wordt drie kwartalen teruggekeken. Wilt u werken in kwartaal K, dan wordt gekeken naar de tewerkstelling in kwartaal K-3. Wie al werknemer in een horecazaak is, kan er niet als flexijobber werken, maar mag jaarlijks tot 360 goedkopere overuren presteren. Bij een flexijob betaalt de werknemer geen belastingen, de werkgever amper 25 procent sociale bijdragen (RSZ). Twee beperkingen werden opgelegd: het kan voorlopig alleen in de horeca en enkel voor mensen die al een andere job hebben van minimaal vier op de vijf dagen, om geen reguliere arbeid te vernietigen. Maar staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer vraagt de regering die laatste voorwaarde los te laten. Gepensioneerden kunnen sinds kort wel onbeperkt bijverdienen. Maar voor die paar uur per week dat de meesten willen bijklussen, betalen ze wel de volle pot aan belastingen en sociale bijdragen.

CD&V wil eerst een grondige evaluatie van wat nu al kan. Die moet niet enkel naar de gevolgen van de flexijobs kijken, maar ook naar andere regelingen, zoals de studentenarbeid. Als we steeds opnieuw systemen toelaten met geen of zeer lage sociale bijdragen, moet de discussie gevoerd worden over de stabiele financiering van de sociale zekerheid.

Hoe werkt het statuut van flexijobber? De werknemer hoeft geen belastingen te betalen. Dus is bruto netto. De werkgever betaalt alleen een bijzondere RSZ-bijdrage van 25 procent. Een uur flexiwerk moet minstens 9 euro loon opleveren + 7,67 procent vakantiegeld dat meteen meebetaald wordt, wat een totaal van 9,69 euro oplevert. Voor de werkgever kost dat 12,1125 euro. Dat zijn de minima, niets staat in de weg dat een hoger uurloon wordt afgesproken. De flexijob-werknemer heeft boven op het basisloon recht op vergoedingen zoals toeslagen voor zon- en feestdagen en nacht- toeslagen

 

Links:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2884923

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170206_02715243

 

 

Opening Fototentoonstelling “langer genieten is…”

3 februari 2017

Deze ochtend opende ik, samen met de seniorenraad en het lokaaldienstencentrum,  officieel de fototentoonstelling “langer genieten is…” in de hal van het Woonzorgcentrum de Meerspoort.

Vanuit het OCMW- en gemeentebestuur vinden wij het belangrijk zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van onze ouderen. Daarvoor zetten we de komende 2 jaar onze schouders onder de nieuwe regionale campagne ‘Langer Genieten is…’. We willen onze inwoners wegwijs maken in een gezonde levensstijl.

 

Langer genieten is… gezond ouder worden

Met de campagne “Langer genieten is…” werkt Logo Gezond+ in de 10 gemeenten van de regio aan een beleid dat aandacht heeft voor de gezondheid van ouderen. Het doel is hen langer actief en zelfstandig door het leven te laten gaan.  Hierbij gaat de aandacht zowel naar de thuiswonende ouderen als naar bewoners van de woonzorgcentra.

Dit thema  werd in beeld gebracht aan de hand van portretten en een filmpje van de oudste of de fitste inwoners. Zij brengen hun verhaal en onthullen op die manier hun geheimen met als belangrijkste vraag: Hoe komt het dat ze gezond oud geworden zijn? En wat betekent “langer genieten” voor hen? Het resultaat is een rondreizende tentoonstelling in de 10 gemeenten van de regio Schelde-Leie.

De tentoonstelling heeft als doel om inwoners, meer specifiek ouderen, te informeren over het belang van gezond ouder worden. Via inspirerende getuigenissen van de oudste of fitste inwoners uit de eigen gemeente worden ze gemotiveerd om hun goede voorbeeld te volgen. Het mag duidelijk zijn dat er geen wondermiddel bestaat waardoor men garantie heeft op een lang en gezond leven. Dat is ook niet de bedoeling. Maar er zijn wel een aantal factoren waar men zelf rekening mee kan houden waardoor de kans op een gezond en kwaliteitsvol leven aanzienlijk groter wordt.

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

In het kader hiervan steunen  we ook volop de  nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari 2017 alcohol een maand lang af te zweren. Heel wat medewerkers van het OCW doen alvast mee.  Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be .

Ikzelf ben al begonnen  begin november en ga dus nog even door tot zeker eind februari, misschien zelfs lang. Ik ervaar zelf dat  ik mij  hierdoor veel fitter voel.

Op de aansluitende receptie deze ochtend werd er uiteraard enkel Fairtrade fruitsappen geschonken. Santé!

 

Tussenkomst Plenaire 2/2 betreffende akkoord IPA

2 februari 2017

Voor onze fractie is het duidelijk: het IPA dat deze morgen werd ondertekend is een goed akkoord, is en evenwichtig akkoord:

  • De hoogste loonsverhoging sedert jaren, meer dan 1,7 miljard euro
  • Opnieuw optrekking van de laagste pensioenen en uitkeringen
  • Binnen vooraf bepaale grenzen correcte afspraken over een beperkt aantal brugpensioenen en landingsbanen
  • En een engagement van de sociale partners om op korte termijn voorstellen te doen rond jongerentewerkstelling, mobiliteitsbudget, burn-outs, administratieve vereenvoudiging en nog een aantal dossiers

Dit IPA zorgt voor een evenwicht tussen meer koopkracht voor de mensen en het competitief houden van onze bedrijven waardoor er nieuwe jobs worden gecreëerd. Voor zo’n resultaat had iedereen vooraf willen tekenen. Zeker als we weten dat de sociale partners zich zeer loyaal en betrouwbaar hebben opgesteld door te onderhandelen in functie van wetten die hier vandaag nog niet gestemd zijn. De partners hebben zich heel correct gehouden aan het kader door deze regering uitgetekend.

Sommigen hadden blijkbaar twijfels bij het financieel plaatje van het beperkt aantal brugpensioenen en landingsbanen  waarover zeer correcte afspraken  werden gemaakt binnen het door de regering bepaalde kader.  Die twijfels waren ten onrechte blijkt uit de cijfers die  minister Peeters hierover bij de RVA opvroeg. Er komt meer geld binnen voor de sociale zekerheid dan dat het geld kost.

Het is goed dat de regering dit akkoord nu integraal zal uitvoeren, want  dit akkoord zal opnieuw oor sociale vrede zorgen, voor de broodnodige rust en voor vertrouwen. Laat  ons op dit elan verder gaan de komende maanden.

Iedereen, werknemers en werkgevers hebben belang bij een stabiel en pôsitief economisch klimaaat.

Mijnheer de eerste minister in het akkoord zitten ook een aantal engagementen om voor de zomer tot afspraken te komen over jongerentewerkstelling en minimumlonen voor de jongeren, over de proeftijd, over werkbaar werk.  Ook dat maakt deel uit van het IPA. Hoe zal hierover verder afgestemd worden met de sociale partners?

 

 

 

 

 

 

 

De Tijd 2/2: Loonakkoord levert regering-Michel geld op

2 februari 2017

RVA becijfert dat de afspraken SWT en landingsbanen meer geld opbrengen (10 miljoen) dan geld kosten (8,2 miljoen). Minister Peeters kondigde ook aan dat de premier morgen tekst en uitleg zal geven over de houding van de regering in dit dossier.

Voor mij is het duidelijk. Ik zie geen enkele reden meer waarom de regering het IPA niet integraal zou uitvoeren! Dat is een goed en evenwichtig akkoord met een billijke loonsverhoging voor de werknemers van 4% ( index en baremieke verhogingen inbegrepen).

Nieuwjaarsrecepties lokale afdelingen

1 februari 2017

Januari is traditioneel de maand van de nieuwjaarsrecepties. Zo ook van de lokale afdelingen in Oost-Vlaanderen. Het is belangrijk dat de partij deze ontmoetingsmomenten organiseert voor militanten en de supporters. Ik was dit jaar gastspreker in Geraardsbergen & Lochristi. Daarnaast was ik ook te gast bij tal van andere afdelingen? oa Waasmunster, Ronse, Oosterzele, Gavere, Kluisbergen. Hartelijk dank aan de honderden bestuursleden & mandatarissen voor hun inzet, engagement en steun!

Hier enkele sfeerbeelden van enkele nieuwjaarsrecepties:

 

Nettovergoeding op de rekening in plaats van ecocheques

31 januari 2017

Nadat ik al verschillende initiatieven had genomen om werknemers niet langer te vergoeden met allerlei cheques, maar dat geld gewoon op de rekening te storten hebben we uiteindelijk een meerderheid in het parlement om de ecocheques af te schaffen. Egbert Lachaert, Demir en Clarinval tekenden het wetsvoorstel mee. Meer dan een half miljoen cheques gaan jaarlijks verloren. Het geld daarvan verdwijnt in de portefeuille van de uitgiftebedrijven. Mensen weten soms niet wat kopen met de ecocheques en voor werkgevers en handelaars zijn er alleen maar kosten aan verbonden. Vandaar dus geen cheques meer, maar een vergoeding op de rekening die sociaal en fiscaal op dezelfde manier wordt behandeld als de cheques.

Ecocheques worden vanaf januari 2018 vervangen door een nettovergoeding, rechtstreeks op je rekening. Werkgevers behouden hun fiscale voordeel, werknemers hun extra koopkracht.

Sinds 2009 kunnen werkgevers hun personeel belonen met ecocheques. De vouchers werden in het leven geroepen om werknemers extra koopkracht te geven en om de aankoop van duurzame en ecologische producten te stimuleren.

Ze zijn vrij populair: liefst 1,45 miljoen Belgen ontvangen ze. Voor werkgevers is het een goedkope manier om de medewerkers een extraatje te gunnen – tot 250 euro per jaar – want ze moeten er geen belastingen of sociale lasten op betalen. Maar de vier regeringspartijen hebben nu een wetsvoorstel ingediend om de ecocheque te vervangen door een nettovergoeding, die rechtstreeks op de rekening van de werknemer wordt gestort.

Die ecovergoeding zal evenzeer parafiscaal zijn vrijgesteld en exact dezelfde waarde hebben als de ecocheque. Niemand hoeft dus te vrezen voor loonverlies, omdat de werkgever de vergoeding niet langer fiscaal voordelig zou vinden. Samengevat: Werknemers behouden hun koopkracht, wergevers hun lastenverlaging”,

Maar waarom willen we af van de ecocheques? Omdat ze enorm veel rompslomp en kosten met zich meebrengen. Werkgevers betalen administratieve kosten op de toekenning en bedeling ervan. Handelaars die ze aanvaarden, betalen hoge commissies aan de uitgiftebedrijven (zoals Sodexo of Edenred, red.). Bovendien weten veel mensen niet welke producten ze met de cheques kunnen kopen. Ik schat dat bijna de helft van de Belgen vergeet z’n ecocheques uit te geven voor ze vervallen zijn. Dat is toch erg? Want uiteindelijk gaat het wel om loon.

Vandaag gaan winkels ook op de vreemdste manieren om met ecocheques. Je kan er vaak een stereo of wasmachine mee kopen. De link met ecologie of duurzaamheid is soms helemaal weg.

Ik diende in het verleden al wetsvoorstellen in om de ecocheque in de papiermand te mikken. N-VA stapte snel mee in het verhaal, maar de Franstalige liberalen van de MR stonden lang op de rem. Maar MR heeft nu toch zijn handtekening onder het wetsvoorstel gezet. De Vlaamse regeringspartijen willen graag nog een stap verder gaan en ook de maaltijdcheques vervangen door een nettovergoeding, maar daarvoor is het water met de MR nog veel te diep. Richtdatum voor de overstap is januari 2018. Aangezien alle vier de meerderheidspartijen zich achter het wetsvoorstel scharen, worden er weinig moeilijkheden verwacht.

Links:

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/sparen/nettovergoeding-vervangt-ecocheques/article-normal-808625.html?utm_source=Newsletter-31/01/2017&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN

 

Nieuwjaarsreceptie CD&V Oudenaarde

30 januari 2017

Afgelopen weekend vond in de gloednieuwe campus van Bernardustechnicum Gelukstede de nieuwjaarsreceptie van CD&V Oudenaarde plaats. Eregast was minister van Onderwijs, Hilde Crevits. Zij riep ons op om met ons sterk team in Oudenaarde verder te werken. We doen dit met heel veel goesting.

Hier alvast enkele sfeerbeelden van een geslaagde & gezellige avond.

 

Oudenaarde en Ronse slaan de handen in elkaar voor uitbouw thuishulp in de regio!

20 januari 2017

Isabelle Raevens, voorzitter van PWA Ronse en ikzelf ( voorzitter van PWA Oudenaarde) zijn tevreden voorzitters nadat het samenwerkingsakkoord tussen de dienstencheque ondernemingen van PWA Ronse en Oudenaarde gisteren bezegeld werd met de officiële handtekening.

Minister Muyters wil de PWA’s grondig hervormen. Een van de gevolgen daarvan is dat de dienstencheque ondernemingen die verbonden zij met het PWA  in de toekomst volledig zelfstandig moeten functioneren. Voor kleinere dienstenchequebedrijven zoals Ronse ligt dat niet voor de hand. Vandaar dat er uitgekeken werd naar schaalvergroting.

In ons dienstenchequebedrijf werken 8 gemotiveerde mensen. Wij vinden het belangrijk dat zij verder aan de slag kunnen blijven en dat we de gezinnen waar ze helpen verder onze diensten kunnen blijven aanbieden. Om dat te verzekeren voor de toekomst zijn we gesprekken opgestart met Oudenaarde en we zijn tot een goede overeenkomst kunnen komen die de tewerkstelling en de dienstverlening in Ronse verzekert.

Het personeel zal door het dienstenchequebedrijf van Oudenaarde verder tewerkgesteld worden en alle opgebouwde rechten zijn gewaarborgd voor het personeel. Tevens werd overeengekomen dat er vanuit Ronse twee vertegenwoordigers worden opgenomen in de raad van bestuur van het dienstenchequebedrijf van Oudenaarde (een namens de gemeente en een namens de sociale partners).

Door ook mensen van Ronse bij onze werking te betrekken garanderen we niet alleen de band met Ronse, maar zorgen we ook voor stabiliteit en continuïteit van de thuishulp in onze regio. We zullen ook een contactpunt blijven hebben in Ronse waar het personeel en de inwoners van Ronse terecht kunnen. Het is immers onze ambitie om de dienstverlening in Ronse te versterken en verder uit te bouwen. Ook in Oudenaarde is dat ons doel. Hierdoor kunnen we de tewerkstelling laten groeien en meer gezinnen ondersteunen bij hun huishoudelijk werk.

Momenteel werken er in in het dienstenchequebedrijf van PWA Oudenaarde 71 personeelsleden die bij  420 gezinnen helpen met onderhoud, was, strijk,….

De samenwerking tussen Ronse en Oudenaarde gaat in op 1 januari 2017.

Thuishulp is gevestigd op de Louis Mariekaai 7 te Oudenaarde (055230868).

vlnr: uw dienaar, Isabelle Raevens, Els Van Quickelberghe (medewerkster) en Katelijn Moerman (verantwoordelijke PWA Oudenaarde-Ronse)

Nieuwsitem AVS 20/1

http://www.avs.be/avsnews/pwa-diensten-ronse-en-oudenaarde-gaan-samenwerken

Artikel KNACK 18/1: De doorgangswoning, een studentenkamer voor vluchtelingen.

18 januari 2017