Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Prettig eindejaar & de beste wensen voor 2018!

27 december 2017

Twee nieuwe petanquebanen in De Vesting

27 december 2017

Samenwerking AZ Oudenaarde en naburige ziekenhuizen

27 december 2017

Winternoodplan OCMW Oudenaarde geactiveerd!

11 december 2017

Met de koudere temperaturen, winterse buien & hevige sneeuwval heeft OCMW Oudenaarde terug het winternoodplan geactiveerd Dat betekent dat het OCMW en de sociale partners klaarstaan om hulp te bieden aan de hulpbehoevenden die dagelijks de koude moeten trotseren.

Hiermee kunnen we de mensen hulp bieden , in extreme gevallen voor noodopvang zorgen of kan men in ons lokaal dienstencentrum terecht voor een warme maaltijd. We doen hiervoor ook beroep op de bevolking om ons situaties te melden waar mensen te lijden hebben van de kou omwille van slechte huisvesting, sociaal isolement, …”.

De sociale dienst neemt dan contact op om te zien hoe er een oplossing kan geboden worden. Het winternoodplan voorziet in verscheidene maatregelen om hulp te bieden.
Alle personeelsleden van het Sociaal Huis zullen in deze periode extra aandacht schenken aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Je kan zelf ook een crisissituatie melden op het OCMW-nummer: 055 460640
Het personeel van de klusjesdienst staat ook klaar om technische mankementen of kapotte verwarmingen, na sociaal onderzoek, te herstellen. Ook kan er eventueel in samenwerking met het Lokaal dienstencentrum De Vesting geholpen worden voor noodzakelijke boodschappen of het ruimen van sneeuw bij sneeuwval.

AZ Oudenaarde in top 10 goedkoopste ziekenhuizen

7 december 2017

Uit de jaarlijkse Ziekenhuisbarometer van CM blijkt dat de kosten voor een eenpersoonskamer blijven stijgen. AZ Oudenaarde blijft lage prijzen hanteren en staat in de top 10 van ziekenhuizen met de laagste gemiddelde percentages.

De Christelijke Mutualiteiten (CM) analyseren jaarlijks de facturen van hun leden. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat AZ Oudenaarde als negende ziekenhuis opgelijst staat in de top 10 van ziekenhuizen met de laagste gemiddelde percentages ereloonsupplementen in eenpersoonskamers in België.

Ereloonsupplementen zijn extra vergoedingen die artsen mogen aanrekenen bovenop de vaste prijs voor een ziekenhuisbehandeling. Sinds 2013 mogen geen ereloonsupplementen aangerekend worden in gemeenschappelijke en tweepersoonskamers, bij patiënten die alleen op een kamer liggen, mag dit nog wel.

AZ Oudenaarde kiest er bewust voor deze supplementen laag te houden.Met de toegepaste tarieven streeft AZ Oudenaarde ernaar kwalitatieve zorg betaalbaar te houden voor de patiënten, een kernwaarde die overigens ook verankerd is in onze missie en visie.”

In de top 10 van goedkoopste ziekenhuizen in België voor een natuurlijke bevalling in een eenpersoonskamer staat AZ Oudenaarde als 8ste ziekenhuis opgelijst.

 

We zetten even de cijfers op een rijtje:

 

  • Waar de ereloonsupplementen die nog mogen aangerekend worden in eenpersoonskamers gemiddeld in België  opschuiven naar 150 à 200% blijft AZ Oudenaarde consequent  de ereloonsupplementen beperken tot max 100%..
  • Naast de ereloonsupplementen zijn er ook de kamersupplementen. Vorig jaar betaalde een patiënt in België gemiddeld 52 euro kamersupplement per dag. In AZ Oudenaarde  is dat slechts  35 euro per dag.

 

Deze supplementen kunnen vermeden worden door voor een twee- of meerpersoonskamer te kiezen. In Oudenaarde zijn  er in totaal 235 ziekenhuisbedden. Daarvan zijn er 73 in een éénpersoonskamer, 14 in een tweepersoonkamer (71 kamers) en 20 in een meerpersoonskamer (4 kamers). Door ons aanbod van kamers zo te organiseren  bieden wij  dus ruimschoots de mogelijkheid om de ereloon- en kamersupplementen te vermijden.

Wet in verband met onbelast bijklussen moet aangepast worden

1 december 2017

Donderdag 30/11 heb ik in Villa Politica gepleit om het onbelast bijverdienen eerst nog eens goed te overleggen en bij te sturen zodat er daarover goede en duidelijke afspraken, voorwaarden zijn. Dit moet goed geregeld worden, zeker in de non-profit sector, zodat we zorgtaken en opvang door de juiste mensen in de juiste omstandigheden en onder de juiste voorwaarden organiseren en dat vrijwilligerswerk niet vervangen wordt door betaald bijklussen.

Er moet zeker iets geregeld worden, zeker voor de sport en de amateurkunsten, maar voor bijklussen in andere sectoren moeten er duidelijkere afspraken komen. Als je zaken goed omkadert, de voorwaarden goed bepaalt en de zaken heel duidelijk hebt afgelijnd, is daar iets voor te zeggen. Alleen, zoals het vandaag voorligt, zijn de zaken niet goed geregeld en zijn er nog veel onduidelijkheden.

In plaats van te benoemen wie wat kan doen, zegt men bijvoorbeeld ‘iemand die lid is van een jeugdbeweging’. Wie is dat dan? Is dat de jeugdleider die we gaan betalen in de toekomst? Dan heb  je het gevaar dat we gaan afglijden van gewoon vrijwilligerswerk naar echt betaald vrijwilligerswerk en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Ook in de non-profitsector moeten er duidelijke afspraken komen, wat betreft bepaalde zorgtaken die worden opgenomen in zo een systeem. Hoe zit het met de  kwaliteitseisen, de toegangsvoorwaarden of de ervaring die iemand moet hebben.

Dat moet allemaal heel duidelijk afgelijnd zijn, anders zouden we naar nog ergere toestanden kunnen afglijden zoals we in een recente “Pano”-reportage konden zien. Dat kan nooit de bedoeling zijn en het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken niet kunnen.

Er is nog wat onduidelijkheid of de hele regeling de overheid iets zal kosten, maar de maatregel moet budgetneutraal zijn, en niet ten koste van de sociale zekerheid mag gaan.

 

Link Villa Politica:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/30/vercamer—wetsontwerp-bijklussen-moet-worden-aangepast-/

De Tijd/ De Morgen / Het Nieuwsblad:

 

 

Vanaf december verlaagt NMBS de parkeertarieven station Oudenaarde met 13%.

29 november 2017

De NMBS gaat de tarieven op de parking bij het station van Oudenaarde vanaf december met 13 % verlagen. Vanaf dan zal de  treinreiziger 45 euro minder betalen om  een jaar te parkeren op de NMBS parking. Voor drie maanden  zal dat neerkomen op 11,20  euro minder en voor een maand  wordt het 4,3 euro goedkoper.

Samen met schepen Lieven Cnudde evalueerde ik met de NMBS het parkeerbeleid op de stationparkings van Oudenaarde één jaar na de invoering van het betalend parkeren. “Het resultaat van dat overleg was dat de NMBS met ons akkoord is om  de parkeertarieven te verlagen en om zo uit te testen of dit aanleiding zal zijn om meer treinreizigers aan te trekken. Die de druk rond dit dossier opvoerde door een vergelijking te maken tussen de parkeertarieven van Oudenaarde en de omliggende steden (Waregem, Deinze, Zottegem). Daaruit bleek dat parkeren op een NMBS parking in Oudenaarde duurder was.

Wij vinden die verlaging dan ook  niet meer dan  normaal: “Wij zijn de grootste pendelregio van dit land en een Oudenaardse pendelaar heeft niet minder kosten dan in Waregem of Deinze. Integendeel, door het beperkt openbaar vervoer  is men hier sowieso al aangewezen op  de auto om naar het station te komen.

De parkeertarieven worden nu dus op hetzelfde niveau gebracht als die van Waregem en Deinze.   De NMBS wil zo het evenwicht tussen de parkeertarieven in een zelfde regio  herstellen. Door het invoeren van betalend parkeren op de stationsparkings  was de parkeerdruk in de omliggende straten toegenomen.

Maar 1/3 van de parkeerplaatsen worden momenteel benut. Dat wil zeggen dat wie  vroeger gratis parkeerde op de parkings nu elders in  de omgeving parkeert. Gelukkig zien we ook een groeiend aantal fietsers dat naar het station komt. Maar toch is de parkeerdruk in de omliggende straten enorm verhoogd. We hopen dat de verlaging van het parkeertarief een eerste stap kan zijn om parkeren op de stationsparking aantrekkelijker te maken voor de treinreizigers. Over enkele maanden zitten we opnieuw rond de tafel om te zien hoe het parkeerbeleid verder geëvolueerd zal zijn

Meer mantelzorgers met een laag inkomen krijgen steun

20 november 2017

 

Op OCMW-Raad van 20/11/2018 leg ik een nieuw reglement voor om meer mantelzorgers te ondersteunen in Oudenaarde. De klemtoon ligt daarbij op 75-plussers met een laag inkomen die door een gezinslid  verzorgd worden en op vereenvoudiging van de aanvraagprocedure.

Het aantal rechthebbenden op basis van het bestaande reglement is op 8 jaar tijd gehalveerd. Dat heeft vooral te maken met de logge administratieve procedure (documenten opvragen en meesturen) en dat inwonende partners van zorgbehoevenden waren uitgesloten.

We willen het aantal rechthebbenden verdubbelen. Daarbij willen we inwonende mantelzorgers die dag en nacht een zorgbehoevende verzorgen extra ondersteunen met een premie van maximum 500 eur per jaar. Daaraan koppelen we wel de voorwaarde van een laag inkomen van de zieke en de mantelzorger. Op die manier verlichten we bij de lage inkomens  een stuk de financiële last van zo’n verzorging thuis. Tegelijkertijd  ondersteunen we zo ook dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven verzorgd worden. Dat is nog altijd beter dan een opname in een woonzorgcentrum.”

Vandaar het voorstel aan de OCMW-Raad  om de ‘thuiszorgpremie’ te actualiseren en te vereenvoudigen. De thuiszorgpremie zal voortaan ook zoveel als mogelijk via automatische rechtentoekenning georganiseerd wordt. Hierdoor wordt de administratie tot een minimum beperkt.

We vervangen de huidige zware administratieve procedure door  gebruik te maken van de gegevens die al in de kruispuntbank van de sociale zekerheid gekend zijn.

De 75-plussers die in aanmerking komen hebben een Verhoogde Tegemoetkoming (die wordt maar toegekend als je een laag inkomen hebt)  en krijgen een tussenkomst van de zorgverzekering (die wordt maar toegekend als je een bepaalde zorggraad hebt,  die objectief is vastgesteld door de overheid). Voor de mantelzorger geldt eveneens de voorwaarde dat hij of zij een Verhoogde Tegemoetkoming krijgt.

Op die manier zijn we zeker dat de financiële ondersteuning terecht komt bij de zware zorgsituaties en waar de mensen het ook financieel moeilijk hebben.”

Het nieuw reglement zal toegepast worden vanaf 1 januari 2018.

 

 

Gastspreker bij CD&V senioren regio Gent

18 november 2017

 

Afgelopen vrijdag was ik te gast bij de de CD&V senioren van regio Gent. Ik gaf er een presentatie over de regeringsbeslissingen over de pensioen. Deze samenkomst vond plaats in Deinze in De Leiespiegel, het gloednieuw Administratief Centrum (Stadhuis).

Huisarts & beweegcoach bevrijden je uit zetel!

8 november 2017

Samen met Wortegem-Petegem, Zingem en Maarkedal willen wij in Oudenaarde, onze inwoners meer kansen geven om te bewegen. Want, de Vlaming zit gemiddeld meer dan 8u per dag stil en meer dan de helft van de volwassenen beweegt te weinig. Sinds kort loopt het project ‘Bewegen op Verwijzing’ in deze gemeenten. Via dit project kunnen huisartsen voortaan hun patiënten doorverwijzen naar Lynn en William, de professionele ‘Bewegen op Verwijzing’-coaches, voor persoonlijke begeleiding op maat.

 

Een beweegplan op maat

Via Bewegen op Verwijzing kan de huisarts zijn of haar patiënten met verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen op Verwijzing-coach. Dit zijn professionele coaches die de deelnemers helpen gezond te bewegen door samen met hen een beweegplan op maat op te stellen.

Dit persoonlijk beweegplan sluit maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach blijft de deelnemer motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van het beweegplan. Meer bewegen hoeft niet altijd veel extra moeite te kosten: poetsen op muziek, spelen met de kinderen, bewegingstussendoortjes op het werk, al fietsend om een boodschap… Uiteindelijk wordt beweging een onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

In de regio Oudenaarde gaan 2 coaches aan de slag. Deze enthousiaste en gediplomeerde coaches zijn gevestigd op goed gekende en toegankelijke plaatsen in de gemeente.

Het grootste deel van de consultaties bij de coach wordt betaald door de Vlaamse Overheid. Daardoor betaal je zelf slechts 5 euro per kwartier. Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro per kwartier. Ook mutualiteiten komen tussen. Vraag je verwijsbrief bij je huisarts!

Samenwerking

‘Bewegen op Verwijzing’ is een initiatief van de Vlaamse Overheid en wordt lokaal gerealiseerd door een intense samenwerking tussen heel wat organisaties die zich inzetten om een gezonde leefstijl te promoten bij mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en hoge mate van inactiviteit. Naast de 4 gemeentes en hun OCMW zijn Logo Gezond+ vzw, het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Regio Vlaamse Ardennen, de huisartsenverenigingen, het lokaal dienstencentrum ‘De Vesting’, mutualiteiten en nog vele anderen betrokken. Via de integrale en intersectorale aanpak willen de deelnemende gemeenten het project uitbouwen tot een succesvol en blijvend laagdrempelig initiatief, met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare deelnemers.

Voordelen

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt dankzij dergelijke begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar buiten en je hebt meer sociaal contact.