Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Jongeren uit Arras zorgen voor fraaie muurtekening in WZC De Scheldekant

21 juni 2016

 

 

Enkele artistiek aangelegde jongeren uit de Oudenaardse zusterstad Arras (Frankrijk) hebben in het nieuwe Woon- en Zorgcentrum De Scheldekant een buitenmuur beschilderd. Op de wand van het WZC De Scheldekant prijken nu huisjes van Arras, maar ook van Oudenaarde. Dit past in hun project ‘le chantier des jeunes bénévoles’ (de bouw van jonge vrijwilligers, red.), waarbij ze muren en lokalen van openbare gebouwen zowel buiten als binnen verfraaien. We hebben met Arras een heel goeie band en zo kwam het idee tot stand om jongeren van daar hier aan de slag te laten. Eén van de afdelingen van het Woon-en Zorgcentrum is overigens naar Arras genoemd.

 
DSC_0034

Senioren CD&V Meetjesland op bezoek in Oudenaarde

17 juni 2016

Onder leiding van onze voorzitter Luc Lammens, secretaris Marcel Janssens en mezelf verwelkomden we 50 enthousiaste senioren van CD&V Meetjesland met een lekker ontbijt in ons bestuurslokaal te Oudenaarde. De senioren vertoefden een hele dag in onze stad, ze bezoeken oa het MOU, CRVV en het lokaal dienstencentrum. We mochten ook André Van Houtte en Geert Lavens, respectievelijk de voorzitter en secretaris van de CD&V senioren Vlaamse Ardennen verwelkomen.

senioren

1 euro maaltijden in plaats van lege boterhammendoos in Oudenaarde

15 juni 2016

In samenwerking met alle scholen van het basisonderwijs zullen er vanaf 1 september 1 euro maaltijden aangeboden worden aan kinderen met een Ok-pas in het basisonderwijs in Oudenaarde. Dat heeft de OCMW-raad maandagavond beslist.

Er is opnieuw een toename van het aantal mensen met een OK-pas. In 2015 kregen 1412 mensen in Oudenaarde een OK-Pas. Dat betekent dat zij een inkomen hebben lager dan de Europese armoededrempel (1050 euro voor een alleenstaande). 624 kinderen in Oudenaarde leven in een gezin dat een zeer laag inkomen heeft.

Vandaar wat we extra willen inzetten op de aanpak van kinderarmoede. We hebben in de OCMW-raad van maandagavond dan ook beslist om vanaf 1 september toch te starten met 1 euromaaltijden voor kinderen met een OK-pas. We hadden hiervoor een project ingediend bij minister Homans (NV-A), maar die keurde ons project niet goed omdat we rechtstreeks via de scholen werken.

Wij zijn er echter van overtuigd dat we hierdoor meer kinderen zullen bereiken en meer kansarme kinderen een warme, gezonde maaltijd zullen nemen in plaats van met een leg boterhammendoos naar school te komen. Onze ambitie is dat hierdoor elk jaar 20% meer kinderen met een OK-pas een warme, gezonde maaltijd op school zullen nemen.

Daarnaast werd er in september voor 334 schoolgaande kinderen met een OK-pas een schooltoelage uitbetaald van 25 euro voor de kinderen in het basisonderwijs en van 50 euro voor de kinderen in het secundair onderwijs (2014: 322).

Op de OCMW-raad werd ook het jaarverslag van 2015 voorgesteld.

Eerste opvallende vaststelling is dat er heel wat meer aanvragen voor leefloon (264) waren dan in 2014 (231), maar gemiddeld waren er evenveel leefloongerechtigden (110) als in 2014. Dit in tegenstelling tot de algemene trend in België (stijging gemiddeld aantal leefloongerechtigden van 12,4%).

“Dat heeft alles te maken met onze activeringspolitiek. In 2015 werden 100 leefloongerechtigden aan het werk gezet. Dat is viermaal zoveel als in 2010.  Die mensen die aan het werk gezet worden stromen door en hebben dus veel sneller geen recht meer doen op leefloon. Ons activeringsbeleid werpt dus duidelijk vruchten af.”

Die mensen worden tewerkgesteld in de sociale economie (kringwinkel, Grijkoort, Aarova, …), maar ook in het ziekenhuis, de sportdienst, de groendienst, de technische dienst,…

 

Nog enkele andere opvallende cijfers uit het jaarverslag

Budgetbeheer- en begeleiding: steeds meer mensen doen beroep op deze begeleiding (517 personen). Ter vergelijking in 2010 waren er dat 299.

Minder mobielencentrale: 18 vrijwillige chauffeurs deden 3115 ritten voor 209 inwoners van Oudenaarde.

Serviceflats Leupeheem: de helft van de bewoners zijn 80-plus en alle 25 flats waren het ganse jaar door verhuurd.

Woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant: van de 169 bewoners zijn er 114 80-plus en, 33 90-plus. Er waren 47 overlijdens in 2015 en 61 nieuwe opnames.

De sociale tweedehandswinkel: wordt volledig uitgebaat door vrijwilligers en 1463 personen kwamen er over de vloer in 2015

De sociale kruidenier De Kaba: 1392 cliënten

Crisisopvang Vlaamse Ardennen: 79 mensen in een crisissituatie (dakloos, brand, relationele problemen,…) werden opgevangen in een crisiswoning of doorgangswoning. OCMW Oudenaarde heeft er zo 14 in beheer. Daarnaast beheert het Sociaal Verhuurkantoor ook nog 53 huurwoningen in onze stad.

Asielzoekers: OCMW Oudenaarde vangt 15 asielzoekers op en geeft hun materiële opvang (bed, brood, bad).

Sociaal restaurant De Pelikaan: er werden 7.161 maaltijden aan sociaal tarief (3 euro voor Ok-pas houders) geserveerd. Dat is 31% van het totaal aantal maaltijden in het sociaal restaurant, maar is wel minder dan in 2014 omwille van de verbouwingswerken.

Verwarmings- of stookoliepremie: aan 648 mensen werd zo een premie uitbetaald. Dat waren er wat minder dan in 2014 omwille van de zachte winter.

Minderbroederklooster wordt woonwijk

31 mei 2016

 

Vandaag ging het officieel ontmoetingsmoment door op de site van het vroegere Minderbroederklooster om het herbestemmingsproject naar sociale huisvesting officieel af te ronden. Het Minderbroederklooster in de Ellezeelsesteenweg was sinds 1937 een baken  voor Ronse en voor het sociaal leven van deze buurt. We wilden dit baken absoluut behouden en dus kozen  we voor renovatie met respect voor de geschiedenis van het pand.”

DSC_0006

 

 

 

 

 

 

Dit minderbroederklooster was een van de 24 huizen/kloosters van de Franciscanen in Vlaanderen. In 1960 waren er nog 750 minderbroeders, vandaag nog 74 (waarvan meesten gepensioneerd). Vandaar dat vanaf de jaren ’70 huizen en kloosters werden afgestoten. Vandaag zijn er nog 4 huizen: A’pen, Hasselt, Leuven en Sint-Truiden.

Via de broeders Franciscanen van St Kornelis Horebeke werden in 2008 de eerste contacten gelegd met  Broeder Ampe  van het Minderbroedersklooster in Ronse. Sociale huisvesting paste in de filosofie van herbestemming van het Klooster voor  de broeders.

DSC_0011

 

 

 

 

 

 

 

Stefaan Vercamer: “We vonden elkaar over de prijs en in 2008 hebben we het klooster  aangekocht. Verder hebben we goede afspraken kunnen maken met de stad en de parochie die hier ook gehuisvest zit en blijft.

Architect Carlo Mas heeft de vraag om de geschiedenis en de geest van dit pand te verzoenen met  eigentijds sociaal wonen en met een mix tussen eigenaars en huurders goed opgepikt en een zeer waardevol project getekend.

De site blijft een baken in de stad. De nieuwe woongelegenheden bieden een meerwaarde aan de omgeving en liggen langs een belangrijke invalsweg en in de nabijheid van de nodige voorzieningen zoals de school.

Dergelijke herbestemmingen passen perfect in het duurzaamheidsbeleid van onze maatschappij. Een verlaten site wordt op deze manier opgewaardeerd en kan opnieuw een zinvolle bestemming krijgen. Er waait dus een nieuwe wind in deze buurt. Al moet gezegd worden dat dergelijke grootschalige renovatieprojecten eveneens een dure aangelegenheid zijn. De totale kostprijs van de bouwwerken bedroeg 4.984.019 euro .

In de tuinen van het kloosterpand aan de Paterskerk bouwde de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 8 koopwoningen met drie slaapkamers.  Het gaat om 8 halfopen en gesloten bebouwingen. De woningen waren spoedig verkocht en alle nieuwe gezinnen namen reeds hun intrek. In het voormalig kloosterpand werden 24 sociale huurappartementen ondergebracht.

Er werd vooral voor kleinere woongelegenheden gekozen. Voor de keuze van de woontypes werd rekening gehouden met de bestaande wachtlijsten. Ons maatschappij telt 1147 kandidaten, daarvan 310 voor ronse. Gezien de wachtlijsten voor 70% uit kleine gezinnen bestaan, werden 5 appartementen met 1 slaapkamer, 16 appartementen met 2 slaapkamers en 3 appartementen met 3 slaapkamers gebouwd. Tot op heden had onze SHM in Ronse geen aangepaste huurentiteiten voor mensen met een fysieke beperking. Daarom werden 4 van de appartementen eveneens aangepast voor rolstoelgebruikers.”

De binnentuin is een gemeenschappelijke ruimte en de kelders bieden ruimte aan ondergronds parkeren. De huurders namen hun intrek in de appartementen op 1 januari 2016.

 

Het ontwerp werd opgemaakt door Carlo Mas uit Oudenaarde. Voor dit project werkte de SHM met diverse aannemers samen. Aannemer Damman uit Deerlijk stond in voor de realisatie van de koopwoningen. De aannemer Artes Depret uit Zeebrugge nam de verbouwingswerken van het kloosterpand voor zijn rekening. De wegenis en de aanleg van de nieuwe openbare parkeerzone voor het klooster en de kerk werd uitgevoerd door Wannijn uit Kluisbergen. In het najaar zullen de infrastructuurwerken vervolledigd worden met de aanleg van voetpaden op de site.

De bewoners en de geïnteresseerden kregen ook nog de gelegenheid om de site te bezoeken. Op deze manier krijgen de eigenaars en huurders de kans om elkaar te leren kennen. Zij staan immers samen in voor een aangename woonbuurt.

DSC_0015

 

Reportage AVS:

http://www.avs.be/avsnews/minderbroederklooster-officieel-geopend

 

Explosie van ziektekosten? Enige nuance is op zijn plaats…..

10 mei 2016

Er wordt vandaag nogal wat geschreven over de toename van de ziektekosten.  De stereotiepe verhalen zijn legio: veel meer ziken dan vroeger, van werkloosheid naar ziekteverzekrering, ze willen niet terug aan het werk, …..

Uit een studie ( Solidaris, maart 2016 – JeanMarc Laasman, Leila Maron en Jérome Vrancken 1) en statistieken blijkt dat er toch nogal wat nuances te maken zijn bij deze vooroordelen.  We zetten er enkele op een rijtje…..

Er zijn veel meer mensen ziek dan vroeger?

In absolute cijfers  klopt dat.  als je echter kijkt naar het aandeel van de zieken (die tot 1 maand ziek zijn – primaire arbeidsongeschiktheid)  in verhouding met het totaal aantal werknemers dan is dat ongeveer hetzelfde gebleven  (12,2% in 2003 en 13,3% in 2012). Er zijn dus gewoonweg veel meer werknemers en dus meer verzekerden (toename vrouwen op de arbeidsmarkt en verhoging van de uittredingsleeftijd).

Een andere verklaring is dat werknemers langer ziek zijn dan vroeger.  De gemiddelde ziekteduur is gestegen van 56 dagen naar 75 dagen  voor de mannen en van 61 naar 83 dagen voor de vrouwen  tussen 1998 en 2013.

Een derde verklaring voor de stijging van de uitgaven van de ziekteverzekering is de verhoging van het bedrag van de ziekte-uitkeringen (van 29,94 euro per dag in 1998 naar 45,84 euro per dag in 2013).

De mensen ‘zetten’ zich ziek, maar zijn wel nog in staat om te werken?

Men heeft  onderzoek gedaan naar het aantal consultaties bij een huisarts en een specialist 12 maanden voor de werknemer ziek werd tot 12 manden nadat hij ziek werd. Men ziet duidelijk een veel hogere frequentie van bezoeken aan de huisarts en de specialisten  de maanden voor dat men ziek is gemeld en de maanden na de ziektemelding. Dezelfde vaststelling voor het gebruik van medicatie.

Ziek zijn is comfortabel?

Als men ziek is heeft men al een zeer groot inkomensverlies en de ziektefactuur verviervoudigd tijdens de periode dat men ziek is. In 2012 waren de ziektekosten voor iemand die ene ziekte-uitkering krijgt  531€ tegenover 131€ voor de mensen die niet ziek zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 32% van de langdurig zieken (meer dan 6 maand) het statuut van ‘verhoogde tegemoetkoming’ hebben. Dit wil zeggen dat je ofwel leefloon geniet,  of Inkomensgarantie voor ouderen of een inkomen hebt dat lager is dan 17.649 euro per jaar.

Zieken doen onvoldoende inspanningen om terug aan de slag te gaan?

De helft van de mensen die arbeidsongeschikt zijn zijn  binnen de 2 maanden na hun ziektemelding weer aan de slag., 79% is dat na 6 maanden.

Van de resterende 21% is de helft werkloos (vooral arbeiders). 37% van de uitgaven voor de ziekte-uitkeringen concentreren zich op 8% van de zeer langdurig zieken (zij die quasi niet meer terug naar werk toe te leiden zijn owv hun ziekte).

 

 

[1] Solidaris:   ‘L’incapacité de travail: briser les idée reçcues’ –  Jean-marc Laasman, Leila Maron et Jérome Vrancken – Mars 2016

Meer dan 1100 aanwezigen op het Meiavondfeest

9 mei 2016

Op 30 april ging het Meiavondfeest voor het eerst door in Oudenaarde. Meer dan 1100 mensen waren aanwezig. Via deze weg wil ik allen nog eens bedanken voor de aanwezigheid en steun.

Hieronder vindt u alvast enkele sfeerbeelden terug:

Scholen wisselen verteltassen uit

9 mei 2016

Het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs (LOP) start in Oudenaarde met het project Verteltassen. Elke basisschool van Oudenaarde zal één of meer verteltassen maken en komend schooljaar gebruiken in de eigen school. Daarna kunnen de tassen tussen de scholen onderling uitgewisseld worden. Een verteltas is een verzameling van aantrekkelijke leermaterialen (boek,puzzel,knutselmateriaal) rond een bepaald thema.

 

verteltassen

Opening nieuwe campus & sporthal Bernardusscholen in Oudenaarde

19 april 2016

De Bernardusscholen in Oudenaarde investeren volop om leerlingen in nog betere omstandigheden en met de nieuwste machines op te leiden tot zeer competente en weerbare jongeren. Minister Hilde Crevits opende vorige week vrijdag (15/4) zowel de nieuwe sporthal ‘ Groenhof’ als de nieuwe campus van Bernardus Technicum in de Gelukstede. Een voorbeeld voor gans Vlaanderen waarbij de schoolinfrastructuur buiten de schooluren ter beschikking wordt gesteld van de lokale gemeenschap.

opening bernardus

 

Links:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160415_02239274

 

Ten Miles Antwerpen

19 april 2016

Samen met een 60-tal andere CD&V-collega’s stond ik afgelopen zondag aan de start van de DVV Ten Miles in Antwerpen. Ik finishte uiteindelijk na 1u46; een tijd waar ik best tevreden mee ben aangezien ik de laatste tijd niet veel kon trainen.

tenmilesi tenmilesII

 

Meiavondfeest op 30 april voor het eerst in OUDENAARDE.

15 maart 2016

Op 30 april organiseer ik met de steun van mijn broer Sander, 1e gedeputeerde van provincie Oost-Vlaanderen het jaarlijkse Meiavondfeest in zaal Qubus, Lindestraat 49/C, 9700 Oudenaarde. De Qubus is via de N60 zeer gemakkelijk bereikbaar.

Vanaf 19u wordt u een aperitief aangeboden en kan aangeschoven worden voor stoverij in Oudenaards bier of een vegetarische schotel gevolgd door een dessert. Kaarten voor maaltijd & feest kosten 15 euro. Voor enkel het feest vanaf 21u betaalt u 5 euro.
Gelieve uw kaarten te reserveren voor 24 april 2016 met een storting op BE93 8916 0408 2967. De kaarten zullen vervolgens op naam klaargelegd worden aan de kassa.

VERCAMER FEEST