Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Oudenaardse gemeenteraad steunt Rode Neuzen Dag.

26 oktober 2016

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Daarom organiseren VTM, Qmusic en Belfius op zaterdag 3 december 2016 voor de tweede keer op rij Rode Neuzen Dag. Tienduizenden jongeren vinden of krijgen immers nog niet de zorg die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar samen verandering in te brengen.
Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag schaarden alle raadsleden zich achter de actie (een initiatief van onafhankelijk raadslid Hilde De Smet) door een rode neus op te zetten. Op zaterdag 5 november gaat in de parochiezaal van Ename ook nog een Rode Neuzen Fuif door om extra centen bijeen te rapen voor dit mooie initiatief. Meer info: www.rodeneuzendag.be

 

rode-neus

OCMW Oudenaarde deed mee aan de Car Free Day!

24 oktober 2016

In de week van 16 t.e.m. 22 september werd in Vlaanderen opnieuw de “week van de mobiliteit” georganiseerd. In die  week wordt extra aandacht besteed aan duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. De car free day van donderdag 22 september is een van de evenementen die wordt georganiseerd.

Het OCMW Oudenaarde heeft zich ook dit jaar ingeschreven voor die dag. De organisatie van de personeelsuitstap die met deze car free day samenviel was een extra stimulans om het belang van duurzame mobiliteit en carpoolen bij de personeelseden en vrijwilligers in de verf te zetten. Alle verplaatsingen van de personeelsuitstap waren met de bus, te voet of met de fiets. Om het personeel die dag extra aan te moedigen om te carpoolen of met de fiets te komen werd een attentie beloofd. Iedereen die op die dag car free naar het werk kwam of carpoolde kon hiervan een selfie doorsturen.

Op vrijdag 21 oktober werd aan 20 personeelsleden die een selfie doorstuurden een gepersonaliseerde koffiemok overhandigd.

Tijdens het korte formeel moment dat hieraan voorafging benadrukte ik nog eens de wil en de inspanningen die het bestuur levert om het personeel dagdagelijks aan te zetten tot duurzame mobiliteit. Personeelsleden die met de fiets naar het werk komen wordt een fietsvergoeding uitgekeerd. Voor 2015 zijn er op die manier 19.246 fietskilometers van en naar het OCMW Oudenaarde vergoed. Voor dit jaar zijn er tot en met augustus al bijna 16.000 km gerealiseerd.

Deelnemen aan initiatieven als de car free day kan het personeel en vrijwilligers enkel extra motiveren om ook op andere dagen en in het weekend meer aandacht te hebben voor duurzame  mobiliteit.

koffie

Sloop maakt plaats voor nieuw woonproject in Eine

21 oktober 2016

Op 21 oktober gaf de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen het startschot van een vervangingsproject in de Magnoliadreef in Oudenaarde-Eine. Zes huurwoningen worden gesloopt en maken zo plaats voor een nieuwbouwproject. Van zodra het terrein bouwrijp is, zullen 6 nieuwe sociale huurwoningen met 2 slaapkamers worden opgetrokken.

magnoliadreef

De zes woningen die we slopen waren echt niet aangepast aan de  hedendaagse vereisten en renoveren was financieel geen optie meer. We moeten voldoen aan oppervlaktenormen en hebben heel wat normen op vlak van energie. Deze woningen lenen zich echter wel perfect voor een vervangingsproject. De oude woningen zullen dus plaats ruimen voor 6 nieuwe sociale huurwoningen die volledig conform de normen zijn en van alle hedendaags comfort voorzien zijn.

Met dit project wil de sociale huisvestingsmaatschappij de kwaliteit van het huurpatrimonium op peil houden en betaalbaar én kwaliteitsvol wonen mogelijk blijven maken  in de regio.

Het ontwerp van de nieuwe woongelegenheden is van architect Luc Van de Catseye. Het project zal 830 435,30 Euro (excl BTW) kosten en zal worden uitgevoerd door bvba Algemene Bouwwerken Sadones. De werkzaamheden zullen afgerond worden tegen het najaar van 2017.

Bij een vervangingsproject zijn de huurders van de bestaande woningen eveneens een belangrijke partij.  Tijdens de voorbereiding van dit vervangingsproject gingen we individueel met hen aan de slag. Voor elke bewoner zochten we een oplossing op maat. De huurders kregen hierbij de mogelijkheid om te kiezen voor een terugkeer naar de oorspronkelijke woonwijk in een nieuwe woning of voor een permanente herhuisvesting.

Na de bouwwerken zal de bestaande wijk in ieder geval opgefleurd zijn door de aanwezigheid van de nieuwe panden en de heraanleg van de zone voor de woningen. Dit is positief voor de woonkwaliteit in de Magnoliadreef.

magnoliadreef-2

 

Dag tegen de kanker

21 oktober 2016

Op 20 oktober 2016 riep Kom op tegen Kanker Vlamingen op die dag expliciet hun medeleven en verbondenheid te tonen met kankerpatiënten en hun naasten door een geel lintje te dragen en door een kaartje te sturen. Ook de commissie sociale zaken in Oudenaarde steunde de actie. De volgende Dag tegen Kanker vindt plaats op 19 oktober 2017.

 

dtdk

Geld voor experimenteel woonproject OCMW Oudenaarde  

11 oktober 2016

 

Vandaag besliste de deputatie van Oost-Vlaanderen een extra toelage van 8000 euro te geven aan het OCMW van Oudenaarde voor een experimenteel woonproject. Met dat geld wil het OCMW van Oudenaarde ’gemeenschapswonen’ organiseren. Het zal daarvoor twee woningen inrichten om 6 à 8 erkende vluchtelingen tijdelijk samen te huisvesten.

 

SAsielzoekers wiens procedure afgelopen is en die erkend zijn om hier te blijven moeten binnen de 8 weken ons lokaal opvangcentrum verlaten en zelf een woning zoeken. Op zo’n korte termijn kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen hun geen oplossing geven.

Erkende vluchtelingen moeten immers, net als alle andere kandidaat huurders, hun beurt afwachten op de wachtlijst. Op de privé-markt is het niet gemakkelijk om met een leefloon een huurwoning te huren en zij ervaren dikwijls grote drempels om een woning te kunnen huren omwille hun afkomst en omdat zij nog onvoldoende Nederlands kennen. Toch blijft het OCMW mee verantwoordelijk om hen te begeleiden in hun zoektocht naar een huisvesting en moet het OCMW een oplossing zoeken voor dit acuut probleem. Vandaar dat het OCMW nu wil experimenteren met ‘gemeenschapswonen’.

Dat is een creatieve oplossing waarbij wij een grote woning huren op de privé-markt en een kamer ter beschikking stellen van een erkende vluchteling voor 15 euro per dag. Die bijdrage moet de huur- en energiekosten dekken.  De andere ruimtes in de woning zijn gemeenschappelijk. We kunnen zo 3 mensen laten samenwonen in één woning. We willen op die manier de eerste huisvestingsproblematiek van de erkende vluchtelingen oplossen waardoor ze wat meer tijd krijgen zelf om een gepaste huisvesting te vinden.

Het OCMW van Oudenaarde wil ook erkende vluchtelingen die hier al een paar jaar zijn activeren om peter of meter te worden van een pas erkende vluchteling. Doordat zij al voldoende Nederlands kennen en al sterk geïntegreerd zijn, kunnen zij hun lotgenoten helpen bij hun zoektocht naar een gepaste huisvesting.   Het experiment van ‘gemeenschapswonen in Oudenaarde zal na 3 jaar geëvalueerd worden.

De provincie beschouwt dit project als een voorbeeld door de regio om het prangend probleem van huisvesting voor erkende vluchtelingen op te lossen.

Geslaagd eetfestijn CD&V Oudenaarde

19 september 2016

We kregen hoog bezoek op het jaarlijks eetfestijn. Algemeen voorzitter Wouter Beke liet voor de meer dan 600 aanwezigen zijn licht schijnen over de politieke actualiteit. Het was een heel geslaagde & gezellige namiddag.

Hier enkele sfeerbeelden.

5 jaar GAW Leupeheem

19 september 2016

 

GAW Leupeheem, de groep van Assistentiewoningen in de Ronseweg te Leupegem bestaat 5 jaar. Om dit te vieren werd een barbecue gehouden voor al de bewoners. Bovendien werden twee bewoonsters letterlijk in de bloemetjes gezet; namelijk Suzanne Vander Cruyssen en Josephine Vandemeulebroecke, beide dames wonen al sinds de opstart, sinds 15 september 2011 in Leupeheem. In de loop van de voorbije 5 jaar hebben 42 verschillende bewoners hier gewoond. Op vandaag wonen er 29 bewoners in Leupeheem met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. De jongste bewoner is 43, de oudste 97 jaar.                                                                                      dsc_0014

Eetfestijn CD&V Oudenaarde

7 september 2016

Iedereen VAN HARTE WELKOM op het jaarlijkse eetfestijn van CD&V Oudenaarde. Dit gaat door op zondag 18 september in de Qubus. Vanaf 11u kan u genieten van een aperitief en meet&greet met onze nationale voorzitter Wouter Beke. Nadien is er een buffet à volonté (Prijs 16euro/ Kinderen & OK-pas 8euro). Kaarten te verkrijgen bij mij via mijn medewerker Mathieu (0494592169).

 

Flyer Feest 2016

Inhuldiging kunstgrasveld KWIK Eine

3 september 2016

Eind augustus werd het gloednieuwe kunstgrasveld van KWIK Eine officieel geopend. Het nieuwe voetbalterrein is aangelegd in opdracht van de stad, die daarvoor 50.000 euro per jaar betaalt aan de private investeerder. Dit tien jaar lang. Daarna is het plein eigendom van de stad. Er wordt overigens voor 30 procent van subsidies van de Vlaamse overheid genoten. Overigens deelt Eine het nieuwe sportveld ook met voetbalclub VV Volkegem. kwik eine

Stadswandeling CD&V Oudenaarde

1 september 2016

Zaterdag 27/8 vond een leerrijke en aangename wandeling plaats doorheen Oudenaarde én haar vele nieuwe projecten. Dank aan organisator Wim Merchie en de talrijke aanwezigen voor de geslaagde namiddag.  We bezochten onder andere de nieuwe muziekacademie, de volkstuintjes, nieuwbouw Sint Bernardus Technicum, het nieuw zwembad om uiteindelijk af te sluiten met een dorstlesser bij brouwerij Liefmans!

wandeling cdv acadamieee zwembaddd