Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

5/12/2016 Dag van de vrijwilliger

5 december 2016

Vrijwilliger zijn…
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Dank aan de ontelbare vrijwilligers die zich dagdagelijks én met een groot hart inzetten voor hun vereniging, organisatie, rusthuis, … ! BEDANKT!

vrijwilligerss

Kunst die deel uitmaakt van het dagelijks leven van de bewoners en hun familie…

5 december 2016

Vorige week vrijdag onthulde ik samen met kunstenaar Johan Tahon het beeld dat hij creëerde voor het nieuw woonzorgcentrum. Het beeld heeft een plaats gekregen in de binnentuin van het nieuw woonzorgcentrum in de Meerspoort.

Bij grote investeringen van meer dan 10 miljoen euro die door Vlaanderen gesubsidieerd worden, moet de bouwheer door de Vlaamse overheid verplicht voor een bepaald percentage van de kostprijs kunst integreren in het bouwproject.

Vandaar dat tijdens de vorige legislatuur de OCMW-Raad aan vier kunstenaars gevraagd heeft een kunstwerk te creëren om te integreren in de nieuwe woonzorgcentra in de Meerspoort en in Eine. Eén van de voorwaarden was dat het ook functioneel moest zijn.

In de Scheldekant in Eine werd een groot glasraam ontworpen door Tim Volckaert uit Oudenaarde. Het glasraam is tevens een functioneel buitenraam in de polyvalente ruimte in Scheldekant.  Het 13-delig glasraam bestaat uit een 700- tal afzonderlijke fotografische beelden die samen één totaal landschap verbeelden.

Kunstenaar Leo De Bock maakte foto’s in de verschillende zustersteden, ook in ouderenvoorzieningen, en daarmee werd een groot fotobehang gemaakt inde woonzorgcentra in de Meerspoort en in Scheldekant (Eine).

Johan Tahon, beeldend kunstenaar uit Munkzwalm maakte een beeld in brons dat als decoratief tuinelement in de binnentuin van Meerspoort wordt geplaatst en de blikvanger zal zijn vanuit de inkomhal. Dat beeld wordt dus morgen onthuld.

 

Het vierde kustwerk is zeer functioneel en zal bestaan uit 5 glazen zitbanken en is van de hand van Frederik Rombach uit Antwerpen: Zijn kunstwerk “Liefdesbrieven, door de jaren heen” zal bestaan uit 6 glazen zitbanken waarbij tussen de glaslagen brieven zijn verwerkt die aangeleverd zijn door bewoners van het woonzorgcentrum.  De zitbanken zullen deel uitmaken van de inkomhal in beide woonzorgcentra en kunnen dienst doen als decoratief element, wachtzaal, plaats om een praatje te slaan …

Hiermee voldoen we niet alleen aan de verplichting van Vlaanderen om kunst te integreren in onze nieuwbouw, maar ze zijn ook functioneel en nuttig voor de inrichting of om te gebruiken door de bewoners en de bezoekers van onze woonzorgcentra.

dsc_0013 dsc_0004

 

Reportage AVS:

http://www.avs.be/avsnews/wzc-de-meerspoort-krijgt-beeld-van-tahon

 

Reportage AVS: Oudenaarde tegen sociale dumping

30 november 2016

De stad Oudenaarde gaat de strijd aan met sociale dumping. In de toekomst zal de stad zijn aannemers een clausule voorleggen die stelt dat alle werknemers betaald moeten worden volgens de Belgische normen. Daarmee is Oudenaarde de tweede stad in ons land die de wetgeving op lokaal niveau onderstreept.

http://www.avs.be/avsnews/oudenaarde-tegen-sociale-dumping

 

Tussenkomst plenaire zitting 24/11/2016

24 november 2016

Deze namiddag stelde ik in de plenaire zitting een vraag in verband met de bekommernissen van de mensen uit de zorgsector aan Minister De Block.

maggie

Hieronder vindt u mijn integrale tussenkomst:

 

Mevrouw de minister, Collega’s,

Meer dan 170.000 verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke medewerkers, kinesisten, ergotherapeuten en andere zorgverleners  werken in ziekenhuizen, thuisverpleging of andere gezondheidsondersteunende diensten onder federale bevoegdheid. En samen met de 300.000 werknemers uit de Vlaamse zorgsector  zijn ze  ongerust. Ze zijn hier vandaag  Brussel met duizenden  om uiting te geven aan hun bezorgdheid. En ze doen dat met veel verantwoordelijkheidszin, de zorg in de instellingen blijft gegarandeerd vandaag. Een voorbeeld van hoe je sociale actie en continuïteit van dienstverlening kan verzoenen. Ik heb veel begrip voor de bekommernissen van die mensen uit de zorgsector, die allemaal  hun  job graag  doen,  met hart en ziel en ze willen dat blijven doen. Die mensen verdienen veel respect en waardering.

Want, zowel de mentale als de fysieke belasting van mensen met een zorgberoep is namelijk niet te onderschatten. De dagelijkse confrontatie met menselijk leed; met bezorgde familie, met verzorging, het werk in vroege, late of nachtshiften; de rugbelastende handelingen: dat vraagt veel van een mens.

Zeker in de huidige context en  wie lokaal actief is weet maar al te goed dat de zorgbehoeftes toenemen toe en steeds zwaarder worden,  omdat mensen, en gelukkig maar, vandaag nu eenmaal ook ouder worden. Maar tegelijk is het budget niet oneindig en moeten we middelen zo inzetten dat ze het meest effect hebben, ook in de zorgsector.

Binnen dit kader van een groeiende sector met hoge werkdruk en vaak ook personeelstekort, waren en zijn de zogenaamde rimpeldagen, enkele extra vrije dagen naarmate je ouder wordt,  een goed systeem om het werk wat  langer  vol te houden. Het werkbaar te houden, een van de speerpunten van deze regering.

Dat er een aantal zaken moeten bijgestuurd worden en de focus vooral op het zorgend personeel moet liggen, daar zijn we het mee eens. Maar de formule van wat extra ademruimte via vrije dagen  moet behouden blijven. Cijfers van de RSZ tonen aan  dat  dit echt tt goede resultaten leidt. Sedert de invoering van dit systeem van rimpeldagen  is er veel minder uitstroom  en werknemers houden het langer vol in hun job.   Net een van de doelstellingen van deze regering. Eigenlijk is dit een mooi systeem van een beginnende  eindeloopbaanregeling die dan  vanaf 60 jaar kan overgaan in een landingsbaan waar men dan tot 50% minder kan werken.

Maar in dit dossier moeten we ook naar de houding van Vlaanderen kijken. Minister Vandeurzen heeft alvast niet de intentie om het systeem van rimpeldagen overboord te gooien. Maar een andere regeling op federaal vlak dan die in Vlaanderen is wel het laatste dat we kunnen hebben in deze sector. We gaan toch niet zelf de concurrentie tussen zorginstellingen van Vlaanderen en van federaal organiseren? We gaan het toch niet ingewikkelder maken dan het al is. Vooral in een sector  waar we al kampen met een gebrek aan personeel.

 

Ik had dan ook graag geweten,

 

  • Wat zal de houding van de regering zijn in dit dossier. In welke mate zal u de mensen met een zorgberoep zoveel als mogelijk ontzien en hun  perspectief blijven bieden op een werkbare eindeloopbaan?

 

  • In welke mate hebt u hierover al overleg gepleegd met de Vlaamse collega’s die voorlopig niet van plan zijn om de rimpeldagen af te bouwen?  En hoe zal u het gemeenschappelijk (vlaams-federaal) sociaal overleg hierover organiseren?

 

 

 

 

Stad Oudenaarde en OCMW vechten tegen sociale dumping bij openbare werken

22 november 2016

 

De stad Oudenaarde  en het OCMW zullen voortaan een clausule opnemen in hun openbare aanbestedingen waardoor werken met werknemers aan sociale dumpingprijzen geweerd wordt.

Ik deed het voorstel vorige week aan mijn collega’s en dat werd goed onthaald: “we willen de aannemers die opdrachten voor de stad of het OCMW uitvoeren verplichten om een verbintenis aan te gaan waarbij ze beloven dat ze hun werknemers minstens de toepasselijke Belgische minimumlonen zullen betalen.”

Daarmee willen de stad Oudenaarde en het OCMW  de strijd tegen sociale dumping mee ondersteunen.  Aannemers en onderaannemers zullen bij hun aanbesteding  ook  de clausule ‘verbintenis inachtneming minimumlonen’ moeten toevoegen.

Wie zich daar niet aan houdt riskeert een boete of kan de opdracht zelfs ingetrokken worden. Oudenaarde is hiermee de tweede stad in Vlaanderen die dit zal toepassen.

Tekst van de clausule die de aannemers verplicht zullen moeten aanvaarden en respecteren bij een openbare aanbesteding voor de stad Oudenaarde en het OCMW:

Stemt principieel in – om sociale dumping via overheidsopdrachten te bestrijden – met de verplichting om de in België toepasselijke minimumlonen te betalen, als een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde in de zin van artikel 87 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, aan de inschrijvers, zowel Belgische als buitenlandse (en hun eventuele onderaannemers) op te leggen voor grote overheidsopdrachtendossiers. Hiertoe zal een eenzijdige verbintenis “ verbintenis inachtneming minimumloon”, op straffe van nietigheid, door de inschrijver moeten worden ingevuld en ondertekend bij zijn offerte worden gevoegd. De opdrachtnemer die de desbetreffende verbintenis tijdens de uitvoering van de opdracht miskent, zal overeenkomstig artikel 44, §1, 1° van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken geacht worden voor de uitvoering van de opdracht in gebreke te zijn. Ten aanzien van de opdrachtnemer kunnen één of meer van de sancties bepaald in de artikelen 45 tot 49 (voor alle overheidsopdrachten), 85 tot 88 (in geval van een overheidsopdracht voor werken), 123 en 124 (in geval van een overheidsopdracht voor leveringen) en 154 en 155 (in geval van een overheidsopdracht voor diensten) worden genomen.”

 

stefaan-2016

Welkom Vincent!

14 november 2016

Vincent Van Peteghem uit De Pinte legde donderdag 10/11 de eed af als federaal Volksvertegenwoordiger. Vincent zal zetelen in de commissie Buitenlandse Zaken en zal plaatsvervanger zijn in de commissies Financiën en Volksgezondheid en in de onderzoekscommissie Optima.

Vincent is de zoon van oud-burgemeester Martin Van Peteghem. Hij nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Sindsdien is hij sterkhouder als fractieleider van de oppositiepartij CD&V in De Pinte-Zevergem. Van Peteghem is reeds lang actief bij de jongeren. Sinds februari is hij tevens lid van het nationaal partijbestuur. Hij is professor Management en directeur Onderwijsinnovatie aan de EDHEC Business School in Rijsel.

Na de fractievergadering namen we alvast een groepsfoto met al de Oost-Vlaamse collega’s in het Federaal parlement.

o-vl-1-van-1

v.l.n.r. Veli Yuksel, Pieter De Crem, Leen Dierick, Vincent Van Peteghem en mijzelf

 

Sierfruit voor WZC De Meerspoort

10 november 2016

De Oudenaardse vzw Volkstuinen reserveert jaarlijks een aantal percelen waarop de tuinders sierfruit kweken voor instellingen uit de regio. Dit jaar werkten de volkstuinders samen met leerlingen van de Bernardusschool. Een deel van het sierfruit werd aan het Woonzorgcentrum Meerspoort geschonken. Met het sierfruit krijgt de inkom van het rustoord een kleurrijk herfsttintje. Een deel van het fruit zal ook worden verwerkt in diverse kookactiviteiten.

foto-sierfruit

Meer nettoloon in plaats van maaltijdcheques

4 november 2016

Twee miljoen werknemers in ons land krijgen van hun werkgever maaltijdcheques bovenop hun loon. Anderhalf miljoen werknemers krijgen daarnaast ook ecocheques waarmee ze milieuvriendelijke producten kunnen kopen.

Hoewel de papieren cheques eind vorig jaar zijn gesneuveld ten voordele van een elektronische kaart, blijven ze de politiek een doorn in het oog. Werkgevers betalen immers een bepaald kostenpercentage aan bedrijven als Sodexo en Edenred die de cheques verstrekken.

Collega-Kamerlid Lachaert van Open VLD dient daarom een wetsvoorstel in om maaltijd- en ecocheques af te schaffen. In ruil krijgen werknemers het overeenkomstige bedrag dan gewoon netto op hun rekening gestort.

Ik steun het voorstel van Lachaert. Aan het begin van deze legislatuur diende ik zelf al eens een gelijkaardig voorstel in, maar dat haalde het toen niet omdat de MR zijn kar keerde.

De Sodexo’s en Edenreds van deze wereld weten zich goed als lobbymachines te organiseren en slagen erin ons net niet te doen slagen om hiervoor een meerderheid te vinden. Deze uitgiftebedrijven zijn de enige winnaars. Zij strijken de winsten op, terwijl de kosten voor de werkgevers zijn.

Vandaag storten werkgevers dit bedrag nog op de elektronische kaart van de werknemers. Daarop betalen werkgevers een kostenpercentage van 2 tot 3 procent. Bovendien innen werknemers een heel deel van dat bedrag niet en gaat het dus verloren. Het lijkt ons daarom eenvoudiger dat werknemers dit geld gewoon cash op hun rekening krijgen.

Oudenaardse gemeenteraad steunt Rode Neuzen Dag.

26 oktober 2016

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Daarom organiseren VTM, Qmusic en Belfius op zaterdag 3 december 2016 voor de tweede keer op rij Rode Neuzen Dag. Tienduizenden jongeren vinden of krijgen immers nog niet de zorg die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar samen verandering in te brengen.
Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag schaarden alle raadsleden zich achter de actie (een initiatief van onafhankelijk raadslid Hilde De Smet) door een rode neus op te zetten. Op zaterdag 5 november gaat in de parochiezaal van Ename ook nog een Rode Neuzen Fuif door om extra centen bijeen te rapen voor dit mooie initiatief. Meer info: www.rodeneuzendag.be

 

rode-neus

OCMW Oudenaarde deed mee aan de Car Free Day!

24 oktober 2016

In de week van 16 t.e.m. 22 september werd in Vlaanderen opnieuw de “week van de mobiliteit” georganiseerd. In die  week wordt extra aandacht besteed aan duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. De car free day van donderdag 22 september is een van de evenementen die wordt georganiseerd.

Het OCMW Oudenaarde heeft zich ook dit jaar ingeschreven voor die dag. De organisatie van de personeelsuitstap die met deze car free day samenviel was een extra stimulans om het belang van duurzame mobiliteit en carpoolen bij de personeelseden en vrijwilligers in de verf te zetten. Alle verplaatsingen van de personeelsuitstap waren met de bus, te voet of met de fiets. Om het personeel die dag extra aan te moedigen om te carpoolen of met de fiets te komen werd een attentie beloofd. Iedereen die op die dag car free naar het werk kwam of carpoolde kon hiervan een selfie doorsturen.

Op vrijdag 21 oktober werd aan 20 personeelsleden die een selfie doorstuurden een gepersonaliseerde koffiemok overhandigd.

Tijdens het korte formeel moment dat hieraan voorafging benadrukte ik nog eens de wil en de inspanningen die het bestuur levert om het personeel dagdagelijks aan te zetten tot duurzame mobiliteit. Personeelsleden die met de fiets naar het werk komen wordt een fietsvergoeding uitgekeerd. Voor 2015 zijn er op die manier 19.246 fietskilometers van en naar het OCMW Oudenaarde vergoed. Voor dit jaar zijn er tot en met augustus al bijna 16.000 km gerealiseerd.

Deelnemen aan initiatieven als de car free day kan het personeel en vrijwilligers enkel extra motiveren om ook op andere dagen en in het weekend meer aandacht te hebben voor duurzame  mobiliteit.

koffie