Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Als lijsttrekker naar gemeenteraadsverkiezingen 2018

16 maart 2017

Dinsdagavond heeft het CD&V-bestuur van Oudenaarde de eerste stap gezet in de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Ik trek net als in 2012 de lijst. De tweede plaats is voor Cindy Franssen (senator en Vlaams parlementslid), op drie staat schepen Lieven Cnudde en schepen Richard Eeckhaut duwt de lijst.

 

De eensgezindheid binnen CD&V over het team dat de lijst zal trekken en duwen is hartverwarmend. We hebben de voorbije jaren hard gewerkt voor Oudenaarde en willen er na 2018 mee doorgaan. De vier ‘trekkers’ zijn mensen met veel ervaring op stedelijk gebied, zoals de schepenen Richard Eeckhaut en Lieven Cnudde. Met Cindy Franssen krijgen we een enorme versterking van de lijst. Cindy scoorde zeer sterk bij de Vlaamse verkiezingen en heeft ook goede contacten in de Vlaamse administratie om ons beleid in de stad een duwtje in de rug te geven.

Het team, dat het vertrouwen kreeg van het CD&V-bestuur, zal nu in overleg verder werk maken van de volledige lijst.

CD&V-voorzitter Luc Lammens: “Onze mensen hebben hard gewerkt en hebben Oudenaarde op de kaart gezet als een dynamische en ondernemende stad, maar ook als een solidaire stad met mensen die tegenslag of pech hadden. Binnen het OCMW realiseerden we de volledige vernieuwing van de zorginfrastructuur zoals het nieuwe woonzorgcentrum in de Meerspoort en in Eine, het ziekenhuis en de renovatie van het ‘sociaal huis’ voor de toekomst.  Daarnaast stak ik ook veel energie in de aanpak van kinderarmoede en activering van leefloners.

Lieven Cnudde gaf een nieuwe impuls aan Oudenaarde als fietsstad en kan terugblikken op een volledig vernieuwde muziekacademie. Ook de kinderopvang wordt versterkt ondersteund en de jeugd kreeg nieuwe lokalen. Richard Eeckhaut zorgt ervoor dat Oudenaarde aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen die naar Oudenaarde komen, creëert ruimte voor ondernemen, landbouw, recreatie en natuur en we kijken met zijn allen uit naar de nieuw aangelegde markt.”  Voorzitter Lammens geeft ook nog aan  dat Cindy Franssen uitdrukkelijk werd gevraagd de lijst te vervoegen omdat zij de Oudenaardse gewestdossiers in Brussel met succes verdedigt: “ de verbeteringswerken aan de N60 en de fietstunnel in Eine werden mogelijk door een goede samenwerking tussen haar en de lokale mandatarissen. Maar we zullen ook haar deskundigheid inzake volksgezondheid en armoede lokaal goed kunnen inzetten.”

Week van de vrijwilliger!

6 maart 2017

We zijn in de “Week van de Vrijwilliger”. Ik vind dat een heel goed initiatief als blijk van erkenning en waardering voor het vrijwilligerswerk. Ook van mijn kant wil ik de vele vrijwilligers een welgemeend “dank u wel” zeggen voor hun inzet en engagement. Vrijwilligerswerk zorgt immers voor verbondenheid tussen mensen. En die verbondenheid is voor mij één van die basiswaarden voor onze samenleving. Zonder verbondenheid is er geen warme, zorgzame samenleving.

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in een organisatie.

 

 

Links:

http://www.vrijwilligersweek.be/

 

Sportief en feestelijk einde Tournée Minérale in Sociaal Huis Oudenaarde

2 maart 2017

 

Afgelopen maand gingen maar liefst 122460 mensen de uitdaging aan om een maand geen alcohol te drinken, zo ook een 50-tal personeelsleden van OCMW Oudenaarde. Om de Tournee Minerale op een sportieve manier te beëindigen, werden er dinsdagnamiddag enkele workshops georganiseerd. De personeelsleden kregen de mogelijkheid tot een initiatie Line Dance of Taiji Qigong. Ook ik nam deel aan de initiatie Taiji Qigong. Aansluitend volgde een alcoholvrije receptie.

 

De Zevende Dag 26/02/2017

27 februari 2017

Zondag 26/02 was ik te gast bij De Zevende Dag voor een debat over brugpensioen.

Via volgende link kan u het debat  herbekijken.

 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/dezevendedag/2.48784?video=1.2902554

 

CD&V is geen voorstander van een snelle uitbreiding van het systeem van de flexi­jobs.

7 februari 2017

Vooraleer flexijobs uit te breiden naar gepensioneerden hebben we afgesproken dat we eerst alle aspecten van deze maatregel zouden onderzoeken. Zowel wat de jobs zelf betreft als wat de gevolgen voor de sociale zekerheid betreft. We zijn het er over eens dat de schaarse middelen goed moeten worden besteed. De vraag is welke maatregel het meest aantal nieuwe volwaardige jobs oplevert en liefst ook voor jongeren? Een structurele lastenverlaging voor de lage lonen of creëren en uitbreiden van steeds meer uitzonderingsregimes zoals studentenarbeid, flexijobs, gelegenheidsarbeid,.. Dat willen we eerst evalueren en onderzoeken vooraleer zomaar flexijobs uit te breiden voor gepensioneerden.

CD&V is dus geen voorstander van een snelle uitbreiding van het systeem van de flexi­jobs. Straks moeten we de discussie voeren over de stabiele financiering van de sociale zekerheid.’Wie minstens vier vijfde bij een andere werkgever werkt, kan als flexijobber aan de slag. Er wordt drie kwartalen teruggekeken. Wilt u werken in kwartaal K, dan wordt gekeken naar de tewerkstelling in kwartaal K-3. Wie al werknemer in een horecazaak is, kan er niet als flexijobber werken, maar mag jaarlijks tot 360 goedkopere overuren presteren. Bij een flexijob betaalt de werknemer geen belastingen, de werkgever amper 25 procent sociale bijdragen (RSZ). Twee beperkingen werden opgelegd: het kan voorlopig alleen in de horeca en enkel voor mensen die al een andere job hebben van minimaal vier op de vijf dagen, om geen reguliere arbeid te vernietigen. Maar staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer vraagt de regering die laatste voorwaarde los te laten. Gepensioneerden kunnen sinds kort wel onbeperkt bijverdienen. Maar voor die paar uur per week dat de meesten willen bijklussen, betalen ze wel de volle pot aan belastingen en sociale bijdragen.

CD&V wil eerst een grondige evaluatie van wat nu al kan. Die moet niet enkel naar de gevolgen van de flexijobs kijken, maar ook naar andere regelingen, zoals de studentenarbeid. Als we steeds opnieuw systemen toelaten met geen of zeer lage sociale bijdragen, moet de discussie gevoerd worden over de stabiele financiering van de sociale zekerheid.

Hoe werkt het statuut van flexijobber? De werknemer hoeft geen belastingen te betalen. Dus is bruto netto. De werkgever betaalt alleen een bijzondere RSZ-bijdrage van 25 procent. Een uur flexiwerk moet minstens 9 euro loon opleveren + 7,67 procent vakantiegeld dat meteen meebetaald wordt, wat een totaal van 9,69 euro oplevert. Voor de werkgever kost dat 12,1125 euro. Dat zijn de minima, niets staat in de weg dat een hoger uurloon wordt afgesproken. De flexijob-werknemer heeft boven op het basisloon recht op vergoedingen zoals toeslagen voor zon- en feestdagen en nacht- toeslagen

 

Links:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2884923

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170206_02715243

 

 

Opening Fototentoonstelling “langer genieten is…”

3 februari 2017

Deze ochtend opende ik, samen met de seniorenraad en het lokaaldienstencentrum,  officieel de fototentoonstelling “langer genieten is…” in de hal van het Woonzorgcentrum de Meerspoort.

Vanuit het OCMW- en gemeentebestuur vinden wij het belangrijk zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van onze ouderen. Daarvoor zetten we de komende 2 jaar onze schouders onder de nieuwe regionale campagne ‘Langer Genieten is…’. We willen onze inwoners wegwijs maken in een gezonde levensstijl.

 

Langer genieten is… gezond ouder worden

Met de campagne “Langer genieten is…” werkt Logo Gezond+ in de 10 gemeenten van de regio aan een beleid dat aandacht heeft voor de gezondheid van ouderen. Het doel is hen langer actief en zelfstandig door het leven te laten gaan.  Hierbij gaat de aandacht zowel naar de thuiswonende ouderen als naar bewoners van de woonzorgcentra.

Dit thema  werd in beeld gebracht aan de hand van portretten en een filmpje van de oudste of de fitste inwoners. Zij brengen hun verhaal en onthullen op die manier hun geheimen met als belangrijkste vraag: Hoe komt het dat ze gezond oud geworden zijn? En wat betekent “langer genieten” voor hen? Het resultaat is een rondreizende tentoonstelling in de 10 gemeenten van de regio Schelde-Leie.

De tentoonstelling heeft als doel om inwoners, meer specifiek ouderen, te informeren over het belang van gezond ouder worden. Via inspirerende getuigenissen van de oudste of fitste inwoners uit de eigen gemeente worden ze gemotiveerd om hun goede voorbeeld te volgen. Het mag duidelijk zijn dat er geen wondermiddel bestaat waardoor men garantie heeft op een lang en gezond leven. Dat is ook niet de bedoeling. Maar er zijn wel een aantal factoren waar men zelf rekening mee kan houden waardoor de kans op een gezond en kwaliteitsvol leven aanzienlijk groter wordt.

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

In het kader hiervan steunen  we ook volop de  nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari 2017 alcohol een maand lang af te zweren. Heel wat medewerkers van het OCW doen alvast mee.  Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be .

Ikzelf ben al begonnen  begin november en ga dus nog even door tot zeker eind februari, misschien zelfs lang. Ik ervaar zelf dat  ik mij  hierdoor veel fitter voel.

Op de aansluitende receptie deze ochtend werd er uiteraard enkel Fairtrade fruitsappen geschonken. Santé!

 

Tussenkomst Plenaire 2/2 betreffende akkoord IPA

2 februari 2017

Voor onze fractie is het duidelijk: het IPA dat deze morgen werd ondertekend is een goed akkoord, is en evenwichtig akkoord:

  • De hoogste loonsverhoging sedert jaren, meer dan 1,7 miljard euro
  • Opnieuw optrekking van de laagste pensioenen en uitkeringen
  • Binnen vooraf bepaale grenzen correcte afspraken over een beperkt aantal brugpensioenen en landingsbanen
  • En een engagement van de sociale partners om op korte termijn voorstellen te doen rond jongerentewerkstelling, mobiliteitsbudget, burn-outs, administratieve vereenvoudiging en nog een aantal dossiers

Dit IPA zorgt voor een evenwicht tussen meer koopkracht voor de mensen en het competitief houden van onze bedrijven waardoor er nieuwe jobs worden gecreëerd. Voor zo’n resultaat had iedereen vooraf willen tekenen. Zeker als we weten dat de sociale partners zich zeer loyaal en betrouwbaar hebben opgesteld door te onderhandelen in functie van wetten die hier vandaag nog niet gestemd zijn. De partners hebben zich heel correct gehouden aan het kader door deze regering uitgetekend.

Sommigen hadden blijkbaar twijfels bij het financieel plaatje van het beperkt aantal brugpensioenen en landingsbanen  waarover zeer correcte afspraken  werden gemaakt binnen het door de regering bepaalde kader.  Die twijfels waren ten onrechte blijkt uit de cijfers die  minister Peeters hierover bij de RVA opvroeg. Er komt meer geld binnen voor de sociale zekerheid dan dat het geld kost.

Het is goed dat de regering dit akkoord nu integraal zal uitvoeren, want  dit akkoord zal opnieuw oor sociale vrede zorgen, voor de broodnodige rust en voor vertrouwen. Laat  ons op dit elan verder gaan de komende maanden.

Iedereen, werknemers en werkgevers hebben belang bij een stabiel en pôsitief economisch klimaaat.

Mijnheer de eerste minister in het akkoord zitten ook een aantal engagementen om voor de zomer tot afspraken te komen over jongerentewerkstelling en minimumlonen voor de jongeren, over de proeftijd, over werkbaar werk.  Ook dat maakt deel uit van het IPA. Hoe zal hierover verder afgestemd worden met de sociale partners?

 

 

 

 

 

 

 

De Tijd 2/2: Loonakkoord levert regering-Michel geld op

2 februari 2017

RVA becijfert dat de afspraken SWT en landingsbanen meer geld opbrengen (10 miljoen) dan geld kosten (8,2 miljoen). Minister Peeters kondigde ook aan dat de premier morgen tekst en uitleg zal geven over de houding van de regering in dit dossier.

Voor mij is het duidelijk. Ik zie geen enkele reden meer waarom de regering het IPA niet integraal zou uitvoeren! Dat is een goed en evenwichtig akkoord met een billijke loonsverhoging voor de werknemers van 4% ( index en baremieke verhogingen inbegrepen).

Nieuwjaarsrecepties lokale afdelingen

1 februari 2017

Januari is traditioneel de maand van de nieuwjaarsrecepties. Zo ook van de lokale afdelingen in Oost-Vlaanderen. Het is belangrijk dat de partij deze ontmoetingsmomenten organiseert voor militanten en de supporters. Ik was dit jaar gastspreker in Geraardsbergen & Lochristi. Daarnaast was ik ook te gast bij tal van andere afdelingen? oa Waasmunster, Ronse, Oosterzele, Gavere, Kluisbergen. Hartelijk dank aan de honderden bestuursleden & mandatarissen voor hun inzet, engagement en steun!

Hier enkele sfeerbeelden van enkele nieuwjaarsrecepties:

 

Nettovergoeding op de rekening in plaats van ecocheques

31 januari 2017

Nadat ik al verschillende initiatieven had genomen om werknemers niet langer te vergoeden met allerlei cheques, maar dat geld gewoon op de rekening te storten hebben we uiteindelijk een meerderheid in het parlement om de ecocheques af te schaffen. Egbert Lachaert, Demir en Clarinval tekenden het wetsvoorstel mee. Meer dan een half miljoen cheques gaan jaarlijks verloren. Het geld daarvan verdwijnt in de portefeuille van de uitgiftebedrijven. Mensen weten soms niet wat kopen met de ecocheques en voor werkgevers en handelaars zijn er alleen maar kosten aan verbonden. Vandaar dus geen cheques meer, maar een vergoeding op de rekening die sociaal en fiscaal op dezelfde manier wordt behandeld als de cheques.

Ecocheques worden vanaf januari 2018 vervangen door een nettovergoeding, rechtstreeks op je rekening. Werkgevers behouden hun fiscale voordeel, werknemers hun extra koopkracht.

Sinds 2009 kunnen werkgevers hun personeel belonen met ecocheques. De vouchers werden in het leven geroepen om werknemers extra koopkracht te geven en om de aankoop van duurzame en ecologische producten te stimuleren.

Ze zijn vrij populair: liefst 1,45 miljoen Belgen ontvangen ze. Voor werkgevers is het een goedkope manier om de medewerkers een extraatje te gunnen – tot 250 euro per jaar – want ze moeten er geen belastingen of sociale lasten op betalen. Maar de vier regeringspartijen hebben nu een wetsvoorstel ingediend om de ecocheque te vervangen door een nettovergoeding, die rechtstreeks op de rekening van de werknemer wordt gestort.

Die ecovergoeding zal evenzeer parafiscaal zijn vrijgesteld en exact dezelfde waarde hebben als de ecocheque. Niemand hoeft dus te vrezen voor loonverlies, omdat de werkgever de vergoeding niet langer fiscaal voordelig zou vinden. Samengevat: Werknemers behouden hun koopkracht, wergevers hun lastenverlaging”,

Maar waarom willen we af van de ecocheques? Omdat ze enorm veel rompslomp en kosten met zich meebrengen. Werkgevers betalen administratieve kosten op de toekenning en bedeling ervan. Handelaars die ze aanvaarden, betalen hoge commissies aan de uitgiftebedrijven (zoals Sodexo of Edenred, red.). Bovendien weten veel mensen niet welke producten ze met de cheques kunnen kopen. Ik schat dat bijna de helft van de Belgen vergeet z’n ecocheques uit te geven voor ze vervallen zijn. Dat is toch erg? Want uiteindelijk gaat het wel om loon.

Vandaag gaan winkels ook op de vreemdste manieren om met ecocheques. Je kan er vaak een stereo of wasmachine mee kopen. De link met ecologie of duurzaamheid is soms helemaal weg.

Ik diende in het verleden al wetsvoorstellen in om de ecocheque in de papiermand te mikken. N-VA stapte snel mee in het verhaal, maar de Franstalige liberalen van de MR stonden lang op de rem. Maar MR heeft nu toch zijn handtekening onder het wetsvoorstel gezet. De Vlaamse regeringspartijen willen graag nog een stap verder gaan en ook de maaltijdcheques vervangen door een nettovergoeding, maar daarvoor is het water met de MR nog veel te diep. Richtdatum voor de overstap is januari 2018. Aangezien alle vier de meerderheidspartijen zich achter het wetsvoorstel scharen, worden er weinig moeilijkheden verwacht.

Links:

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/sparen/nettovergoeding-vervangt-ecocheques/article-normal-808625.html?utm_source=Newsletter-31/01/2017&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN