Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Senioren CD&V Oudenaarde bezoeken het Sociaal Huis

12 oktober 2017

Afgelopen maandag mocht ik 50 enthousiaste senioren ontvangen in het Sociaal Huis. Voor velen was het een eerste kennismaking met het open huis waar iedereen van harte welkom is én die een waaier aan diensten aanbiedt. De sociale dienst, het Lokaal Dienstencentrum De Vesting, de sociale kruidenier, een kinderopvang, Kind en Gezin en nog tal van sociale dienstverleningen zijn hier gehuisvest.

Recordopbrengst voor vzw 24u van Oudenaarde!

10 oktober 2017

De 7e editie van de 24u van Oudenaarde leverde een recordbedrag van 52500euro op. Net als de voorbije jaren deed ik ook mijn duit in het zakje door enkele uren te lopen. Het concept van de 24u is een stok gedurende die 24u voortdurend in beweging te houden én dit op een parcours van ongeveer 1km doorheen het centrum van Oudenaarde. En dit allemaal voor het goede doel.  Naast het het Kinderkankerfonds, dat elk jaar een deel van de opbrengst krijgt, ging er dit jaar ook steun naar Bernardus Driesprong, Bos ’t Ename, Revalidatiecentrum K7 UG en het Centrum voor ambulante Revalidatie Ter Eecken.  Onze lokale afdeling van CD&V Oudenaarde deed voor de 5e maal op rij mee. In totaal waren er meer dan 2200 deelnemers.

Hier een sfeerverslag:

 

Geen enkele militaire aanwezigheid meer vanaf begin 2020 in Gavere

5 oktober 2017

Alle 220 militairen, die vandaag nog aanwezig zijn in de kazerne van Gavere,  verlaten de kazerne ten laatste begin 2020. Dat heeft minister van defensie Vandeput geantwoord op mijn parlementaire vraag in de commissie Defensie. De 100 personeelsleden die rechtstreeks met de vliegcontrole (ATTC – Air Traffic Control Center) te maken hebben gaan mee naar Steenokkerzele. De 120 andere (vooral kader- en ondersteunend personeel)  zullen elders bij Defensie een job krijgen. Zij het dat deze personeelsleden op specifieke begeleidingsmaatregelen zullen kunnen rekenen. Overleg hierover met de vakbonden is voor zeer binnenkort.

Ik ben zeer ontgoocheld over het antwoord van de minister: “Het antwoord dat de militaire legerbasis in Gavere definitief de deuren sluit houdt in  dat  er in Oost-Vlaanderen, als enige provincie, geen militaire aanwezigheid meer zal zijn. In de strategische visie werd evenwel aangekaart dat, bij de herstructurering van de kwartieren, “regionale evenwichten verzekerd” zouden worden bij de geografische inplanting van de militaire kwartieren.  Wij hadden minstens gehoopt en gerekend op nog een minimale aanwezigheid in de kazerne van Gavere.

Hieronder vindt u mijn vraag, alsook het antwoord van de minister terug:

Vraag Stefaan Vercamer

Antwoord minister

Link artikel Website Radio 2 Oost-Vlaanderen

Radiofragment Radio 2 (hieronder):

OCMW Oudenaarde als voorbeeld aanpak kinderarmoede!

3 oktober 2017

Gisteren stelde  het Kinderrechtencommissariaat zijn advies voor over de 1 euro maaltijden als middel ter bestrijding van de kinderarmoede.

Daarin wordt OCMW Oudenaarde als voorbeeld van een goede aanpak voorgesteld, terwijl het kinderrechtencommissariaat de aanpak van minister Homans  niet de juiste vindt. Minister Homans wilt de 1 euro maaltijden alleen aanbieden via de sociale restaurants. Maar dat werk niet blijkt uit het onderzoek van de kinderrechter: “Wie wil inzetten op gezonde voeding voor kinderen sluit je best aan bij de leefwereld van de kinderen. Scholen lijken hiervoor de beste partners. Goedkope maaltijden aanbieden heeft ook alleen maar zin als er een breder beleid is rond omgaan met armoede zoals  beheersing van de schoolfacturen.”

Het kinderrechtencommissariaat bezocht een aantal projecten, waaronder ook het project in Oudenaarde dat 1 euromaaltijden aanbiedt zonder subsidies van Vlaanderen en dat project werd wel als goed bevonden.

Het was voor ons van in den beginne  duidelijk dat de 1 euromaaltijden via de scholen moesten aangeboden worden. Oudenaarde heeft 17 basisscholen in 13 deelgemeenten. Dan kan je dat niet georganiseerd krijgen om de kinderen die 1 euromaaltijd in één sociaal restaurant in het centrum aan te bieden.  Dat gaat niet. Wij hebben er voor geopteerd om dat in de scholen zelf te doen en te kaderen in een bredere aanpak zoals ook huiswerk- en opvoedingsondersteuning, beperkte schoolfacturen, goedkopere inschrijving muziek- en tekenacademie, slechts 1/3 van het lidgeld bij sport- en culturele activiteiten,….  En dat werkt wel.

Alle kinderen uit gezinnen met een OK-pas (een inkomen beneden de Europese armoededrempel) kunnen er een beroep op doen (1366 gezinnen in Oudenaarde) en de kinderen hoeven hun vinger niet op te steken. Alles wordt automatisch geregeld tussen de school, de ouders en het OCMW.

We hebben onze manier van werken voorgesteld aan Homans, maar kregen toch geen subsidies. We hebben dan beslist het zelf te doen met als doelstelling dat minstens 20% meer kinderen een warme maaltijd op school zouden gebruiken. Na drie maanden haalden we al ruimschoots onze doelstelling.”

Momenteel gebruiken al meer dan 150 kinderen een 1 euro maaltijd in Oudenaarde  en het OCMW van Oudenaarde heeft ondertussen ook een samenwerking met Delhaize en Colruyt om kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben op een goedkope manier de ingrediënten te bezorgen voor kindvriendelijke en gezonde maaltijden.

 

Link Radio 2 Nieuws:

Link De Standaard:

De halve waarheden van GROEN Oudenaarde ivm sociale huisvesting: de puntjes op de “i”!

29 september 2017

Afgelopen week ging Groen in de clinch met onze burgemeester betreffende de sociale huisvesting in Oudenaarde.

Als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen  betreur ik het ten zeerste dat noch de burgemeester, noch Groen zich goed hebben geïnformeerd over hoe het juist zit met de sociale huisvesting in onze stad. Vooral Groen bedient zich van halve waarheden en hele leugens.

 

De cijfers

 

De stad Oudenaarde kreeg van Vlaanderen als bindend sociaal objectief de vraag om  203 bijkomende sociale woongelegenheden te realiseren tegen 2023. Daarvan zijn er op datum van 31.08.2017 reeds 131 gerealiseerd. Dat brengt het totaal aantal sociale woongelegenheden in onze stad op 577.

Er moeten dus nog 72 sociale woongelegenheden gerealiseerd worden tegen 2023.

 

Vandaag zijn er nog 97 sociale huurwoongelegenheden  en 42 sociale koopwoningen (in totaal dus 139) gepland:

 

Oktober 2017:                   9 sociale huurappartementen Ohioplein Eine

Zomer 2019:                      17 soc. Huurwoongelegenheden&15 soc. koopwoningen , Heurnestraat Eine

Voorjaar 2020:                  19 sociale huurwoningen  Diependale (Centrum Oudenaarde)

Zomer 2020:                      20 sociale huurwoongelegenheden en 15 sociale koopwoningen, Volkegem

Zomer 2021:                      32 soc. huurwoongelegenheden &12 soc. koopwoningen Heurnestraat, Eine

 

Onze stad zit dus perfect op schema, integendeel we zullen onze opgelegde doelstelling vroeger halen dan ons opgelegd door Vlaanderen. We zijn dus inderdaad bij de betere leerlingen van de klas.

 

Aantal sociale woongelegenheden in het centrum van Oudenaarde:

 

Baarstraat:

Bloemenhof:

De Ham

Galgestraat:

Groenstraat:

H. consciencestraat:

Maagdendale:

Pamelekerkplein

Sint-Jozefsplein

Tuinwijk

Vlaanderenstraat

Wostine

4

12

19

3

3

10

9

2

24

2

12

42

 

Gepland in Diependaele:                 19 (zie hierboven)

 

We stellen een groeiende nood vast aan sociale en betaalbare huisvesting. Dat blijkt ook uit onze wachtlijst. Vandaag zijn er in totaal 1140 mensen bij ons ingeschreven als kandidaat voor een sociale woongelegenheid.  Daarvan zijn er 833 kandidaat voor een woning of appartement in Oudenaarde en daarvan wonen er  468 in Oudenaarde.

Van die 833 kandidaten voor een sociale woning of appartement in Oudenaarde zijn er  418 alleenstaanden en 239 alleenstaande ouders met kinderen.

 

Dat betekent dat de nood groot blijft en dat wij alle opportuniteiten die zich aandienen voor bijkomende sociale huisvesting onderzoeken.

Wij zijn een toonaangevende en zeer dynamische sociale huisvestingsmaatschappij, die  actief is in 15 gemeenten. Het aantal sociale woongelegenheden nam de laatste 5 jaar met 20% toe. Vandaag verhuren wij 1217 sociale huurwoongelegenheden.

 

De inbreng van de stad  hier in? Dankzij een heel goede samenwerking konden wij al heel wat realiseren.

 

Een overzicht van de voorbije jaren:

 

  • Wij konden de 9 appartementen aan het Ohioplein kopen van de stad en die worden vanaf oktober verhuurd door ons.
  • Wij konden de pesthuisjes kopen in Maagdendale en konden daar 9 nieuwe  huurwoongelegenheden bouwen
  • Wij konden dankzij de stad  op de Ham 19 huur en 11 koop realiseren
  • In Diependale kunnen wij 19 sociale huurwoongelegenheden realiseren op grond die we van de stad konden kopen.
  • Via erfpachtregeling met het OCMW kon het project sociale huurwoningen voor 65-plussers in Eineplein gerealiseerd worden
  • We konden restgronden kosteloos terug krijgen van de stad waardoor we ons ADL-project voor personen met een fysieke beperking in Ename konden realiseren (12 aangepaste woningen)
  • We konden restgrond in Mater kosteloos terug krijgen van de stad waardoor een vervangingsbouwproject  kan gerealiseerd worden

 

Groen doet de waarheid dus zeer zwaar geweld aan door te beweren dat de stad niet meewerkt aan sociale huisvesting en Groen liegt als zij zeggen dat er geen sociale husvesting in het centrum van de stad zou zijn.

 

Te weinig dossierkennis en onvoldoende geïnformeerd, dat is de boodschap die ik telkenmale opnieuw aan Groen moet geven als ze het over het sociaal beleid in onze stad hebben.

 

Stad & OCMW Oudenaarde samen voor duurzame mobilteit

26 september 2017

Op donderdag 21 september namen maar liefst 81 personeelsleden van stadsbestuur & OCMW Oudenaarde deel aan de Car Free Day.  Dit werd voor het eerst georganiseerd vanuit een gezamenlijke campagne.

Elk personeelslid die deelnam, krijgt een goody bag met daarin een aantal verrassingen. Bovendien worden nog 6 personeelsleden beloond met kwaliteitsvolle en waterdichte fietstassen. Daarnaast namen ook 24 andere organisaties uit onze stad deel dit jaar, dat is forse stijging van 71% tov 2016.

We zien dat er toch een heel aantal medewerkers meedoen aan zo’n Car Free Day. Vandaar dat we met het ter beschikking stellen van een elektrische fiets en een gewone fiets voor de korte dienstverplaatsingen de mensen willen motiveren om meer van de fiets gebruik te maken en minder van de wagen. Op die manier willen we meewerken aan een fietsvriendelijke stad en een duurzame mobiliteit.

Internationale werktuigdagen in Oudenaarde lokt 70000 bezoekers.

26 september 2017

De internationale werktuigdagen in Oudenaarde zijn altijd spectactulair. Tweehonderd exposanten, minstens driehonderd machines en honderd dieren op een terrein van maar liefst 120 hectare. De Werktuigendagen waren de “place to be” voor al wie landbouw een warm hart toedraagt. In totaal waren er maar liefst 70 000 bezoekers waaronder ook minister van landbouw Joke Schauvliege.

 

Ik waagde mij aan een spelletje “bietwerpen”, een variant op het kogelstoten maar dan met een suikerbiet als projectiel.

 

Tijdskrediet voor grootouders.

20 september 2017

Ik wil werkende grootouders de mogelijkheid geven om zorgverlof op te nemen voor de kinderopvang van hun kleinkinderen. Dat neemt druk weg bij de jonge gezinnen met kinderen die werken en voor wie het altijd hectisch is alles rond te krijgen. Tegelijkertijd creëren we in de eindeloopbaanplanning van werkende grootouders extra ademruimte om het wat rustiger aan te doen op hun werk en tegelijkertijd een zinvolle invulling te geven aan de vrijgekomen tijd. Zo verbeteren we de levenskwaliteit van jonge gezinnen en werkende grootouders.

Links:

VRT

De Standaard

 

Bewoners van WZC Scheldekant fietsen op kermis

18 september 2017

Op zondag 17 september konden de bewoners van WZC Scheldekant dankzij de inzet van 15 vrijwilligers een mooie fietstocht maken door de straten van Eine tijdens de kermis.

Het project.

Het project is gebaseerd op de visie van de Deen ‘Ole Kassow. Toen hij besefte hoeveel minder mogelijkheden oudere mensen hebben om eens buiten te komen of om grotere afstanden af te leggen, voelde hij zich geroepen om daar iets aan te doen. Hij bouwde een oude bakfiets om tot een soort riksja-fiets waarin twee volwassen passagiers kunnen plaatsnemen en begon met ouderen rond te fietsen. Zijn project was aanvankelijk heel lokaal georiënteerd, maar het sloeg aan en drie jaar later is het een wereldwijd verspreid concept. Weliswaar gebruiken wij niet de origineel voorziene fietsen, maar werken wij met fietsen die voldoende aangepast zijn aan ons doelpubliek.

Met en door vrijwilligers

Oudenaardist Dimitri Muylle las hierover en organiseerde samen met een groep vrijwilligers een eerste fietsdag in WZC Meerspoort in mei 2017. Door de enthousiaste reactie van de bewoners toen, hebben we onmiddellijk bekeken wanneer de fietsen in Scheldekant konden voorzien worden. Dat we dit nu kunnen combineren met de festiviteiten van de kermis is een extra meerwaarde aan het project.

Fietsen zoeken

Vanuit de OCMW-raad werd beslist dit project te ondersteunen. Bovendien hebben wij er kunnen voor zorgen dat door onze goede samenwerking met de Thuiszorgwinkel er fietsen ter beschikking zijn voor dit initiatief. Daarnaast hopen wij dat er misschien ook een soort fondsenwerving kan worden opgestart zodat we de mogelijkheid krijgen om zelf een fiets aan te kopen op termijn.

Fietsweek

De fietsen blijven in het woonzorgcentrum tot en met 22 september. Dit maakt het voor ons mogelijk een ganse themaweek rond de fiets in elkaar te steken. We voorzien een aantal ritten met personeel en geven ook aan families de kans om de fiets te reserveren om samen met hun familielid een tochtje te maken. Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien, maar ook voor wind en regen hebben we de nodige uitrusting voorzien.

Hoe zit het met het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking in Oudenaarde?

14 september 2017

 

Dat we in Oudenaarde goed werkende adviesraden hebben blijkt nog maar eens door een project van de adviesraad voor mensen met een beperking. Momenteel is het zo dat de stad vooral inclusief werkt voor kinderen en  jongeren met een beperking. Dit wil zeggen dat zij aan alle  activiteiten zouden moeten kunnen deelnemen die ook voor de  jongeren zonder beperking georganiseerd worden. In sommige gevallen lukt dat (zoals bijvoorbeeld bij sommige jeugdbewegingen), in andere is dat dikwijls veel moeilijker (bepaalde sporten bvb). Toch vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren met een beperking ook een voldoende groot aanbod hebben voor vrijetijdsactiviteiten. Algemeen is het aanvoelen dat het toch beter zou kunnen.

Vandaar het idee om een project op te starten om in een eerste fase een inventaris op te maken van wat er vandaag bestaat  voor die jongeren met een beperking en in welke mate er rekening gehouden wordt met een aantal randvoorwaarden zoals zindelijkheid, al dan  niet noodzaak van aanwezigheid ouder/hulpverlener of van communicaievaardigheden, hebben de  begeleiders van de activiteiten voldoende ervaring, is er vorming voorzien,, zijn de gebouwen aangepast,… .

Voor deze eerste fase heeft de stad al de goedkeuring gegeven dat een jobstudent met het juiste profiel hiervoor kan ingezet worden.

Eens dat rapport beschikbaar is zal de adviesraad bekijken wat er kan verbeterd worden en suggesties doen voor een minimal aanbod en voor een verbetering van het bestaande aanbod. Ook hiervoor rekenen ze op verdere ondersteuning vanuit de stad.