Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Sluitingsdag afschaffen is geen goed idee!

5 februari 2019

De openingstijden verruimen en de verplichte sluitingsdag afschaffen, vind ik geen goed idee. Het voorstel knaagt vooral aan de levenskwaliteit van kleine zelfstandigen en hun werknemers, zonder een aantoonbaar voordeel in hun belang.

 

Afbraak en heropbouw binnenkort altijd aan 6 % BTW?

4 februari 2019

Sinds 2006 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten. Dit verlaagde tarief kwam er destijds om verkrotting tegen te gaan, maar de regeling schiet haar doel voorbij.  CD&V diende eerder een wetsvoorstel in om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden naar het hele land, én dit in lijn met de Europese regelgeving. Open VLD kondigt vandaag aan dat ze als klimaatmaatregel, de btw op sloop en heropbouw wil verlagen van 21 tot 6 procent.  

 

“De regeling zoals ze nu bestaat, stuit op heel wat bezwaren. Zo is ze alleen van toepassing op gebouwen die gelegen zijn in bepaalde grotere steden en geldt ze er voor alle gebouwen, ook als het niet gaat om te renoveren gebouwen of te saneren wijken. De scheidingslijn tussen de gebieden waar het verlaagd tarief al dan niet geldt, is dus bijzonder arbitrair. Alleszins helpt men de verkrotting niet uit de wereld. Bovendien geldt de regeling enkel als de bouwheer die het gebouw afbreekt ook diegene is die het nieuwe gebouw heropbouwt en dus niet als een bouwpromotor afbreekt, een woning heropbouwt en die woning vervolgens (al dan niet op plan) verkoopt. In de praktijk wordt dit al omzeild, met nefaste gevolgen voor kopers. Tot slot, maar niet in het minst, worden er ook op Europees niveau vragen gesteld bij de huidige regeling.

Het wetsvoorstel van CD&V is mede ingegeven om de verkrotting tegen te gaan en zorgt ervoor dat de bestaande maatregel wordt uitgebreid naar het hele land.

Uitbreiding naar het ganse grondgebied voorziet in beperkingen, onder meer omdat de Raad Van State eerder te kennen gaf dat een verlaging van het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van gebouwen op het ganse grondgebied van België zonder bijkomende voorwaarden niet kan verantwoord worden.

Het wetsvoorstel gaf een voorzet om het verlaagde tarief enkel te laten gelden indien:

  1. Het gaat om de enige, eigen woning na de uitvoering van de werken waarin men voor tenminste vijf jaar zal verblijven, en;
  2. Er maxima worden gehanteerd wat betreft de totale oppervlakte: 190 m² voor huizen en 100 m² voor appartementen.

Verder zal het nieuwe wetsvoorstel het ook mogelijk maken voor bouwpromotoren om in aanmerking te komen om van het verlaagde tarief gebruik te kunnen maken, wat tot nu toe niet het geval was.

Deze wijziging is noodzakelijk om kopers toch onder de toepassing van de Wet Breyne te laten. Vandaag de dag bestaan er namelijk constructies die van de 6% btw gebruik willen maken, maar waarbij kopers dan niet meer onder de Wet Breyne vallen. Dit willen we vermijden”.

Achtergrondinfo:

 

De 6% geldt vandaag al in de volgende 32 steden en gemeenten:

  • De stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik.
  • Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek.
  • Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen.

 

 

Vertragingen op het spoor naar Brussel slechter dan gemiddeld in het land

25 januari 2019

De NMBS gaf deze week cijfers vrij over de vertragingen op het spoor. Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer ging na hoe het zit met de vertragingen  op de spoorlijn Oudenaarde- Brussel. En wat blijkt? Waar gemiddeld in België 87,2% van de treinen op tijd rijden is dat voor de lijn  Oudenaarde-Brussel slechts 85,9%.

Dat is weliswaar 1,2 % beter dan in 2017, maar nog altijd veel te veel vertragingen op zo’n drukke lijn.

Stefaan Vercamer: “het is erg te moeten vaststellen dat net  de grootste pendelregio van Vlaanderen met meer vertragingen heeft af te rekenen dan gemiddeld in Belgdië.  Onze duizenden pendelaars verdienen beter.”

De vertragingen zijn te wijten aan ‘derden’ (persoonsongeval bijvoorbeeld), Infrabel en ook voor 30% aan de werking van de NMBS zelf.  De topvrouw van de NMBS heeft aangekondigd dat ze de de werking van de NMBS zo wil organiseren dat ze de vertragingen die te wijten zijn aan de  NMBS zelf met 10% zal verminderen.

Stefaan Vercamer: “Dat is al een stap vooruit, maar ik zal bij de minister in alle geval aandringen dat men prioritair initiatieven neemt om het aantal vertragingen op de lijn Kortrijk-Oudenaarde-Brussel sterk te verminderen.”

Geslaagde nieuwjaarsreceptie CD&V Oudenaarde

19 januari 2019

Afgelopen weekend vond de nieuwjaarsreceptie van CD&V Oudenaarde plaats in het zwartezusterklooster. Voor vele mensen een eerste aangename kennismaking met het historische gebouw gelegen langs de rechteroever van de Schelde naast Pamelekerk. Vermoedelijk werd het gebouw opgericht in de tweede helft van de 13de eeuw en geplaatst onder patronaat van Heilige Augustinus. De zusters stonden in voor ziekenverzorging en onderwijs. De huidige kloostergebouwen zijn vermoedelijk grotendeels daterend van na de zware beschadiging bij de belegering van Oudenaarde door het Franse leger in 1684. Het was bewoond door zwartzusters tot 1968. Nadien ook nog functioneel als kleuterschool.

Onze gast was een strijdvaardige vice-premier Kris Peeters. Die deed een oproep om de komende maanden te zeggen waarop het staat… waarom gezond verstand en redelijkheid meer dan ooit nodig zijn om populisten van antwoord te dienen. Angst bij mensen komt voort uit woede, onmacht en onzekerheid. Daarvoor oplossingen zoeken is verantwoordelijkheid opnemen. Dat doen wij op alle niveaus en dat zullen we blijven doen. Populisten wakkeren daarentegen die angst alleen maar aan…

 

 

9 nieuwe woningen in Pelikaanwijk in Kluisbergen

11 januari 2019

Deze ochtend mocht ik (als voorzitter van de SHM Vlaamse Ardennen) samen met Jeanique van den Heede (directeur) de 1e steen leggen voor de bouw van 9 nieuwe woningen in De Pelikaanwijk in Kluisbergen. Deze wijk omvat 62 sociale huurwoningen uit de jaren ’70 en ’80. De voorbije jaren werd er heel wat in de wijk geïnvesteerd met de focus op energie en duurzaamheid. Op deze manier wil de SHM woningen aanbieden die aan alle hedendaagse normen voldoen.

 

Tussenkomst plenaire zitting ivm herstructurering van Proximus

10 januari 2019

Een aantal bedenkingen bij het nieuws van de herstructurering van Proximus waarbij 1900 jobs zullen verdwijnen:

– de media was eerder op de hoogte dan de werknemers, bedroevend voor een bedrijf waarvan de core-business communicatie is
– overheidsbedrijven hebben ook een voorbeeldfunctie en een maatschappelijke rol te spelen.
– er bestaat geen procedure zoals in de privé-sector voor herstructureringen bij overheidsbedrijven. Laat ons dus ook een wet Renault maken voor overheidsbedrijven met afspraken over informeren, consulteren en een sociaal plan.
– de laatste jaren verplaatste Proximus 900 jobs naar India. Een overheidsbedrijf moet vooral jobs hier houden en hier creëren en moet een voorbeeld zijn voor haar werknemers inzake investeren in levenslang leren.
– wij moeten ons niet moeien met de operationele beslissingen van een bedrijf als Proximus, maar bij strategische beslissingen moet ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol spelen en moet het bedrijf een voorbeeld zijn inzake correcte sociale relaties en goede sociale afspraken bij herstructureringen.
-sociaal overleg moet voluit kansen krijgen om ontslagen te vermijden, goede eindeloopbaanregelingen en vertrekregelingen uit te werken. Dat is nu veel belangrijker voor de werknemers dan de politieke spelletjes over SWT (brugpensioen) van sommige mijn collega’s.

Grensarbeiders ouder dan 65 krijgen werkloosheidsuitkering

10 januari 2019

Grensarbeiders die aan het einde van hun loopbaan werkloos zijn, hebben nu toch recht op een werkloosheidsuitkering in ons land in afwachting van het pensioen. Samen met collega’s Servais Verherstraeten en Roel Desseyn hebben we de kar getrokken om dit op te lossen. Nu willen we ons wetsvoorstel nog gestemd krijgen om ook een goede regeling te hebben voor de grensarbeiders die ziek worden na hun 65e en in het buurland waar ze werken nog niet pensioengerechtigd zijn.

Pensioenleeftijd schuift op

Het probleem was het grootst voor grensarbeiders die in Nederland hebben gewerkt. Daar wordt de pensioenleeftijd geleidelijk opschoven tot 67 jaar in 2021. In België is dat pas in 2030, met een tussenstap van 66 jaar in 2025.

In ons land valt het recht op een werkloosheidsuitkering in principe weg vanaf 65 jaar. Nu is die regelgeving aangepast. Grensarbeiders krijgen een werkloosheidsuitkering om de periode tot aan het pensioen te overbruggen.

Voorwaarden

De grensarbeiders moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze kunnen aantonen dat ze minstens 15 jaar als grensarbeider hebben gewerkt, dat ze een hoofdverblijfplaats in België hebben en dat ze daar minstens één keer per week moesten zijn.

6 jaar OCMW, een mooie periode…

31 december 2018

Een mooie periode van zes jaar OCMW wordt op 31 december afgesloten… We hebben, dikwijls samen over de partijgrenzen heen, heel wat kunnen realiseren. Het OCMW van Oudenaarde is een sterke organisatie waar we best heel fier mogen op zijn. Het was voor mij een plezier om voorzitter te mogen zijn. Ik hou heel veel dankbare herinneringen over aan deze mooie periode en ik zal een supporter en bondgenoot blijven van een sterk sociaal beleid in onze stad en van alle OCMW-medewerkers. Hun inzet, engagement en loyauteit heeft mijn blijvende waardering en verdient alle respect!

 

Tussenkomst Servais Verherstraeten – Plenaire zitting 06.12 – Debat migratiepact

6 december 2018

Deze middag vond in de Kamer het debat plaats betreffende het migratiepact. Hieronder geef ik u de integrale tussenkomst van onze fractieleider Servais Verherstraeten mee:

 

Migratie vormt een probleem en baart de mensen terecht veel zorgen. Die zorgen moeten wij als politici en regering ernstig nemen.

Om de eenvoudige reden dat elke samenleving nood heeft aan sociale cohesie. Dus moeten grenzen worden gesteld aan wie we in onze samenleving opnemen. Dat doen wij als verantwoordelijke politici ook. Wij stellen voorwaarden aan wie ons land kan verblijven en wie aan die voorwaarden niet voldoet, dient ons land te verlaten, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, met respect voor de mensenrechten.Wij voeren een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Wij hebben zoals de meeste Europese landen ons asiel- en migratiebeleid verstrengd. Maar wij kunnen de migratieproblematiek niet alleen oplossen. Wij zijn geen eiland in de wereld en we lossen de problemen ook niet op door ze naar andere landen door te schuiven. Internationale samenwerking is dus een absolute noodzaak om migratiestromen onder controle te krijgen en illegale migratie tegen te gaan. Het is dan ook geen toeval dat de Verenigde Nations het initiatief hebben genomen om te proberen met zoveel mogelijk landen afspraken te maken over migratie en om illegale migratie tegen te gaan. Over die afspraken is er 2 jaar lang onderhandeld. Ons land heeft daaraan actief deelgenomen zoals ambassadeur Bodson dinsdag in de commissie Buitenland uitvoerig heeft toegelicht. Ambassadeur Bodson was buitengewoon duidelijk. Hij heeft gezegd dat op vraag van ons land verschillende aanpassingen aan de ontwerpversie van het migratiepact zijn aangebracht.

Ik som er enkele op. Ons land heeft ingebracht dat de landen die het migratiepact onderschrijven hun volledige bevoegdheid behouden om zelf alle aspecten van hun asiel- en migratiebeleid te bepalen, rekening houdend met de bestaande internationale en Europese regels.Wij behouden dus het recht om zelf te bepalen wie we toelaten tot dit land en onder welke voorwaarden we dat doen, en dat we verder zelf bepalen wie we niet toelaten tot ons land. Het pact maakt dus van migratie geen recht of, nog erger, wat ik de voorbije weken vaak heb gehoord, dat migratie een mensenrecht zou zijn en dat mensen zouden kunnen kiezen waar zij zich vestigen. Dat staat niet in het pact. De ambassadeur heeft verklaard dat op vraag van onze regering er in het migratiepact geen sprake is van collectieve regularisatie. Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering landen de mogelijkheid behouden om gezinshereniging te beperken. Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering landen de mogelijkheid behouden om illegalen te kunnen straffen.

Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering er geen lijst van basisrechten voor migranten in het migratiepact is opgenomen. Dat is allemaal op onze vraag gebeurd. En daarover was er in september een akkoord met alle landen die hebben deelgenomen aan de onderhandelingen.

Ambassadeur Bodson heeft dinsdag klaar en duidelijk gezegd dat hij voor de slotvergadering in september geen opmerkingen van de regering heeft ontvangen en dat hij bijgevolg namens ons land akkoord kon gaan met de zgn final draft van het migratiepact. Ik heb tijdens die onderhandelingen van de meerderheidspartijen en ook van bijna alle oppositiepartijen geen woord van kritiek op dit pact gehoord. Geen woord. En dus heeft de eerste minister voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september gezegd dat ons land het migratiepact zal goedkeuren. Ik heb toen geen kritische stemmen vanuit de meerderheid gehoord over de verklaring van de eerste minister. Ik heb die pas gehoord na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Als men bijna 2 jaar in consensus werkt of naar een gezamenlijk standpunt toewerkt, en je daarbij successen boekt die ons migratiebeleid bevestigen en versterken, dan zet je door. Als er toch problemen zouden zijn, dan signaleer je die tijdig en leg je ze op tafel. Ik heb van de zgn. 30 problemen of vragen nooit iets gezien. Ik heb dinsdagnamiddag tot mijn grote verbazing en ontsteltenis een sociale mediacampagne gezien die de waarheid geweld aandoet en getuigde van weinig menselijkheid. Niet alleen de beelden of de foto’s waren een probleem, maar ook en nog veel meer de inhoud.

Want er werd in die campagne onder meer beweerd dat:

  • Het migratiepact het terugsturen van illegale gezinnen zou verbieden. Fout!
  • Het migratiepact de procedures voor gezinshereniging zou versoepelen. Fout!
  • Het migratiepact zou bepalen dat illegaal verblijf niet langer strafbaar zou zijn. Fout!

Fake news en smakeloos! Mag er nog een minimum aan politiek fatsoen zijn aub ?

 

Mijnheer de eerste minister,

We hebben 2 jaar met u samengewerkt. Er is een pact bereikt dat geen bijkomende rechten aan migranten toekent.

Er is een pact bereikt dat ons land geen extra verplichtingen oplegt. We hebben een pact bereikt – zoals de experten dinsdag hebben gezegd – dat in overeenstemming is met ons Belgisch en Europees recht, en onze internationale verplichtingen. We hebben een pact bereikt dat toelaat om ons streng en humaan migratiebeleid verder te zetten. We hebben een pact bereikt dat mensen beschermd. We hebben een pact bereikt dat de grenzen niet open zet maar ze strenger controleert. We hebben een pact bereikt dat de strijd tegen de afschuwelijke mensensmokkelaars versterkt. We hebben een pact bereikt dat zegt dat illegalen op ons grondgebied door de landen van herkomst moeten worden teruggenomen. Wij hebben een pact bereikt dat belangrijke uitgangspunten bevat om migratie onder controle te krijgen. Daarom waren we, zijn we en blijven we voorstander van dit pact. Naast rode lijnen zijn er ook consequente lijnen.

Mijnheer de eerste minister,

U vroeg een mandaat om naar Marrakesh te gaan. Om de redenen die ik daarnet heb vermeld, hebben wij u gisteren dat mandaat in de commissie Buitenland gegeven. Wij zullen u dat vandaag in deze plenaire vergadering doen. Een eerste minister heeft geen 5 verschillende hoedanigheden. Hij heeft er slechts één! U bent de eerste minister van ons land. Wij geven u dan ook het mandaat om in die hoedanigheid naar Marrakesh en New York te gaan.

Vraag aan minister Peeters betreffende interimarbeid (plenaire 29.11)

29 november 2018

Jongeren blijven veel te lang in tijdelijke en interimcontracten zitten. Sommigen meerdere jaren. Dat kan niet de bedoeling zijn van interimarbeid. Die moet beperkt blijven in de tijd. Vandaar dat ik interimarbeid wil beperken tot bvb 10% van het personeelsbestand. Zo kunnen interimmers en vooral jongeren sneller uitzicht krijgen op een vast contract. Minister Peeters wil samen met ons een snellere doorstroming naar een vast contract bepleiten bij de sociale partners.

Hieronder vindt u mijn tussenkomst terug:

 

Meneer de Vice Eerste Minister,

Deze regering heeft de afgelopen jaren op basis van uw voorstellen heel wat jobs kunnen creëren. Met de arbeidsdeal worden nu ook nog eens bijkomende inspanningen geleverd om de openstaande vacatures daadwerkelijk ingevuld te krijgen. Als we naar de cijfers kijken dan blijkt dat,  op basis van de cijfers  van 27 000 ondernemingen met meer dan 10 werknemers blijkt dat er een stijging is van het aantal jobs, ook van het aantal jobs met een vast contract (2,62%), maar dat de stijging van de  tijdelijke en interimcontracten 3  keer groter is dan vaste contracten.

In het verleden hebben wij reeds verschillende maatregelen genomen en oproepen gedaan om paal en perk te stellen aan dagcontracten. De sociale partners hebben nieuwe afspraken gemaakt om het aantal dagcontracten tegen 2020 met 20% te verminderen. We juichen deze zeer goed bedoelde intenties toe, maar ondanks deze goed bedoelde intenties, blijft de realiteit toch dat deze weinig beschermende tijdelijke stelsels té veel worden gebruikt en dat vooral jongeren daar  veel te lang in blijven zitten:

42% van de interimmers  is jonger  dan 25 jaar en zij blijven dikwijls 1 jaar  tot meerdere jaren interim. Wat nooit de bedoeling kan zijn van interimarbeid.  Dat leidt tot grote onzekerheid, net op het moment dat ook die jongeren volop aan hun toekomst willen werken. Gezien deze kwalijke evolutie naar meer onzekerheid, vinden we het nodig wat dwingender op te treden. Daarom stellen wij voor om het aantal interimcontracten in bedrijven met meer dan 50 werknemers te beperken tot  een bepaald %, bvb 10%, van het personeelsbestand. Op die manier willen we wat dwingender zijn om die 20% minder dagcontracten te halen tegen 2020  en vooral dat interimmers  en vooral jongeren sneller uitzicht krijgen op een vast contract. Jongeren verdienen meer zekerheid op het vlak van tewerkstelling. Maar al te vaak worden tijdelijke statuten voorgesteld als een springplank naar een vast statuut, en voor sommigen is dat ook zo, maar voor zeer velen is het een onzeker statuut waar ze soms een of meerdere jaren blijven in  steken en dat kan niet de bedoeling zijn.