Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Sociale woonwijk in Eine breidt uit.

13 juni 2018

Op 11 juni gaf de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen het officieel startschot van haar nieuwbouwproject in Eine. Het betreft de tweede fase van een ruimere gebiedsontwikkeling tussen de Heurnestraat en de Graaf van Landaststraat. Eerder dit jaar werd de nieuwe wegenis aangelegd. Deze kreeg de namen Brandnetelstraat en Boterbloemstraat mee.

‘n deze tweede fase zullen we 17 huurwoningen en 15 koopwoningen realiseren. In totaal worden 162 nieuwe entiteiten gerealiseerd op deze site. Ondanks de enorme bouwinspanningen blijft de  behoefte en nood aan sociale woningen in onze regio enorm groot.  Dat geldt niet alleen voor onze regio, maar voor heel Vlaanderen. Het aandeel sociale woningen in Vlaanderen is beduidend lager dan in de ons omringende landen. Ook in onze eigen Vlaamse Ardennen blijft de wachtlijst aangroeien. Momenteel staan 1415 gezinnen  op de wachtlijst van onze maatschappij. Voor Oudenaarde zijn 1011 gezinnen kandidaat-huurder. Een bouwstop voor sociale woningen is dus zeker en vast niet aan de orde. Integendeel, als we betaalbaar wonen voor iedereen echt ter harte willen nemen dan zou het aanbod moeten verdubbelen om aan de behoeften tegemoet te komen.  De SHM blijft dan ook steevast inzetten op bouwprojecten om betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken.

De grote wachtlijst wijst er ook op  dat huren op de private markt voor zeer veel mensen niet meer haalbaar is. Het gaat om een zeer diverse groep mensen: kwetsbare gezinnen, maar evenzeer jonge starters, gepensioneerden en alleenstaande moeders met kinderen. We kiezen er bewust voor om huur en koop te mixen en diverse woontypologieën te voorzien. Op deze wijze bouwen we voor diverse gezinssamenstellingen en komen we tegemoet aan de vraag van onze wachtlijst. Dit project heeft voor de realisatie van de infrastructuur en de woningbouw een kostenplaatje van ruim 5.000.000 euro (excl. btw.). De ingebruikname zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. Met de realisatie van dit project zitten we op schema om het bindend sociaal objectief van de stad Oudenaarde mee te realiseren.

Nieuwe stand van zaken lijstvorming CD&V Oudenaarde

13 juni 2018

CD&V Oudenaarde heeft op zijn bestuursvergadering een volgende reeks kandidaten vastgelegd van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Zo zijn reeds 27 van de 31 plaatsen ingenomen. Tegenover de verkiezingen van 2012 zijn er reeds 11 nieuwe gezichten. Met Erika Tankam (18 in augustus en laatstejaars in het Bernarduscollege) en Jan Vermeiren (71 en voorzitter van de Tennisclub Oudenaarde) heeft de partij vermoedelijk de jongste en oudste kandidaat voor Oudenaarde in haar rangen. Daarnaast komt de partij met nog heel wat jong geweld naar buiten, zo zijn er maar liefst 5 twintigers: Lien Theunissen (24), Ifra Diop (25), Thijs Van de Velde (29), Felix Vervondel (29) en Jens Vanden Abeele (29).

Ook Willem Cheyns (39), Krista Hoebeke (52) en Jacqueline Decroix (63) zijn voor het eerste keer kandidaat. Tenslotte is er nog de terugkeer van Cecile Vander Meiren (56) die gemeenteraadslid was voor CD&V gedurende 2000 en 2006.

CD&V Oudenaarde gaat naar de kiezer met een sterk verjongde en vernieuwde lijst  van zowel jonge als ervaren kandidaten. We willen daarmee zichtbaar aantonen dat we gaan voor kwaliteit, diversiteit en verbondenheid. Het zijn stuk vor stuk bruggenbouwers die vanuit een sterke verbondenheid met de Oudenaardse bevolking onze stad nog beter willen maken.  Onze kandidaten zijn verweven  met de Oudenaardse bevolking en de Oudenaardse verenigingen. Ze houden de vinger aan de pols in onze Oudenaardse samenleving en staan  garant  voor een goede inhoudelijke inbreng.

Het ligt in de bedoeling om de lijstvorming tegen eind juni af te ronden. Een rangorde op de lijst werd voorlopig nog niet vastgelegd. De komende wekenzal nu worden gewerkt aan de verdere lijstinvulling en aan het inhoudelijk verkiezingsprogramma.

 

Het WK gaat gezond van start voor gezinnen

11 juni 2018

Lancering regionale campagne ‘Gezonde Gezinnen’

Waarom gaan snoepjes en chips er bij kinderen gemakkelijker in dan groenten? Wat zijn goede afspraken over schermtijd? Hoe leer je kinderen omgaan met frustraties? Hoe kan je je kind meer doen bewegen? Kortom, hoe zorg je ervoor dat je kinderen opgroeien tot gezonde en veerkrachtige volwassenen? 

De gemeente- en OCMW- besturen van Deinze, De Pinte, Sint- Martens- Latem, Nazareth, Gavere, Zingem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kruishoutem en Kluisbergen* gaven woensdagavond het startschot van de intergemeentelijke campagne ‘Gezonde Gezinnen’. Gedurende 2 jaar werken de gemeenten samen om jonge gezinnen en hun omgeving wegwijs te maken in een gezonde leefstijl.

Ouders en grootouders staan in een steeds veranderende samenleving voor heel wat uitdagingen op het vlak van opvoeding. Ouders zijn vaak op zoek naar tips om hun kind gezond op te voeden, maar weten niet altijd waar te beginnen.

Opgroeien in een Gezonde Gemeente

10 Gezonde Gemeenten slaan samen met Logo Gezond + vzw de handen in elkaar. Met deze campagne willen ze ouders ondersteunen in hun opvoedingstaken zodat hun kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en gezonde keuzes leren maken. Daarnaast worden ouders gemotiveerd om zelf het goede voorbeeld te geven en zorg te dragen voor zichzelf.”

 

Deze campagne vertrekt vanuit een brede samenwerking met o.a. Huis van het Kind, het OCMW, de gemeente, de basisscholen, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en wordt inhoudelijk ondersteund vanuit de betrokken expertisecentra (Vlaams Instituut Gezond Leven, Sensoa, CGG Eclips, Expoo, Drugpunt, Pisad, VBJK, Mediawijs, de gezinsbond, ziekenfondsen, huisartsenkring Schelde Leie,…)

Tijd voor actie

De gemeenten zullen heel wat activiteiten organiseren voor ouders en hun omgeving (vormingen over passief roken, publieke ruimte, gezond opgroeien,…). Daarnaast zullen ze via de basisscholen een scheurkalender verspreiden naar elk gezin met leuke opdrachten voor de kinderen en tips voor de ouders. De medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang gaan van start met het project “Actieve kinderopvang”. Want ook daar is het belangrijk dat kinderen gezonde tussendoortjes eten, voldoende bewegen en niet te lang stil zitten.

 

Startschot

Op 6 juni gaven we het startschot voor de campagne op het voetbalveld in Nazareth en namen het op tegen 10 kinderen uit de gemeente.

 

Meer info: www.logogezondplus.be

Lore.declercq@gezondplus.be

Pieter.Metsu@gezondplus.be

Samen sporten met de Meersporters

23 mei 2018

Het OCMW van Oudenaarde is gestart met de Meersporters, een activeringsprogramma gericht op leefloon/steungerechtigden. Acht weken lang zal er samen kunnen gesport worden, dit op maat van iedere deelnemer.

We zijn op zoek naar sportieve vrijwilligers die willen mee sporten met leefloon- en steungerechtigden om met hun al sportend stappen vooruit te zetten inzake mentale en fysieke weerbaarheid. Want daar ontbreekt het bij deze doelgroep vaak aan. Door samen te sporten met andere vrijwilligers kunnen er ook bruggen geslagen worden die hun vooruit helpen op andere vlakken. Want onze bedoeling blijft dat ze zo snel mogelijk weer hun eigen leven in handen kunnen nemen.

Van 22/05/2018 tot en met 10/07/2018 zullen de Meersporters iedere dinsdagavond samen sporten om 18 uur. De Meersporters is in eerste instantie gericht op steungerechtigden maar omdat we ervan overtuigd zijn dat in groep sporten motiverend en leuker is, is iedereen welkom bij de Meersporters. Inschrijven kan via Laure Reyntjens: lr@ocmwoudenaarde.be of 055460654.

Na acht weken kunnen de steungerechtigden dan via team activering doorstromen naar een project sport in samenwerking met Sportdienst Oudenaarde en the Outsider.  Want sporten op zich is gezond natuurlijk, maar het moet vooral een opstapje zijn  naar sterkere vaardigheden, wegkomen van het sociaal isolement, taalvaardiger worden, beter geïntegreerd zijn  om zo verdere  stappen vooruit te kunnen zetten naar werk of opleiding  en zijn of haar leven weer zelf op de rails te krijgen.

Opnieuw gratis shuttlebus tussen de Meerspoort en de markt!

9 mei 2018

De voorbije dagen is de gratis shuttlebus tussen de parking van de Meerspoort en de markt opnieuw in het stadsbeeld verschenen. Van 9u tot 12u en van 13u tot 16u kan iedereen er van gebruik maken.

Tijdens de renovatiewerken aan het AZ Oudenaarde van 2012 tot 2016 legde het AZ Oudenaarde een shuttlebus in tussen de parking van het Woonzorgcentrum van het OCMW (Meerspoort 30) en het ziekenhuis. Niet enkel bezoekers en patiënten van het AZ maakten hier gebruik van, ook bezoekers van het Sociaal Huis, het woonzorgcentrum, het Lokaal Dienstencentrum De Vesting, … deden beroep op de pendelbus om hun verplaatsingsprobleem tussen de Markt en het Sociaal Huis op te lossen.

“De shuttledienst had zijn meerwaarde al bewezen tijdens de verbouwingswerken van het ziekenhuis. Heel veel mensen waren, samen met de seniorenraad van Oudenaarde, vragende partij om de gratis shuttledienst opnieuw in te voeren. Voor heel wat minder mobiele mensen is het niet altijd zo gemakkelijk naar de heraangelegde markt en naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast willen we ook de bereikbaarheid van het Sociaal Huis verbeteren nu daar meer dan 15 sociale diensten samen zitten en er veel meer  mensen dan vroeger naar de Meerspoort komen. Vandaar dat we samen met het stadsbestuur de shuttledienst opnieuw opstarten.”

 

Toen in 2016 de shuttledienst werd opgedoekt was er al de vraag van de seniorenraad om deze dienstverlening  verder in stand te houden.

Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit: “We wisten dat de vraag voor het busje bleef, maar we hebben gewacht tot na de heraanleg van de markt en de aanpassing van het parkeerbeleid om de besprekingen over een heropstart te beginnen. Zo’n shuttledienst past perfect in ons beleid om het de mensen gemakkelijk te maken om naar het centrum en naar de markt te komen en waarbij ook het autoluw zijn van ons centrum verder gestalte krijgt’.

De opstapplaats op de site van de Meerspoort is aan het begin van de grote parking, waar vroeger de opstapplaats was. De afstapplaats is verlegd naar de halte van de belbus aan de hoofdingang van het Sociaal Huis.  Van daar brengt het busje de mensen gratis naar de site van het ziekenhuis waar men aan het bisschopskwartier kan op- en afstappen ( op 50 meter wandelafstand van de markt, bereikbaar via het wandelpad ter hoogte van de Markt nr 60). De shuttle rijdt klokvast om het kwartier. Op de parking van de Meerspoort  kunnen minder mobiele gebruikers hun wagen achterlaten om met de shuttledienst naar de markt te gaan.

“Om het budgettair haalbaar te houden, hebben we er voor gekozen om in een eerste fase de shuttledienst te beperken in aantal uren per dag. Via een sociaal tewerkstellingsinitiatief kunnen we beroep doen op een voltijdse chauffeur, waarbij de permanentie wordt aangevuld met een aantal vrijwilligers van de minder mobielen centrale.”

In het kader van een goede samenwerking tussen OCMW en stadsbestuur staat de stad in voor het technisch onderhoud en de financiering van de coördinatiekost.

Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit: “ Door de krachten te bundelen kunnen we deze shuttledienst opnieuw opstarten. We gaan de komende maanden vooral bijhouden wie er hiervan vooral gebruik maakt en wanneer, waar de mensen naar toe gaan enzovoort. Op basis van die gegevens zullen we dan eventueel het traject verruimen of de uren aanpassen.”

Geslaagd meiavondfeest!

2 mei 2018

Het jaarlijkse Meiavondfeest zit erop! Het was wederom een groot succes. Meer dan 1100 mensen kwamen opdagen voor de Oudenaardse stoverij met Oost-Vlaamse ambiance. Het was gezellig druk! Broer Sander en ik ervaren dat als een deugddoende steun voor ons politiek engagement…

 

Een dikke merci voor Scouts Ename, Chiro Eine, KSA Mater en de Chirovaders voor hun enthousiaste medewerking… dank ook aan ons sterk team om dat allemaal in goede banen te leiden en dat er opnieuw een sfeervol evenement van maakte… Het was gewoon top!

Extra middelen voor ethisch verantwoorde ouderenzorg in woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant

24 april 2018

De woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant van OCMW Oudenaarde werden samen met 9 andere woonzorgcentra geselecteerd uit alle ingediende projectvoorstellen in vlaanderen om te werken rond ethische ouderenzorg. De Vlaamse regering zorgt  voor extra ondersteuning en opleiding.

In februari van dit jaar lanceerde dhr. Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectoproep met als titel ‘Ethisch verantwoorde ouderenzorg in perspectief’.  De gemotiveerde kandidatuur van WZC Meerspoort en Scheldekant om hieraan deel te nemen, werd deze week goedgekeurd.

Plaats voor zorgethiek

Wij werken al anderhalf  jaar in onze woonzorgcentra aan een waardentraject waarbij de wensen van de bewoner de spil vormen van het zorgbeleid. Aangezien deze projectoproep hierop verder bouwt, hebben we uiteraard onze kandidatuur ingediend. Ethiek wordt vaak gezien als een zwaar beladen woord dat soms te gemakkelijk wordt gereduceerd tot de grote maatschappelijke debatten die handelen over abortus, euthanasie,…  Zorgethiek is echter iets van elke dag, van elke morgen, elke avond. Het zit in elke seconde, in elke minuut van je bezig zijn met mensen. En net dat maakt het ook moeilijk. Want in de zorg, het werken met mensen, is er veel dat ‘moet’ gebeuren in elke minuut van de dag.  Medewerkers zijn vooral opgeleid in alle technische aspecten van hun dagelijks handelen : wassen, eten geven, hulp bij toiletbezoek,…En daar zijn ze vaak zeer goed in.  Maar tegelijk ontbreekt het daarbij vaak aan tijd om de vraag te stellen ‘heb ik goede zorg geleverd’, maar vooral de nog meer essentiële vraag ‘heb ik de zorg geleverd die de bewoner wenst op dit moment op de manier waarop hij dit verwacht’.

Eén van de tien Vlaamse woonzorgcentra

Uit alle projectoproepen werden de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant  geselecteerd om samen met 9 andere Vlaamse WZC’s een lerende gemeenschap rond dit thema op te zetten. Zij worden daarbij  ondersteund en gecoördineerd door het zorgethisch lab sTimul.  Twee hoofdverpleegkundigen zullen hierbij opgeleid worden tot zorgethisch coach met de bedoeling dat zij vervolgens in de dagelijkse werking daarrond een beleid kunnen vorm geven en bij moeilijke zorgkwesties samen met het team naar werkbare oplossingen op zoek kunnen gaan en dit met concrete voorbeelden die de teams de kans geven verder te kijken dan de dagelijkse routine.  De ervaringsuitwisseling die hierbij wordt gecreëerd met de negen andere woonzorgcentra is hierbij een uitstekende vertrekbasis. De bedoeling is om nadien onze ervaring en expertise ook te delen met andere woonzorgcentra.

Voor minder weigeringen van arbeidsongevallen bij verzekeraars

24 april 2018

CD&V wil het aantal arbeidsongevallen dat jaarlijks door de verzekeringsmaatschappijen geweigerd wordt – en waarvoor dus geen vergoeding wordt uitbetaald – naar beneden krijgen. Ik stel voor dat de werknemer onmiddellijk een kopie krijgt van de aangifte van het ongeval, zodat die nog aanvullingen of correcties kan doen. Het aantal arbeidsongevallen dat door verzekeraars niet erkend wordt, zit in de lift.

Dat meldde ACV-topman Herman Fonck maandag in diverse media. In 2016 ging het bijvoorbeeld om 18.488 ongevallen, of één op tien. Volgens de vakbond was dat in minstens 2.335 gevallen onterecht.

Volgens mij is de oorzaak vaak een foutieve of onvolledige aangifte van het arbeidsongeval, omdat de werknemer zelf de aangifte vaak niet of pas veel later te zien krijgt. Ik stel daarom voor dat het slachtoffer onmiddellijk een kopie van de aangifte krijgt wanneer de werkgever die aan de verzekeraar bezorgt. Dan kan die nog corrigeren of aanvullen, zodat de kans op weigering verkleint, zegt hij.

Volgens de huidige wetgeving krijgt de werknemer de aangifte van het arbeidsongeval niet onmiddellijk, of gewoon helemaal niet te zien.

“Aangezien het slachtoffer de meest belanghebbende is, is het vreemd dat hij of zij niet in kennis gesteld wordt van de aangifte en de beschrijving van het arbeidsongeval”, Door de werknemer onmiddellijk een kopie van de aangifte te bezorgen, zullen fouten, onvolledigheden en procedureproblemen voorkomen worden.”

25%  meer bezoekers  bij de sociale kruidenier ‘De Kaba’

17 april 2018

In 2017 kwamen 900 bezoekers méér  over de vloer van De Kaba, de sociale kruidenierswinkel van het OCMW.  Dat zijn er een kleine 25% meer dan vorig jaar.  De Kaba is een winkel met een aantal basisproducten aan verlaagde prijzen  voor mensen met de laagste inkomens. Die verlaagde prijzen  zijn goed voor een koopkrachtondersteuning van 10.735 euro. In 2017 deden 743 bezoekers meer een beroep op De Kaba.  In totaal gaat het over 351 gezinnen. Dat zijn er 53 meer dan het jaar voordien.

Zero Food Waste Program van Delhaize

Naast de te betalen producten kan de klant van de Kaba wekelijks  ook gratis producten bekomen van het Zero Food Waste Program van Delhaize. Dit zijn hoofdzakelijk producten die hun vervaldatum naderen en die ingevroren worden, waarna ze nog drie maanden goed blijven. In 2017 heft de sociale kruidenier voor een waarde van 80952 euro aan gratis producten gekregen van Delhaize.

Samen met de kortingen voor de basisproducten geven wij zo meer dan 90.000 euro koopkrachtondersteuning voor gezonde voeding en verzorgingsproducten aan de gezinnen met de laagste inkomens”

Ook vanuit de omliggende gemeenten komt men naar  de Kaba

Het OCMW sloot ook samenwerkingsovereenkomsten met de OCMW’s van Brakel, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem en Zwalm . Hierdoor kunnen ook mensen uit die gemeenten naar de Kaba In Oudenaarde komen.  Stefaan Vercamer: “We stellen inderdaad vast dat er ook steeds meer mensen uit de omliggende gemeenten naar de Kaba in Oudenaarde komen. In 2017  kwamen er 536 mensen op suggestie van andere OCMW ’s. Dat zijn er meer dan 30% meer dan het jaar ervoor. De formule slaat dus ook aan in ander gemeenten en we moeten nu eens kijken of we dit niet verder regionaal organiseren naar de toekomst toe.

Tweedehandswinkel

Naast de winkel voor verzorgingsproducten en  voeding is er ook nog de ‘sociale winkel’  waar tweedehandskledij, huishoudgerief en verwarmingstoestellen aan zeer sterk verlaagde prijzen worden  ter beschikking gesteld aan mensen met een OK-pas. 1570 mensen maakten in 2017 hiervan gebruik.

Rugbyclub Rhinos, OCMW en SHM Vlaamse Ardennen brengen jong en oud samen met buurtsport.

17 april 2018

“Als de drempel om naar de sportclub te komen te groot is, dan komen wij met ons rugbyteam naar de buurt.” Met die insteek zetten rugbyclub Rhinos Oudenaarde, het OCMW van Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen afgelopen week een Buurtsportweek op poten in de wijk rond de Weverstraat in Eine.

De sportclub is een fantastisch middel om jongeren bij elkaar te brengen, maar niet iedereen vindt de weg ernaartoe. Met de Buurtsportweek wilde Rhinos Oudenaarde niet alleen de kinderen een fijne week aanbieden, maar slaagde het er ook in de buurtbewoners bij elkaar te brengen. Dat gebeurde door een medewerker van het OCMW bij de koffiemomentjes voor de ouders ‘s morgens, maar ook op een afsluitend feestje op vrijdagnamiddag voor alle buurtbewoners.

De Rhinos vonden in het OCMW van Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij een even enthousiaste partner.

Laagdrempelige buurtsport is in dit project het cement voor de versterking van het sociaal weefsel in de buurtVoor zowel het OCMW als de Sociale Huisvestingsmaatschappij is deze Buurtsportweek een ideaal opstapje om contacten te leggen en te luisteren naar de noden van de mensen die in deze buurt wonen.

We kunnen terugblikken op een geslaagde pilootweek van Buurtsport Oudenaarde. Dit project staat als een huis. Uit de eerste evaluatie blijkt dat al onze verwachtingen ruimschoots werden ingelost. Dat horen we zowel van tevreden ouders als van blije kinderen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit een vervolg moet krijgen. Samen met onze andere partners – de Sportdienst, Leo’s Audenaerde, de Jeugddienst en CAW – kunnen we dit project zeker herhalen hier in de wijk, maar ook elders in de stad uitrollen.