Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Platte verkiezingspraat op kap van onze zorgcentra!

21 februari 2018

Tijdens de jongste OCMW-raad ben ik stevig uitgevaren tegen raadslid David Vanden Bossche (Sp.a) die had laten uitschijnen dat er de voorbije weken onvoldoende personeel was op de werkvloer waardoor de bewoners verplicht waren om in hun bed te blijven liggen. Volgens Vanden Bossche werd de minimumbezetting niet gehaald. Voorzitter Vercamer reageert publiekelijk op vraag van de OCMW-raad die zo’n gratuite beschuldigingen niet neemt

“Onze nieuwe woonzorgcentra hebben de reputatie tot de beste uit de ruime regio te behoren. We willen dat ook zo houden. Vandaar dat wij vorige maand al voorstelden om 3,5 extra personeelsleden aan te werven om de kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen. En dat niettegenstaande de zorggraad van ons woonzorgcentrum een pak lager ligt dan gemiddeld in de sector.”

Geen sprake van dat mensen tot half elf in hun bed zouden moeten blijven zonder verzorging. Dat is niet correct. Daar is nooit, op geen enkel moment, sprake van geweest. Elke dag werd de minimumbezetting gegarandeerd. De uurroosters, die ik opvroeg, laten daar niet de minste twijfel over bestaan.” We hebben inderdaad enkele dagen een tandje moeten bijsteken omdat er enkele personeelsleden onverwacht ziek zijn geworden. De griep stopt niet aan de voordeur, ook niet aan die van het woonzorgcentrum. Als zoveel mensen thuis zitten met de griep dan ontsnapt ook ons personeel daar niet aan. Maar wij zijn er in geslaagd, dankzij de gedrevenheid en de zeer gewaardeerde inzet van het personeel, om elke dag met voldoende verpleegkundigen en verzorgenden de verzorging te garanderen.

De ochtendzorg duurt van 7u tot 10u30.  Je kan geen 169 bewoners in twee uur een kwaliteitsvolle ochtendzorg geven. Maar dat betekent niet dat de mensen tot 10u30 in bed blijven. Medicatie en ontbijt hebben zij sowieso altijd al gekregen en het kan gebeuren dat men met de kamerjas nog in de leefruimte of op de kamer zit. Bovendien mogen we, op doktersadvies, sommige zwaar zorgbehoevende bewoners niet uit bed laten komen of ze mogen maar maximum drie uur per dag rechtop zitten en die blijven dan uiteraard in bed.

 

Wel in bad

Ook de bewering dat bewoners geen bad zouden krijgen, wordt ten stelligste ontkend. Navraag bij de directeur en de hoofdverpleger leren dat alle bewoners elke week een bad krijgen. Maar het gebeurt wel, als het superdruk is, dat een bad verschoven wordt van de ochtendzorg naar de namiddag of een andere dag. Dat de werkdruk de jongste weken verhoogd is, wordt niet ontkend en dat heeft niet alleen te maken met de onverwachte ziektes van enkele personeelsleden.

Om de ziektes op te vangen hebben we een beroep gedaan op jobstudenten en interims. Daarnaast is het zo dat onze zorggraad (de mate waarin bewoners zorg nodig hebben) van 65% in 2016  naar 75% eind 2017 gestegen was. Het gemiddelde bij de OCMW-woonzorgcentra is 75% en bij de vzw Woonzorgcentra is dat zelfs 82%. Volgens berekeningen van zorgconsulenten zouden we daarvoor 54,5 voltijdse personeelsleden in dienst moeten hebben. We zullen er na de extra aanwervingen 57,8 in dienst hebben. Eens de aanwervingen gerealiseerd en de zieken terug zal er nooit eerder zoveel zorgpersoneel op de werkvloer aanwezig geweest zijn.

Ik vind het dan ook  een aanfluiting van de waarheid en bedroevend dat een OCMW-raadslid  een misschien eenmalig zich voordoend feit heeft uitvergroot tot een probleem dat er geen is.  De imagoschade die onze zorgcentra opgelopen hebben door deze platte verkiezingspraat is niet te onderschatten. Wij zijn een zeer aantrekkelijke werkgever met een goede werkregeling en verloning. Dergelijke onterechte kritiek doet ons geen goed om nieuw personeel aan te trekken. Maar zowel de bewoners, de families als het personeel mogen er gerust op zijn, we blijven borg staan voor zeer kwaliteitsvolle zorg en danken het personeel voor zovele inzet en engagement.

Lijst CD&V Oudenaarde krijgt vorm!

15 februari 2018

D&V Oudenaarde heeft op zijn bestuursvergadering van 13 februari 2018 een eerste reeks namen  goedgekeurd voor de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van  oktober 2018.  Momenteel zijn 18 van de 31 namen bekend. Eerder was al bekend gemaakt dat ik de lijst zou trekken.

Het CD&V bestuur gaf zijn volle steun aan volgende kandidaten:

Uw dienaar (Ename), Cindy Franssen (Eine), Lieven Cnudde (Eine), Mathieu De Cock (Oudenaarde Centrum), Wim Merchie (Bevere), Mathieu Mas (Leupegem), Brigitte Coppitters (Bevere), Jeanique Van Den Heede (Ename), Christine Vandriessche (Nederename), Dina Librecht (Bevere), Hector Neyt (Edelare), Luc Lammens (Eine), Franky Vandamme (Eine) , Ria Laemont (Pamele), Thijs Van de Velde (Mullem), Willem Cheyns (Ename), Lena Goderis (Ename), Herwig Debisschop (Heurne)

“De voorbije zes jaar hebben we hard gewerkt en zijn er heel wat nieuwe mensen in de gemeenteraad gekomen. Ik ben dan ook zeer enthousiast over deze eerste  groep van sterke kandidaten die nu al met ons willen meedoen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. We willen naar de kiezer met een sterke lijst van ervaren en vernieuwende kandidaten die inhoudelijk kwaliteit hebben en een sterke verbondenheid hebben met de Oudenaardse bevolking. Hun inzet voor de stad en het verenigingsleven kan garant staan voor een goeie inhoudelijke inbreng.”

Een rangorde op de lijst werd voorlopig nog niet vastgelegd. De komende weken en maanden zal nu worden gewerkt aan de verdere lijstinvulling en aan het inhoudelijk verkiezingsprogramma.

 

(Christine Vandriessche en Franky Vandamme ontbreken)

Boven vlnr: Herwig Debisschop, Lieven Cnudde, Cindy Franssen, Dina Librecht, Ria Laemont, Lena Goderis, Stefaan Vercamer, Willem Cheyns, Luc Lammens en Wim Merchie; Onderaan vlnr: Jeanique Vanden Heede, Thijs Van De Velde, Mathieu Mas, Mathieu De Cock, Hector Neyt en Brigitte Coppitters

Artikel HLN 15/02

Artikel Het Nieuwsblad 15/02

Ook een prikkelarm uur op kermisnamiddag voor kinderen met een beperking

14 februari 2018

De spelotheek, de dienst evenementen en het sociaal huis van Oudenaarde slaan de handen in elkaar om de kermisnamiddag voor kinderen met een beperking uit te breiden met een prikkelarm uur.

Reeds enkel jaren organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de foorkramers een namiddag voor kinderen en jongeren met een beperking. Telkens met veel respons en veel positieve reacties.

‘Dit jaar willen we tijdens de paasfoor ook een prikkelarm uurtje organiseren voor kinderen en jongeren die minder goed tegen prikkels kunnen omwille van bijvoorbeeld autisme of epilepsie.  Het geluid en de verlichting worden dan aangepast. Het prikkelarm uur gaat door op donderdagnamiddag 5 april van 13u tot 14u30. Daarna gaat de kermisnamiddag voor de kinderen met een beperking terug zijn gewone gang.

De foorkramers waren onmiddellijk akkoord om dit jaar ook rekening te houden met kinderen die minder goed tegen prikkels kunnen. Zij zullen tijdens het prikkelarm uur geen harde muziek opzetten, minder lichtjes laten flikkeren en  de attracties rustiger laten draaien zodat ook die kinderen kunnen genieten van de kermis, besluit schepen voor evenementen John Adam.

Inschrijven kan via de dienst Spelotheek, Mevrouw Ann Vanden Hende, speelotheek@oudenaarde.be of 055/33.02.34

 

Optrekken leeftijd van 8 jaar naar 18 jaar voor kinderen voor wie je tijdskrediet opneemt…

5 februari 2018

Ik pleit om de leeftijd van kinderen voor wie je tijdskrediet met motief kan opnemen op te trekken van 8 jaar tot 18 jaar én voor ouder wordende werknemers de mogelijkheid te geven zorgtaken voor hun kleinkinderen op te nemen. Twee keer een keuze voor meer levenskwaliteit en de combinatie arbeid-gezin beter te organiseren.

VTM Nieuws 05/02:

 

De Morgen 05/02:

Het Laatste Nieuws 05/02:

Tournée Minérale

31 januari 2018

Tournée Minérale is haar tweede editie al meteen ingegaan als een gevestigde waarde. Waar de inschrijvingen vorig jaar wat aarzelend op gang kwamen, verloopt dat dit jaar duidelijk anders: op 1 januari hadden zich al 25.000 deelnemers geregistreerd via www.tourneeminerale.be. Heel wat mensen schrijven zich voor een tweede keer in. Dat bewijst dat mensen zich goed voelen bij een maand zonder alcohol. Enkele dagen voor de start staat de teller op bijna 75.000 deelnemers.

Met de campagne “Samen Veerkrachtig” stimuleren we de bezoekers van Lokaal Dienstencentrum De Vesting om deel te nemen aan Tournée Minérale. Er wordt trouwens gewerkt gedurende 10 maanden aan de tips van Fit in je hoofd.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is nu eenmaal zeer belangrijk voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen belangrijk is om veerkrachtig in het leven te staan. We willen ook onze jongeren aanleren dat ze bewust kunnen leven: weet wat je eet, weet wat je drinkt en weet waarom je iets doet.

Preventief werken is samenwerken

Stichting tegen Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) sloegen de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. Zij hebben de campagne ontwikkeld. Logo Gezond+, PISAD en Drugpunt werken samen op lokaal niveau om preventief te werken aan de gezondheidsdoelstelling rond ‘Tabak, alcohol en drugs’.

 

Ik zelf maak er alvast een alcoholvrij jaar van.

Prettig eindejaar & de beste wensen voor 2018!

27 december 2017

Twee nieuwe petanquebanen in De Vesting

27 december 2017

Samenwerking AZ Oudenaarde en naburige ziekenhuizen

27 december 2017

Winternoodplan OCMW Oudenaarde geactiveerd!

11 december 2017

Met de koudere temperaturen, winterse buien & hevige sneeuwval heeft OCMW Oudenaarde terug het winternoodplan geactiveerd Dat betekent dat het OCMW en de sociale partners klaarstaan om hulp te bieden aan de hulpbehoevenden die dagelijks de koude moeten trotseren.

Hiermee kunnen we de mensen hulp bieden , in extreme gevallen voor noodopvang zorgen of kan men in ons lokaal dienstencentrum terecht voor een warme maaltijd. We doen hiervoor ook beroep op de bevolking om ons situaties te melden waar mensen te lijden hebben van de kou omwille van slechte huisvesting, sociaal isolement, …”.

De sociale dienst neemt dan contact op om te zien hoe er een oplossing kan geboden worden. Het winternoodplan voorziet in verscheidene maatregelen om hulp te bieden.
Alle personeelsleden van het Sociaal Huis zullen in deze periode extra aandacht schenken aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Je kan zelf ook een crisissituatie melden op het OCMW-nummer: 055 460640
Het personeel van de klusjesdienst staat ook klaar om technische mankementen of kapotte verwarmingen, na sociaal onderzoek, te herstellen. Ook kan er eventueel in samenwerking met het Lokaal dienstencentrum De Vesting geholpen worden voor noodzakelijke boodschappen of het ruimen van sneeuw bij sneeuwval.

AZ Oudenaarde in top 10 goedkoopste ziekenhuizen

7 december 2017

Uit de jaarlijkse Ziekenhuisbarometer van CM blijkt dat de kosten voor een eenpersoonskamer blijven stijgen. AZ Oudenaarde blijft lage prijzen hanteren en staat in de top 10 van ziekenhuizen met de laagste gemiddelde percentages.

De Christelijke Mutualiteiten (CM) analyseren jaarlijks de facturen van hun leden. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat AZ Oudenaarde als negende ziekenhuis opgelijst staat in de top 10 van ziekenhuizen met de laagste gemiddelde percentages ereloonsupplementen in eenpersoonskamers in België.

Ereloonsupplementen zijn extra vergoedingen die artsen mogen aanrekenen bovenop de vaste prijs voor een ziekenhuisbehandeling. Sinds 2013 mogen geen ereloonsupplementen aangerekend worden in gemeenschappelijke en tweepersoonskamers, bij patiënten die alleen op een kamer liggen, mag dit nog wel.

AZ Oudenaarde kiest er bewust voor deze supplementen laag te houden.Met de toegepaste tarieven streeft AZ Oudenaarde ernaar kwalitatieve zorg betaalbaar te houden voor de patiënten, een kernwaarde die overigens ook verankerd is in onze missie en visie.”

In de top 10 van goedkoopste ziekenhuizen in België voor een natuurlijke bevalling in een eenpersoonskamer staat AZ Oudenaarde als 8ste ziekenhuis opgelijst.

 

We zetten even de cijfers op een rijtje:

 

  • Waar de ereloonsupplementen die nog mogen aangerekend worden in eenpersoonskamers gemiddeld in België  opschuiven naar 150 à 200% blijft AZ Oudenaarde consequent  de ereloonsupplementen beperken tot max 100%..
  • Naast de ereloonsupplementen zijn er ook de kamersupplementen. Vorig jaar betaalde een patiënt in België gemiddeld 52 euro kamersupplement per dag. In AZ Oudenaarde  is dat slechts  35 euro per dag.

 

Deze supplementen kunnen vermeden worden door voor een twee- of meerpersoonskamer te kiezen. In Oudenaarde zijn  er in totaal 235 ziekenhuisbedden. Daarvan zijn er 73 in een éénpersoonskamer, 14 in een tweepersoonkamer (71 kamers) en 20 in een meerpersoonskamer (4 kamers). Door ons aanbod van kamers zo te organiseren  bieden wij  dus ruimschoots de mogelijkheid om de ereloon- en kamersupplementen te vermijden.