Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Geslaagd Meiavondfeest 2019!

6 mei 2019

Politiek Rapport in Het Nieuwsblad

6 mei 2019

Boerenmarkt in de kijker tijdens Week van Korte Keten

3 mei 2019

Fototentoonstelling over “De Ronde” in Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

30 maart 2019

1e steenlegging nieuw woonproject in Kluisbergen

30 maart 2019

Maandag 25.3 werd de symbolische eerste steen gelegd van een nieuw sociaal woonproject in Berchem (Kluisbergen). Er komen 19 woongelegenheden waaronder 4 huizen met tuin en 15 appartementen. Daarnaast komt er ook private woonontwikkeling. Zo komt er een goede sociale mix en dat is belangrijk voor de leefbaarheid van de nieuwe wijk.

 

Subsidie tot 175EUR voor wie mee feest!

7 maart 2019

Ik vind het belangrijk dat buren elkaar kennen en de sociale samenhang in een buurt versterkt wordt. Vandaar dat we als stadsbestuur buurtbijeenkomsten stimuleren en ondersteunen. Vlaanderen Feest kan hiervoor een opstapje zijn. En als zo’n buurtfeest nog een extraatje doet (optreden van een bandje, een wandeling…) kom je in aanmerking voor een extra feestcheque van de stad van 125 euro.

 

Sluitingsdag afschaffen is geen goed idee!

5 februari 2019

De openingstijden verruimen en de verplichte sluitingsdag afschaffen, vind ik geen goed idee. Het voorstel knaagt vooral aan de levenskwaliteit van kleine zelfstandigen en hun werknemers, zonder een aantoonbaar voordeel in hun belang.

 

Afbraak en heropbouw binnenkort altijd aan 6 % BTW?

4 februari 2019

Sinds 2006 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten. Dit verlaagde tarief kwam er destijds om verkrotting tegen te gaan, maar de regeling schiet haar doel voorbij.  CD&V diende eerder een wetsvoorstel in om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden naar het hele land, én dit in lijn met de Europese regelgeving. Open VLD kondigt vandaag aan dat ze als klimaatmaatregel, de btw op sloop en heropbouw wil verlagen van 21 tot 6 procent.  

 

“De regeling zoals ze nu bestaat, stuit op heel wat bezwaren. Zo is ze alleen van toepassing op gebouwen die gelegen zijn in bepaalde grotere steden en geldt ze er voor alle gebouwen, ook als het niet gaat om te renoveren gebouwen of te saneren wijken. De scheidingslijn tussen de gebieden waar het verlaagd tarief al dan niet geldt, is dus bijzonder arbitrair. Alleszins helpt men de verkrotting niet uit de wereld. Bovendien geldt de regeling enkel als de bouwheer die het gebouw afbreekt ook diegene is die het nieuwe gebouw heropbouwt en dus niet als een bouwpromotor afbreekt, een woning heropbouwt en die woning vervolgens (al dan niet op plan) verkoopt. In de praktijk wordt dit al omzeild, met nefaste gevolgen voor kopers. Tot slot, maar niet in het minst, worden er ook op Europees niveau vragen gesteld bij de huidige regeling.

Het wetsvoorstel van CD&V is mede ingegeven om de verkrotting tegen te gaan en zorgt ervoor dat de bestaande maatregel wordt uitgebreid naar het hele land.

Uitbreiding naar het ganse grondgebied voorziet in beperkingen, onder meer omdat de Raad Van State eerder te kennen gaf dat een verlaging van het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van gebouwen op het ganse grondgebied van België zonder bijkomende voorwaarden niet kan verantwoord worden.

Het wetsvoorstel gaf een voorzet om het verlaagde tarief enkel te laten gelden indien:

  1. Het gaat om de enige, eigen woning na de uitvoering van de werken waarin men voor tenminste vijf jaar zal verblijven, en;
  2. Er maxima worden gehanteerd wat betreft de totale oppervlakte: 190 m² voor huizen en 100 m² voor appartementen.

Verder zal het nieuwe wetsvoorstel het ook mogelijk maken voor bouwpromotoren om in aanmerking te komen om van het verlaagde tarief gebruik te kunnen maken, wat tot nu toe niet het geval was.

Deze wijziging is noodzakelijk om kopers toch onder de toepassing van de Wet Breyne te laten. Vandaag de dag bestaan er namelijk constructies die van de 6% btw gebruik willen maken, maar waarbij kopers dan niet meer onder de Wet Breyne vallen. Dit willen we vermijden”.

Achtergrondinfo:

 

De 6% geldt vandaag al in de volgende 32 steden en gemeenten:

  • De stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik.
  • Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek.
  • Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen.

 

 

Vertragingen op het spoor naar Brussel slechter dan gemiddeld in het land

25 januari 2019

De NMBS gaf deze week cijfers vrij over de vertragingen op het spoor. Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer ging na hoe het zit met de vertragingen  op de spoorlijn Oudenaarde- Brussel. En wat blijkt? Waar gemiddeld in België 87,2% van de treinen op tijd rijden is dat voor de lijn  Oudenaarde-Brussel slechts 85,9%.

Dat is weliswaar 1,2 % beter dan in 2017, maar nog altijd veel te veel vertragingen op zo’n drukke lijn.

Stefaan Vercamer: “het is erg te moeten vaststellen dat net  de grootste pendelregio van Vlaanderen met meer vertragingen heeft af te rekenen dan gemiddeld in Belgdië.  Onze duizenden pendelaars verdienen beter.”

De vertragingen zijn te wijten aan ‘derden’ (persoonsongeval bijvoorbeeld), Infrabel en ook voor 30% aan de werking van de NMBS zelf.  De topvrouw van de NMBS heeft aangekondigd dat ze de de werking van de NMBS zo wil organiseren dat ze de vertragingen die te wijten zijn aan de  NMBS zelf met 10% zal verminderen.

Stefaan Vercamer: “Dat is al een stap vooruit, maar ik zal bij de minister in alle geval aandringen dat men prioritair initiatieven neemt om het aantal vertragingen op de lijn Kortrijk-Oudenaarde-Brussel sterk te verminderen.”

Geslaagde nieuwjaarsreceptie CD&V Oudenaarde

19 januari 2019

Afgelopen weekend vond de nieuwjaarsreceptie van CD&V Oudenaarde plaats in het zwartezusterklooster. Voor vele mensen een eerste aangename kennismaking met het historische gebouw gelegen langs de rechteroever van de Schelde naast Pamelekerk. Vermoedelijk werd het gebouw opgericht in de tweede helft van de 13de eeuw en geplaatst onder patronaat van Heilige Augustinus. De zusters stonden in voor ziekenverzorging en onderwijs. De huidige kloostergebouwen zijn vermoedelijk grotendeels daterend van na de zware beschadiging bij de belegering van Oudenaarde door het Franse leger in 1684. Het was bewoond door zwartzusters tot 1968. Nadien ook nog functioneel als kleuterschool.

Onze gast was een strijdvaardige vice-premier Kris Peeters. Die deed een oproep om de komende maanden te zeggen waarop het staat… waarom gezond verstand en redelijkheid meer dan ooit nodig zijn om populisten van antwoord te dienen. Angst bij mensen komt voort uit woede, onmacht en onzekerheid. Daarvoor oplossingen zoeken is verantwoordelijkheid opnemen. Dat doen wij op alle niveaus en dat zullen we blijven doen. Populisten wakkeren daarentegen die angst alleen maar aan…