Hoe zit het met het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking in Oudenaarde?

 

Dat we in Oudenaarde goed werkende adviesraden hebben blijkt nog maar eens door een project van de adviesraad voor mensen met een beperking. Momenteel is het zo dat de stad vooral inclusief werkt voor kinderen en  jongeren met een beperking. Dit wil zeggen dat zij aan alle  activiteiten zouden moeten kunnen deelnemen die ook voor de  jongeren zonder beperking georganiseerd worden. In sommige gevallen lukt dat (zoals bijvoorbeeld bij sommige jeugdbewegingen), in andere is dat dikwijls veel moeilijker (bepaalde sporten bvb). Toch vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren met een beperking ook een voldoende groot aanbod hebben voor vrijetijdsactiviteiten. Algemeen is het aanvoelen dat het toch beter zou kunnen.

Vandaar het idee om een project op te starten om in een eerste fase een inventaris op te maken van wat er vandaag bestaat  voor die jongeren met een beperking en in welke mate er rekening gehouden wordt met een aantal randvoorwaarden zoals zindelijkheid, al dan  niet noodzaak van aanwezigheid ouder/hulpverlener of van communicaievaardigheden, hebben de  begeleiders van de activiteiten voldoende ervaring, is er vorming voorzien,, zijn de gebouwen aangepast,… .

Voor deze eerste fase heeft de stad al de goedkeuring gegeven dat een jobstudent met het juiste profiel hiervoor kan ingezet worden.

Eens dat rapport beschikbaar is zal de adviesraad bekijken wat er kan verbeterd worden en suggesties doen voor een minimal aanbod en voor een verbetering van het bestaande aanbod. Ook hiervoor rekenen ze op verdere ondersteuning vanuit de stad.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *