Platte verkiezingspraat op kap van onze zorgcentra!

Tijdens de jongste OCMW-raad ben ik stevig uitgevaren tegen raadslid David Vanden Bossche (Sp.a) die had laten uitschijnen dat er de voorbije weken onvoldoende personeel was op de werkvloer waardoor de bewoners verplicht waren om in hun bed te blijven liggen. Volgens Vanden Bossche werd de minimumbezetting niet gehaald. Voorzitter Vercamer reageert publiekelijk op vraag van de OCMW-raad die zo’n gratuite beschuldigingen niet neemt

“Onze nieuwe woonzorgcentra hebben de reputatie tot de beste uit de ruime regio te behoren. We willen dat ook zo houden. Vandaar dat wij vorige maand al voorstelden om 3,5 extra personeelsleden aan te werven om de kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen. En dat niettegenstaande de zorggraad van ons woonzorgcentrum een pak lager ligt dan gemiddeld in de sector.”

Geen sprake van dat mensen tot half elf in hun bed zouden moeten blijven zonder verzorging. Dat is niet correct. Daar is nooit, op geen enkel moment, sprake van geweest. Elke dag werd de minimumbezetting gegarandeerd. De uurroosters, die ik opvroeg, laten daar niet de minste twijfel over bestaan.” We hebben inderdaad enkele dagen een tandje moeten bijsteken omdat er enkele personeelsleden onverwacht ziek zijn geworden. De griep stopt niet aan de voordeur, ook niet aan die van het woonzorgcentrum. Als zoveel mensen thuis zitten met de griep dan ontsnapt ook ons personeel daar niet aan. Maar wij zijn er in geslaagd, dankzij de gedrevenheid en de zeer gewaardeerde inzet van het personeel, om elke dag met voldoende verpleegkundigen en verzorgenden de verzorging te garanderen.

De ochtendzorg duurt van 7u tot 10u30.  Je kan geen 169 bewoners in twee uur een kwaliteitsvolle ochtendzorg geven. Maar dat betekent niet dat de mensen tot 10u30 in bed blijven. Medicatie en ontbijt hebben zij sowieso altijd al gekregen en het kan gebeuren dat men met de kamerjas nog in de leefruimte of op de kamer zit. Bovendien mogen we, op doktersadvies, sommige zwaar zorgbehoevende bewoners niet uit bed laten komen of ze mogen maar maximum drie uur per dag rechtop zitten en die blijven dan uiteraard in bed.

 

Wel in bad

Ook de bewering dat bewoners geen bad zouden krijgen, wordt ten stelligste ontkend. Navraag bij de directeur en de hoofdverpleger leren dat alle bewoners elke week een bad krijgen. Maar het gebeurt wel, als het superdruk is, dat een bad verschoven wordt van de ochtendzorg naar de namiddag of een andere dag. Dat de werkdruk de jongste weken verhoogd is, wordt niet ontkend en dat heeft niet alleen te maken met de onverwachte ziektes van enkele personeelsleden.

Om de ziektes op te vangen hebben we een beroep gedaan op jobstudenten en interims. Daarnaast is het zo dat onze zorggraad (de mate waarin bewoners zorg nodig hebben) van 65% in 2016  naar 75% eind 2017 gestegen was. Het gemiddelde bij de OCMW-woonzorgcentra is 75% en bij de vzw Woonzorgcentra is dat zelfs 82%. Volgens berekeningen van zorgconsulenten zouden we daarvoor 54,5 voltijdse personeelsleden in dienst moeten hebben. We zullen er na de extra aanwervingen 57,8 in dienst hebben. Eens de aanwervingen gerealiseerd en de zieken terug zal er nooit eerder zoveel zorgpersoneel op de werkvloer aanwezig geweest zijn.

Ik vind het dan ook  een aanfluiting van de waarheid en bedroevend dat een OCMW-raadslid  een misschien eenmalig zich voordoend feit heeft uitvergroot tot een probleem dat er geen is.  De imagoschade die onze zorgcentra opgelopen hebben door deze platte verkiezingspraat is niet te onderschatten. Wij zijn een zeer aantrekkelijke werkgever met een goede werkregeling en verloning. Dergelijke onterechte kritiek doet ons geen goed om nieuw personeel aan te trekken. Maar zowel de bewoners, de families als het personeel mogen er gerust op zijn, we blijven borg staan voor zeer kwaliteitsvolle zorg en danken het personeel voor zovele inzet en engagement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *