12500 EURO voor vakantieopvang van kinderen met een beperking

De stad Oudenaarde levert een financiële bijdrage van 12.500 euro voor Give us a break, een initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Bij gebrek aan opvangmogelijkheden tijdens vakantieperioden voorzien de ouders zelf in opvang.

OCMW-voorzitter & schepen van Sociaal Beleid Stefaan Vercamer:

In het schepencollege is besloten om dit jaar een financiële bijdrage van 12.500 euro te leveren voor de opvang van kinderen met een beperking. Hiermee gaan we in op de vraag van de stuurgroep van ouders en instellingen en op die van de adviesraad voor personen met een beperking. We hebben eerst een inventaris gemaakt van wat al bestaat en het is nu de bedoeling hierop verder te werken om in meer mogelijkheden te voorzien voor vrijetijdsactiviteiten voor jongeren met een beperking.”

Intussen wordt ook onderzocht hoe het opvanginitiatief Give us a break verder structureel uitgebreid kan worden door het oprichten van een multifunctioneel centrum voor minderjarigen in de regio. “In dat centrum zou naast vakantieopvang ook in weekendopvang en kortverblijf voorzien kunnen worden. De vzw Heuvelheem, KBO Oudenaarde, Bernardusdriesprong, vzw Amon en DVC Heilig Hart in Deinze willen deze droom van veel ouders mee helpen te verwezenlijken.

Maar dat is een traject van lange adem, waarbij ook de steun van de bevoegde Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) nodig is.

Artikel Het Nieuwsblad:

Artikel Het Laatste Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *