Extra middelen voor ethisch verantwoorde ouderenzorg in woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant

De woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant van OCMW Oudenaarde werden samen met 9 andere woonzorgcentra geselecteerd uit alle ingediende projectvoorstellen in vlaanderen om te werken rond ethische ouderenzorg. De Vlaamse regering zorgt  voor extra ondersteuning en opleiding.

In februari van dit jaar lanceerde dhr. Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectoproep met als titel ‘Ethisch verantwoorde ouderenzorg in perspectief’.  De gemotiveerde kandidatuur van WZC Meerspoort en Scheldekant om hieraan deel te nemen, werd deze week goedgekeurd.

Plaats voor zorgethiek

Wij werken al anderhalf  jaar in onze woonzorgcentra aan een waardentraject waarbij de wensen van de bewoner de spil vormen van het zorgbeleid. Aangezien deze projectoproep hierop verder bouwt, hebben we uiteraard onze kandidatuur ingediend. Ethiek wordt vaak gezien als een zwaar beladen woord dat soms te gemakkelijk wordt gereduceerd tot de grote maatschappelijke debatten die handelen over abortus, euthanasie,…  Zorgethiek is echter iets van elke dag, van elke morgen, elke avond. Het zit in elke seconde, in elke minuut van je bezig zijn met mensen. En net dat maakt het ook moeilijk. Want in de zorg, het werken met mensen, is er veel dat ‘moet’ gebeuren in elke minuut van de dag.  Medewerkers zijn vooral opgeleid in alle technische aspecten van hun dagelijks handelen : wassen, eten geven, hulp bij toiletbezoek,…En daar zijn ze vaak zeer goed in.  Maar tegelijk ontbreekt het daarbij vaak aan tijd om de vraag te stellen ‘heb ik goede zorg geleverd’, maar vooral de nog meer essentiële vraag ‘heb ik de zorg geleverd die de bewoner wenst op dit moment op de manier waarop hij dit verwacht’.

Eén van de tien Vlaamse woonzorgcentra

Uit alle projectoproepen werden de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant  geselecteerd om samen met 9 andere Vlaamse WZC’s een lerende gemeenschap rond dit thema op te zetten. Zij worden daarbij  ondersteund en gecoördineerd door het zorgethisch lab sTimul.  Twee hoofdverpleegkundigen zullen hierbij opgeleid worden tot zorgethisch coach met de bedoeling dat zij vervolgens in de dagelijkse werking daarrond een beleid kunnen vorm geven en bij moeilijke zorgkwesties samen met het team naar werkbare oplossingen op zoek kunnen gaan en dit met concrete voorbeelden die de teams de kans geven verder te kijken dan de dagelijkse routine.  De ervaringsuitwisseling die hierbij wordt gecreëerd met de negen andere woonzorgcentra is hierbij een uitstekende vertrekbasis. De bedoeling is om nadien onze ervaring en expertise ook te delen met andere woonzorgcentra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *