Samen sporten met de Meersporters

Het OCMW van Oudenaarde is gestart met de Meersporters, een activeringsprogramma gericht op leefloon/steungerechtigden. Acht weken lang zal er samen kunnen gesport worden, dit op maat van iedere deelnemer.

We zijn op zoek naar sportieve vrijwilligers die willen mee sporten met leefloon- en steungerechtigden om met hun al sportend stappen vooruit te zetten inzake mentale en fysieke weerbaarheid. Want daar ontbreekt het bij deze doelgroep vaak aan. Door samen te sporten met andere vrijwilligers kunnen er ook bruggen geslagen worden die hun vooruit helpen op andere vlakken. Want onze bedoeling blijft dat ze zo snel mogelijk weer hun eigen leven in handen kunnen nemen.

Van 22/05/2018 tot en met 10/07/2018 zullen de Meersporters iedere dinsdagavond samen sporten om 18 uur. De Meersporters is in eerste instantie gericht op steungerechtigden maar omdat we ervan overtuigd zijn dat in groep sporten motiverend en leuker is, is iedereen welkom bij de Meersporters. Inschrijven kan via Laure Reyntjens: lr@ocmwoudenaarde.be of 055460654.

Na acht weken kunnen de steungerechtigden dan via team activering doorstromen naar een project sport in samenwerking met Sportdienst Oudenaarde en the Outsider.  Want sporten op zich is gezond natuurlijk, maar het moet vooral een opstapje zijn  naar sterkere vaardigheden, wegkomen van het sociaal isolement, taalvaardiger worden, beter geïntegreerd zijn  om zo verdere  stappen vooruit te kunnen zetten naar werk of opleiding  en zijn of haar leven weer zelf op de rails te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *