Sociale woonwijk in Eine breidt uit.

Op 11 juni gaf de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen het officieel startschot van haar nieuwbouwproject in Eine. Het betreft de tweede fase van een ruimere gebiedsontwikkeling tussen de Heurnestraat en de Graaf van Landaststraat. Eerder dit jaar werd de nieuwe wegenis aangelegd. Deze kreeg de namen Brandnetelstraat en Boterbloemstraat mee.

‘n deze tweede fase zullen we 17 huurwoningen en 15 koopwoningen realiseren. In totaal worden 162 nieuwe entiteiten gerealiseerd op deze site. Ondanks de enorme bouwinspanningen blijft de  behoefte en nood aan sociale woningen in onze regio enorm groot.  Dat geldt niet alleen voor onze regio, maar voor heel Vlaanderen. Het aandeel sociale woningen in Vlaanderen is beduidend lager dan in de ons omringende landen. Ook in onze eigen Vlaamse Ardennen blijft de wachtlijst aangroeien. Momenteel staan 1415 gezinnen  op de wachtlijst van onze maatschappij. Voor Oudenaarde zijn 1011 gezinnen kandidaat-huurder. Een bouwstop voor sociale woningen is dus zeker en vast niet aan de orde. Integendeel, als we betaalbaar wonen voor iedereen echt ter harte willen nemen dan zou het aanbod moeten verdubbelen om aan de behoeften tegemoet te komen.  De SHM blijft dan ook steevast inzetten op bouwprojecten om betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken.

De grote wachtlijst wijst er ook op  dat huren op de private markt voor zeer veel mensen niet meer haalbaar is. Het gaat om een zeer diverse groep mensen: kwetsbare gezinnen, maar evenzeer jonge starters, gepensioneerden en alleenstaande moeders met kinderen. We kiezen er bewust voor om huur en koop te mixen en diverse woontypologieën te voorzien. Op deze wijze bouwen we voor diverse gezinssamenstellingen en komen we tegemoet aan de vraag van onze wachtlijst. Dit project heeft voor de realisatie van de infrastructuur en de woningbouw een kostenplaatje van ruim 5.000.000 euro (excl. btw.). De ingebruikname zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. Met de realisatie van dit project zitten we op schema om het bindend sociaal objectief van de stad Oudenaarde mee te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *