Aandacht voor werknemer bij nieuwe regels voor zondagswerk en scholingsbeding knelpuntberoepen

 

In het parlement zijn we tot een akkoord gekomen om het zondagswerk in toeristische centra te hervormen en een versoepeling van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen. Men kan elke zondag open zijn, maar met een individuele garantie per werknemer op 13 vrije zondagen.

Deze regeling vindt zo een goede balans tussen de economische verzuchtingen van de sector enerzijds en het welzijn en de levenskwaliteit van de werknemer anderzijds.”

 

Winkelen op zondag

Het zondagswerk in de toeristische sector wordt aantrekkelijker. In badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra zullen kleinhandelszaken en kapperssalons elke zondag open mogen zijn. Op deze manier beantwoorden we een verzuchting van de sector, die een beleid op maat vraagt.

In de praktijk stelt men vast dat die zondagsopening eigenlijk al een realiteit was. Wie competitief wil zijn en blijven, zeker in tijden gekenmerkt door een groeiende e-commerce die altijd open is, moet flexibiliteit aan de dag leggen. Dat betekent vaak ook open zijn op een zondag.

 

Recht op zondagsrust

Omdat de sector naar een wetgevend kader snakte, zette CD&V haar schouders mee onder dit akkoord. We hebben steeds de rechten en het welzijn van de werknemer in het achterhoofd gehouden. Zo wordt de tewerkstelling op zondag voor elke individuele werknemer beperkt tot 39 zondagen per jaar. Met andere woorden: elke werknemer bezit 13 gegarandeerde, vrije zondagen per jaar. Dit is een wettelijk recht op zondagsrust, hetgeen vroeger niet bestond. Iedereen heeft namelijk recht op zijn of haar vrijetijdsbesteding op zondag, of het nu rust, ontspanning of het gezinsleven is.

 

Het is belangrijk aan te stippen dat deze regeling alleen geldt voor badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra. Daarbij wordt er niet geraakt aan de uitzonderingen in de arbeidswet voor zondagsarbeid in de kleine detailhandel op zondagvoormiddag tussen 8u00 en 12u00 en aan de uitzondering om in de distributiesector op drie zondagen werknemers te werk te stellen, eventueel middels een cao of individueel akkoord uitgebreid met nog eens drie dagen.

Scholingsbeding voor knelpuntberoepen

Het wetsvoorstel wil een nieuwe vorm van scholingsbeding creëren voor werkgevers die werknemers opleiden in een knelpuntberoep, zoals vastgesteld door de arbeidsbemiddelingsdiensten, waarvoor de restrictie van het minimum jaarloon niet geldt. Om van deze vorm van scholingsbeding gebruik te kunnen maken moet het beroep of de functie voorkomen op de lijst van de subregionale tewerkstellingsdienst van het gewest waar de plaats van tewerkstelling ligt.

 

Dit is een stimulans voor de werkgever om zijn werknemers zo goed mogelijk op te leiden. Tevens biedt het kansen voor de werknemer om zich later op de arbeidsmarkt beter te kunnen ontplooien. Het is dus ook goed voor de latere carrière van de werknemer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *