Bijklussen binnenkort eenvoudig en correct vergoed

Verenigingsactiviteiten en klusjes tussen burgers onderling zullen binnenkort vergoed kunnen worden. Daarmee wordt een bestaand zwart circuit wit gemaakt. Een zeer goede zaak. CD&V had echter een aantal bezorgdheden.

De bijsturingen die wij gevraagd hebben, staan nu ook in de wet. De wetgeving omtrent de “500 euro-regeling” zal op hetzelfde moment in werking treden als de bijsturingen.

 

Een overzicht.

De Oost-Vlaamse Volksvertegenwoordiger verduidelijkt dat wie actief is in de jeugdbeweging of in de speelpleinwerking niet onder de nieuwe regelgeving zal vallen.

Dit is een sector waar bij uitstek gewerkt wordt met vrijwilligers en dat moet zo blijven. Dit was ook een uitdrukkelijke vraag vanuit het werkveld.

Er was ook een tweede bezorgdheid bij de CD&V-fractie: In de zorgsector is het van essentieel belang dat er voldaan wordt aan dezelfde kwaliteitsvereisten zoals opgelegd door de regio’s. Het gaat dan om activiteiten zoals kinderopvang, hulp in woonzorgcentra of in voorzieningen voor mensen met een handicap. Onze zorg moet echt wel een topniveau behouden. Wij drongen erop aan om deze kwaliteitsvereisten op te leggen in het verenigingswerk, bij de klusjes tussen burgers en bij de diensten via deelplatformen en dat is ook gebeurd.

Wie occasioneel bijklust als werknemer moet minstens vier vijfde werken. “De nadruk ligt ook op occasioneel. Elke week iemands gras afrijden zal dus niet kunnen omdat er dan in concurrentie getreden wordt met andere ondernemingen. Ook gepensioneerden en zelfstandigen vallen onder de nieuwe regelgeving. Ook voor zelfstandigen werd een drempel ingebouwd: het bijklussen mag niet in het verlengde liggen van hun werk. Een schilder zal dus niet onbelast kunnen bijklussen als schilder.  De deelplatformen moeten goed in de gaten gehouden worden om eventueel bij te sturen als zou blijken dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie met de zelfstandigen of tot precaire jobs met onvoldoende sociale bescherming.  Werklozen zijn van het systeem uitgesloten.

Het bedrag dat mag bijverdiend worden is beperkt tot 500 euro in een maand of 6.000 euro per jaar. Er werd een uitzondering voorzien voor de sportclubs: een voetbaltrainer zal dus 1.000 euro per maand mogen bijverdienen bovenop zijn loon, weliswaar zonder het jaarplafond van 6.000 euro te overschrijden.

Dit moet ervoor zorgen dat de organisatie van specifieke seizoensgebonden activiteiten uit de sportsector, zoals sportkampen, stages en intensievere trainingsperiodes in functie van belangrijke wedstrijden niet wordt bemoeilijkt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *