Werkzoekenden opleiden en omscholen voor openstaande vacatures.

Deze namiddag kwam ik in de Kamer tussen  over de moeilijk in te vullen openstaande vacatures:

page1image1804736

 

“U hebt in het overlegcomité met de ministers van werk van de regio’s overlegd  over  hoe we de uitdaging om de vele openstaande vacatures beter ingevuld te krijgen zouden aanpakken. Ik lees dan dat  alle partijen lijstjes met mogelijke maatregelen op tafel leggen.  Zo verloopt het meestal en dat is niet abnormaal.  Wat mij wel verbaast is dat er blijkbaar voorstellen op tafel worden gelegd die volgens ons niets te maken hebben met het invullen van die vacatures of maatregelen die enkel een politieke boodschap inhouden, maar niets bijdragen tot het oplossen van het probleem.

Ik betreur dat, want mensen die op zoek zijn naar werk en werkgevers die op zoek zijn naar de juiste werknemers hebben daar geen boodschap aan. 

wij willen oplossingsgericht werken.

Wij willen werken op een positieve manier benaderen

Wij willen mensen motiveren en aanmoedigen

Wij wilen  werkzoekenden kansen bieden en van hen engagementen  vragen

Zo pleiten wij voor maatregelen die het volgen van opleidingen en levenslang leren stimuleren, maatregelen het mogelijk maken om een werkloosheidsuitkering te combineren met een toeslag  als men  een stage of een opleiding volgt, de werkloosheidsuitkering niet te verlagen voor wie een opleiding volgt of het tijdskrediet  voor het volgen van een opleiding in een knelpuntberoep uit te breiden en financieel te versterken. Voor mensen die een carrièreswitch willen maken moet de periode van omscholing ook financieel te doen zijn. Opleiding, omscholing is voor ons het credo, zeker voor de 17% jonge werklozen die op zoek zijn naar werk. Dat op een goede manier organiseren, goed omkaderen en financieel stimuleren, dat is voor ons de te volgen weg.

Vanuit die bril lazen we ook de twaalf voorstellen die de Vlaamse regering op tafel heeft gelegd en waarmee  we akkoord kunnen gaan. Wat mij echter ten zeerste verwonderd is dat dit allemaal maatregelen zijn die op het federale niveau genomen moeten worden en dat de Vlaamse minister van Werk Muyters geen enkele eigen maatregel voorstelt om te zorgen voor een betere activering, coaching en begeleiding van werklozen om de openstaande vacatures in te vullen, en dat terwijl hij daarvoor alle instrumenten in handen heeft. Ik vind dat toch weinig ambitieus! Wij pleiten voor een positief, motiverend activeringsbeleid dat door alle ministers, van welk niveau ze ook zijn, gedragen wordt en waarbij de bemiddelingsdiensten in de regio’s en sleutelrol hebben. Zij staan het dichtst bij de werkzoekenden en de werkgever.

 Maar mijnheer de minister, laat ons  ons vooral focussen op de essentie, op het invullen van de openstaande vacatues in de knelpunten  en laat niet toe dat men met dit dossier opnieuw politieke spelletjes speelt waar niemand beter van wordt, noch de werklozen, noch de werkgevers die zo smeken naar arbeidskrachten een stap vooruit geraken.”

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *