Uitbreiding sociaal verlof naar grootouders die voor kleinkinderen zorgen

Ik vind het voorstel van de Gezinsbond om grootouders de mogelijkheid te geven om tien dagen sociaal verlof in te zetten voor de zorg van de kleinkinderen heel positief. Ik diende recent nog een resolutie in die focust op een betere combinatie tussen werk en gezin. Dit voorstel ligt in het verlengde daarvan.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil nu het voorstel van de Gezinsbond onderzoeken om grootouders effectief toe te laten om sociaal verlof op te nemen om voor een ziek kleinkind te zorgen.

We merken dat de traditionele opvang van de kleinkinderen door grootouders niet meer zo evident is, vaak omdat zij zelf nog werken. Dat meer mensen aan de slag zijn, is een gunstige evolutie. Maar het stemt tot nadenken hoe we omgaan met het evenwicht waar veel werknemers die ouder of grootouder zijn mee worstelen. Het voorstel van de gezinsbond is een deel van de oplossing voor die momenten dat jonge gezinnen het moeilijk hebben en geniet daarom onze steun. De Gezinsbond haalt een terecht punt aan. Momenteel kunnen ouders sociaal verlof opnemen om te zorgen voor een ziek kind, maar grootouders hebben die mogelijkheid niet. Ik ga bekijken of we de wet kunnen aanpassen, zodat ook grootouders de 10 dagen sociaal verlof waarover ze beschikken, kunnen gebruiken om te zorgen voor een ziek kleinkind.”

Elke werknemer beschikt over een maximum van 10 dagen sociaal verlof voor dwingende redenen per jaar. De dwingende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn wanneer een partner, kind of ouder ziek is, of wanneer er ernstige schade is aan de woning door brand of storm. Minister Peeters zal bekijken of de dwingende redenen uitgebreid kunnen worden, zodat ook grootouders sociaal verlof kunnen opnemen om te zorgen voor een ziek kleinkind.

De werkgever moet steeds op de hoogte worden gebracht van het sociaal verlof en kan eventueel een bewijs van de dringende reden vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *