Vraag aan minister Peeters betreffende interimarbeid (plenaire 29.11)

Jongeren blijven veel te lang in tijdelijke en interimcontracten zitten. Sommigen meerdere jaren. Dat kan niet de bedoeling zijn van interimarbeid. Die moet beperkt blijven in de tijd. Vandaar dat ik interimarbeid wil beperken tot bvb 10% van het personeelsbestand. Zo kunnen interimmers en vooral jongeren sneller uitzicht krijgen op een vast contract. Minister Peeters wil samen met ons een snellere doorstroming naar een vast contract bepleiten bij de sociale partners.

Hieronder vindt u mijn tussenkomst terug:

 

Meneer de Vice Eerste Minister,

Deze regering heeft de afgelopen jaren op basis van uw voorstellen heel wat jobs kunnen creëren. Met de arbeidsdeal worden nu ook nog eens bijkomende inspanningen geleverd om de openstaande vacatures daadwerkelijk ingevuld te krijgen. Als we naar de cijfers kijken dan blijkt dat,  op basis van de cijfers  van 27 000 ondernemingen met meer dan 10 werknemers blijkt dat er een stijging is van het aantal jobs, ook van het aantal jobs met een vast contract (2,62%), maar dat de stijging van de  tijdelijke en interimcontracten 3  keer groter is dan vaste contracten.

In het verleden hebben wij reeds verschillende maatregelen genomen en oproepen gedaan om paal en perk te stellen aan dagcontracten. De sociale partners hebben nieuwe afspraken gemaakt om het aantal dagcontracten tegen 2020 met 20% te verminderen. We juichen deze zeer goed bedoelde intenties toe, maar ondanks deze goed bedoelde intenties, blijft de realiteit toch dat deze weinig beschermende tijdelijke stelsels té veel worden gebruikt en dat vooral jongeren daar  veel te lang in blijven zitten:

42% van de interimmers  is jonger  dan 25 jaar en zij blijven dikwijls 1 jaar  tot meerdere jaren interim. Wat nooit de bedoeling kan zijn van interimarbeid.  Dat leidt tot grote onzekerheid, net op het moment dat ook die jongeren volop aan hun toekomst willen werken. Gezien deze kwalijke evolutie naar meer onzekerheid, vinden we het nodig wat dwingender op te treden. Daarom stellen wij voor om het aantal interimcontracten in bedrijven met meer dan 50 werknemers te beperken tot  een bepaald %, bvb 10%, van het personeelsbestand. Op die manier willen we wat dwingender zijn om die 20% minder dagcontracten te halen tegen 2020  en vooral dat interimmers  en vooral jongeren sneller uitzicht krijgen op een vast contract. Jongeren verdienen meer zekerheid op het vlak van tewerkstelling. Maar al te vaak worden tijdelijke statuten voorgesteld als een springplank naar een vast statuut, en voor sommigen is dat ook zo, maar voor zeer velen is het een onzeker statuut waar ze soms een of meerdere jaren blijven in  steken en dat kan niet de bedoeling zijn.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *