Gemeenteraadsverkiezingen 2012

De teerlingen zijn geworpen!

15/10/12

Ook in Oudenaarde zijn de teerlingen geworpen.  Open VLD haalt 14 zetels (+2). Wij halen 8 zetels, N-VA 4, sp.a 2, Groen 3 en Vlaams Belang verdwijnt van het toneel. Ik ben tevreden met het behaalde resultaat.  We houden stand  niettegenstaande onze vroegere kartelpartner nu alleen op kwam en we recupereerden de zetel van overloopster Marleen Derveeuw. Een mooi resultaat dus. Maar wat nog belangrijker is: de vernieuwing die we voor ogen hadden is ook gelukt. 4 van de acht verkozen gemeenteraadsleden zijn  nieuw: Lieven Cnudde, mijn medewerker Mathieu Mas, uw dienaar en Wim Merchie die zijn rentree maakt. De andere verkozenen zijn Mathieu De Cock, Pieter Orbie, Richard Eeckhaut en Jean-Pierre Van der Meiren.  De coalitie is Open VLD – CD&V. Marnic De Meulemeester (Open VLD) blijft burgemeester. De VLD heeft 5 schepenen (+1) en wij behouden 3 schepenen. Nieuw is dat een van de drie schepenen ook tegelijkertijd OCMW-voorzitter zal zijn en de partij heeft gevraagd dat ik dat zou doen.

Belangrijk is ook dat er nieuwe en jonge vrouwen klaar staan als eerste opvolgsters en kandidaat OCMW-raadsleden, waardoor de vernieuwing nog sterker zal kunnen doorgezet worden. Een goede uitslag dus, maar vooral  ook een vernieuwde ploeg om verder te bouwen. Dank aan iedereen die ons steunde!

CD&V Oudenaarde stelt programma voor!

25/9/2012

Mede onder impuls van CD&V Oudenaarde werd de voorbije legislaturen gewerkt aan een leefbare stad waar het goed is te wonen en te werken.

Op diverse beleidsdomeinen werden nieuwe initiatieven genomen om de stad Oudenaarde te versterken als ondernemende stad, als woonstad, als verzorgende stad, als sportieve stad, als cultuurstad, als toeristische stad,…

Vertrekkend vanuit de huidige situatie wil CD&V Oudenaarde met dit verkiezingsprogramma de nieuwe krijtlijnen uitzetten voor het Oudenaarde van de toekomst. Dit zowel op korte als op lange termijn.

Dit programma is het resultaat van een uitgebreide consultatieronde bij de bevolking en de verenigingen en van grondige besprekingen in het eigen CD&V-bestuur.

Onze kandidaten van CD&V Oudenaarde geloven in de kracht van mensen en hun diepe zin voor solidariteit en verantwoordelijkheid. ‘Vertrouwen’ is daarbij het sleutelwoord.

We willen stimuleren wie vooruit wil en zorg dragen voor wie tegenslag kent. De concrete vertaling hiervan is onze basisvisie voor de komende zes jaar en we kunnen die samenvatten in vier kernwoorden:

Verbinden’: we steunen mannen en vrouwen, gezinnen en alleenstaanden. Gezin en familie zijn voor ons de hoeksteen van de samenleving. Verbinden betekent ook investeren in verenigingen en initiatieven die mensen samenbrengen. Verbinden betekent nooit beslissen zonder te overleggen.

Vooruitzien’: iedere dag is een bouwsteen van de toekomst. Onze blik is daarom niet alleen gericht op vandaag, maar ook op morgen en overmorgen. Vooruitzien is bij elke beslissing zich afvragen wat dit betekent voor de toekomst en of we de toekomstige generaties niet belasten.

 ‘Verzorgen’ : samen zorg dragen betekent niemand achterlaten. Zorgen voor elkaar met een groot hart en een efficiënte verantwoordelijkheid. Zorgen is ook investeren in vrijwilligerswerk. Zorg moet kwaliteitsvol zijn en voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

Versterken’ : niet alleen kansen geven aan wie arm of zwak is, maar ook ondersteunen wie vooruit wil. We willen het ondernemersklimaat versterken met eenvoudige procedures zodat kleine en grote ondernemingen, landbouwers en zelfstandigen plannen kunnen maken en zo bijdragen tot werkgelegenheid en welvaart voor iedereen.

We willen ook mensen versterken door te investeren in onderwijs en jongeren, want daar wordt de basis gelegd voor latere kansen in de samenleving. We willen de hand aan de ploeg slaan en de nieuwe bouwmeesters zijn van een

evenwichtige samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Wij zullen ons programma voorleggen aan de Oudenaardse kiezer.

Het vormt de kern van het beleid dat de Oudenaardse CD&V wil voeren in samenspraak met de bevolking. Wij blijven hierbij openstaan voor alle constructieve suggesties.

Het volledige programma kan je via volgende link bekijken: http://oudenaarde.cdenv.be/oudenaarde-verkiezingsprogramma-2012

CD&V lijst Oudenaarde helemaal volledig!

17/08/2012

Deze middag hebben we onze volledige lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Oudenaarde voorgesteld. Een ploeg vol ambitie om onze stad nog beter te maken. Een mooie, diverse groep met veel enthousiasme, humor en gedrevenheid. Ook heel veel nieuwe mensen en een derde van onze kandidaten zijn jongeren.

Er staan mensen vanuit alle lagen van de bevolking op onze lijst: werknemers, middenstanders, bedrijfsleiders, ambtenaren, landbouwers, leerkrachten,…. én ze zijn mooi geografisch gespreid over de 13 deelgemeenten. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze ploeg sterke troeven hebben voor Oudenaarde. Het is in alle geval onze ambitie om met deze dynamische ploeg onze positie in het stadsbestuur van Oudenaarde te versterken.

CD&V-lijst voor 14 oktober in Oudenaarde: Op www.oudenaarde.cdenv.be kan je via de kiesladder (links in beeld) kennis maken met de kandidaten door op hun naam te klikken…

1. Stefaan Vercamer (51), volksvertegenwoordiger, Ename

2. Coppitters Brigitte (54), gemeenteraadslid – lerares LO, Bevere

3. Orbie Pieter (35), schepen – kantoorhouder VDK, Eine

4. De Potter Carine (55), gemeenteraadslid – bejaardenhelpster, Mater

5. De Cock Mathieu (26), gemeenteraadslid – ingenieur- architect, Ename

6. Scheerlinck Isabelle (47), zelfstandige kaderatelier, Oudenaarde Centrum

7. Cnudde Lieven (53), directeur KSO Oudenaarde, Eine

8. Bostyn Els (30), kleuterleidster, Mater

9. Debisschop Herwig (44), ambtenaar binnenvaart, Heurne

10. Librecht Dina (53), consultant kinderopvang, Bevere

11. Neyt Hector (59), gewezen directeur KBO – zelfstandige gids, Edelare

12. Vandriessche Christine (55), zaakvoerster bakkerij Panda, Nederename

13. Colpaert Jan (56), bediende Thuszorgwinkel CM, Nederenename

14. Goderis Lena (48), zelfstandig thuisverpleegster, Ename

15. Mas Mathieu (26), parlementair medewerker, Leupegem

16. Bekaert Lynn (24), medewerkster vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, Eine

17. Dhont Gilles (21), bediende ministerie van financiën, Edelare

18. De Naeyer Katrijn (28), consultant accountancy, Oudenaarde Centrum

19. Audoore Gert-Jan (21), student Rechten, Oudenaarde Centrum

20. Laemont Ria (50), naschoolse kinderopvang, Oudenaarde Centrum

21. Vandamme Franky (46), syndicaal afgevaardigde ACV bij Volvo Cars, Eine

22. De Smet Lut (53), leerkracht Bewegingsopvoeding, Oudenaarde Centrum

23. Lammens Luc (59), landbouwer, Eine

24. Van Den Heede Jeanique (33), directeur sociale huisvestingsmaatschappij, Ename

25. Merchie Wim (54), gewezen schepen – Cd&v voorzitter – architect, Edelare

26. Baeke Christiane (64), verpleegster Wit-Geel Kruis, Nedereneame

27. Van Hoecke Gilbert (67), gemeenteraadslid – gewezen verzekeringsagent, Nederename

28. Van De Putte Marie-Paule (62), OCMW-raadslid – huisvrouw, Welden

29. Van Der Meiren Jean-Pierre (72), OCMW-voorzitter – gepensioneerd, Eine

30. Van Canneyt Catharina (48), area manager, Oudenaarde Centrum

31. Eeckhaut Richard (65), schepen – landbouwer, Leupegem

8 nieuwe vrouwen en 8 nieuwe mannen op lijst CD&V Oudenaarde

CD&V-Oudenaarde legt de laatste hand aan de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt voluit voor vernieuwing en verjonging gekozen.

Bij mijn aanduiding als lijsttrekker hebben we samen met het bestuur en de ervaren rotte  beslist om voluit voor vernieuwing en verjonging te gaan zodat we met een zeer goede mix van ervaring en vernieuwing naar de kiezer kunne trekken in oktober.  Ons objectief is om met ongeveer 20 nieuwe gezichten (van de 31 kandidaten) op de lijst te komen.  Vandaag zijn er al 16 “nieuwe” mensen die toegezegd hebben en dus de eerste keer op de lijst voor gemeenteraadsverkiezingen staan. Netjes evenwichtig verdeeld : 8 mannen en 8 vrouwen.

De 8 nieuwe vrouwen  zijn: Bostijn Els (kleuterleidster), De Naeyer Katrijn (senior consultant), De Smet Lut (lerares LO),  Goderis Lena (zelfstandig verpleegster), Librecht Dina (verantwoordelijke kinderopvang),  Scheerlinck Isabelle (zelfstandige inlijstingen), Van Canneyt Carina (marketing manager) en Van Driessche Christine (mede-zaakvoerster bakkerij Panda).

De 8 “nieuwe” mannen zijn: Audoore Gert-Jan (student rechten), Cnudde Lieven (algemeen directeur Katholiek Secundair Onderwijs), Colpaert Jan (medewerker CM-Thuiszorgwinkel), Lammens Luc (landbouwer), Mas Mathieu (parlementair medewerker), Neyt Hector (zelfstandig medewerker brouwerij Liefmans)), Van Damme Franky (syndicaal afgevaardigde Volvo),  Vercamer Stefaan (volksvertegenwoordiger).

We vermelden ook nog de opmerkelijke comeback  van Wim Merchie die na 12 jaar opnieuw in de politiek stapt. Hij was schepen van 1988 tot 2000.

De komende weken worden de laatste  vier namen ingevuld. Ook dat worden allemaal nieuwe gezichten.

Zeven nieuwe namen voor oktober!

CD&V Oudenaarde heeft op zijn bestuursvergadering een volgende reeks kandidaten vastgelegd van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. CD&V Oudenaarde wil naar de kiezer met een sterke lijst van ervaren en vernieuwde kandidaten die inhoudelijk kwaliteit hebben en een sterke verbondenheid hebben met de Oudenaardse bevolking. Als vijfde fase werden 7 nieuwe namen aan de kandidatenlijst toegevoegd. Het mag duidelijk zijn dat al de kandidaten een sterke verwevenheid hebben met de Oudenaardse bevolking en de Oudenaardse verenigingen. Hun inzet voor de Oudenaardse samenleving kan garant staan voor een goede inhoudelinge inbreng. Het ligt in de bedoeling om de lijstvorming tegen eind juni af te ronden. CD&V Oudenaarde heeft momenteel 10 ritten achter de rug van de eigen Ronde Van Oudenaarde (www.derondevanoudenaarde.be) waarin we de vinger op de pols willen leggen van de bevolking in elk van de deelgemeenten. Dialoog en overleg met onze inwoners is voor ons immers van groot belang. Uit de vele contacten en reacties putten wij veel informatie voor de opmaak van ons verkiezingsprogramma.

Een alfabetisch overzicht (met foto) van de 26 kandidaten kan je terugvinden op:

http://derondevanoudenaarde.be/cdenv/?page_id=21

 

Lijst CD&V Oudenaarde krijgt vorm!

CD&V Oudenaarde heeft op zijn bestuursvergadering van 16 februari 2012 een derde fase goedgekeurd van de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.  Momenteel zijn 16 van de 31 namen bekend. Samen met voorzitter Wim Merchie ben ik zeer enthousiast over de groep van kandidaten die nu al met ons  wil meedoen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. We willen naar de kiezer met een sterke lijst van ervaren en vernieuwende kandidaten die inhoudelijk kwaliteit hebben en een sterke verbondenheid hebben met de Oudenaardse bevolking. Hun inzet voor de samenleving kan garant staan voor een goeie inhoudelijke inbreng. Een rangorde op de lijst werd voorlopig nog niet vastgelegd. De komende weken en maanden zal nu worden gewerkt aan de verdere lijstinvulling en aan het inhoudelijk verkiezingsprogramma.

Klik hier voor een alfabetisch overzicht van de voorlopige 19 namen.

Aangeduid als lijsttrekker voor Oudenaarde…. een uitdaging.

Halfweg december 2011 heeft  het  Oudenaardse CD&V-partijbestuur mij unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Met veel enthousiasme neem ik deze uitdaging op om met een vernieuwde en verjongde ploeg, gesteund door de ervaren collega’s die al actief zijn in het stadsbestuur, de CD&V te versterken in de stad Oudenaarde…

Dat het CD&V-bestuur mij unaniem heeft aangeduid als kopman is een deugddoende vaststelling, maar wat mij nog veel meer plezier doet is de eensgezindheid rond het globale voorstel van de lijstvorming. Het is een toekomstgericht voorstel, dat na overleg tot stand kwam. Een gezonde mix met ook mensen met een berg ervaring, zoals schepen Richard Eeckhaut en OCMW-voorzitter Jean-Pierre Van Der Meiren die de vernieuwing en verjonging voluit steunen. Cindy Franssen, Vlaams parlementslid en nationaal CD&V-ondervoorzitter, die sterk scoorde tijdens de jongste Vlaamse verkiezingen, is een enorme versterking. Ook Pieter Orbie, die als jongste schepen van de stad  heel veel ervaring heeft opgedaan, is weer van de partij. Hij zal, samen met andere jonge mensen in de partij, nieuwe jongeren op sleeptouw nemen. Kortom een sterke en evenwichtige  ploeg die klaar staat om Oudenaarde verder uit te bouwen tot een stad waar het fijn wonen, werken en leven is. Met zo’n ploeg willen we een ijzersterk resultaat neerzetten.

Waarom lijsttrekker in Oudenaarde?

Ik wil in de eerste plaats de coach te zijn van een ploeg van 31 kandidaten. Ik wil bouwen aan een sterke ploeg en als kopman wil ik zorg dragen voor die ploeg. Toen het partijbestuur de vraag stelde heb ik beslist om ja te zeggen en daar had ik drie goede redenen voor.

–          Ik hou van Oudenaarde en wil meehelpen om de stad verder te ontplooien. Er is nog altijd werk aan de winkel, bv. de stadskernvernieuwing en  versterking van de deelgemeenten om maar iets te noemen.

–          Cindy Franssen en ikzelf hebben een uitgebreid netwerk in Brussel. Wie aan een stad wil timmeren moet, om het wat oneerbiedig te zeggen, onder andere de weg kennen in Brussel.

–          Ik heb van mijn partij de kans gekregen om actief te zijn in het federale parlement. Ik wil dan ook graag mijn schouders onder Oudenaarde zetten.”

Mijn ambitie? Winnen!

Onze voorgangers hebben al veel vroeger belangrijke krijtlijnen getrokken, de bakens gezet voor de ontwikkeling van onze stad: de ontsluiting van Oudenaarde met de N60, jobs op de industriezones, renovatie stadhuis, heraanleg wegen, uitbouw woonzones, schoolomgevingen, bejaardenvoorzieningen, thuiszorg, sportinfrastructuur, mogelijkheden voor cultuur en verenigingsleven, mobiliteit…Het is boeiend om hierop te mogen verder bouwen en nieuwe uitdagingen aan te pakken. Het werk is immers nog niet af en er wachten nog heel wat uitdagingen. Oudenaarde moet verder uitgebouwd worden tot een dynamische en aantrekkelijke centrumstad, een onderwijsstad, een cultuurstad, een sportstad. Onze aandacht moet gaan naar de werkgelegenheid, een bloeiende middenstand, betaalbaar wonen, een goede kinderopvang en (thuis)zorg op maat, een goede mobiliteit met veel aandacht voor de fietsers en de schoolgaande jeugd, het openbaar vervoer naar Brussel en Gent. Hierop een visie  mogen ontwikkelen voor de toekomst, rekening houdende met een veranderende samenleving en met wat de mensen verwachten, ik vind dat en ongelooflijk mooie uitdaging.”

Mijn Ronde van Oudenaarde

Er kan wellicht nog meer gefocust worden op de dialoog. Ik ben vast van plan om mijn Ronde van Oudenaarde  te organiseren, da’s een koers met start en aankomst in Oudenaarde en dat is gaan luisteren in elke deelgemeente. Wat verwachten de mensen. We moeten de vinger aan de pols houden. En dat niet enkel in tijden van verkiezingen. Ook tijdens de legislatuur moeten we de boer op. Gaan luisteren in wijken, deelgemeenten en leefgemeenschappen om enerzijds uit te leggen waarmee we bezig zijn en anderzijds om te luisteren naar de bekommernissen van de mensen. Democratie is voor mij niet om de zes jaar een bolletje kleuren, maar is voortdurend met de mensen in contact blijven, luisteren en in dialoog gaan.

Het is mijn ambitie om met deze ploeg onze positie in het stadsbestuur te versterken. Onze partij heeft jaren de leiding genomen voor de uitbouw van onze stad. Vandaag zijn we de tweede grootste partij van de stad en besturen we mee. Het is onze ambitie om ons te versterken en als de kiezer ons opnieuw de mogelijkheid zou geven om de leiding te nemen in Oudenaarde dan zullen we dat met veel enthousiasme en verantwoordelijkheidszin doen. Ja, we hebben de ambitie om met onze ploeg sterk te scoren.

Eén reactie op “Gemeenteraadsverkiezingen 2012”

  1. Patrik Faveere zegt:

    De CD&V heeft eens te meer de Vlamingen verraden door een nadelige staatshervorming door te voeren in de regering Elio di Rupo.

    Ik begrijp de Vlamingen niet die nog op deze partij stemmen.

    Patrik FAveere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *