Heb je even voor mij ?

Mevrouw,
Mijnheer,

"Heb je even voor mij, maak wat tijd voor mij vrij". Schlagerzanger Frans Bauer zal het mij wel niet kwalijk nemen dat ik citeer uit zijn meezinger om u te vragen deze brief eens rustig te lezen.

Het blijft tijdens deze campagne bij die ene brief. Ik wil u kort vertellen wat mij drijft om op 14 oktober de CD&V-lijst in Oudenaarde te trekken.

Samen met mijn ploeg wil ik iets unieks realiseren: ik wil er voor gaan dat alle mensen in Oudenaarde tevreden zijn. Met veel verantwoordelijkheidszin zorg dragen voor elkaar. Tevreden mensen in een blije, dynamische en creatieve stad. Dat geeft vertrouwen!

Ik wil hiervoor direct aanspreekbaar zijn voor elke inwoner. Al wie met een vraag, een suggestie, een goed idee of een probleem zit, mag de komende zes jaar bij mij aankloppen. "Heb je even voor mij" geldt dus in de twee richtingen.

Ik wil ook het verenigingsleven versterken en meer inspraak voor u. Iedereen denkt mee!
Geen beslissingen zonder overleg. Geen politiek van voldongen feiten.

Er komen ook nieuwe projecten. Ik ga voor een verkeersveilige en mobiele stad met veel troeven voor de fietser. Werk in eigen streek vraagt een bedrijfsvriendelijke en aantrekkelijke stad. De herinrichting van de markt moet in uitvoering gaan. Durven beslissen vraagt politieke moed!

Ons programma beperkt zich niet tot mooie intenties. Met zin voor vernieuwing wil ik Oudenaarde besturen. Als de kiezer het wil ben ik bereid de kar te trekken.

Mogelijks denkt u nu “de lat ligt hoog”. Dat klopt, maar geef mij en mijn ploeg voluit de kans om de wereld of in ons geval, de stad, te verbeteren.

Denk aan deze brief wanneer u op 14 oktober in het kieshokje bent. Samen met mijn ploeg wil ik van Oudenaarde een modelstad maken. Ik vraag hiervoor uw steun en stem. Ook mijn medewerker Mathieu Mas en de andere kandidaten op onze lijst verdienen uw stem.

Dank en vriendelijke groeten,
Foto
Stefaan Vercamer
Lijsttrekker CD&V Oudenaarde

Foto