Het nieuwe parlementaire werkjaar...

...is volop aan de gang! In deze nieuwsbrief vind je dan ook info over mijn bezigheden in het Parlement. Daarnaast lees je ook over mijn sportieve activiteiten en leer je mij opnieuw iets beter kennen. Tot slot nog drie te onthouden nieuwtjes. Veel leesplezier! Stefaan

VERCAMER IN DE KAMER

FotoDe afgelopen maanden diende ik een heel aantal mondelinge vragen in die aan bod kwamen/zullen komen in verschillende commissies. Deze gingen onder andere over tewerkstelling, pensioenen, fiscaliteit... Gisteren nog stelde ik in plenaire vergadering een vraag aan Minister van Buitenlandse Zaken Leterme over de 'Tobin Tax' -een door verschillende landen gesteunde belasting op financiële transacties waarvan de fondsen rechtstreeks naar ontwikkelingshulp gaan-, waarin België een pioniersrol speelt.

Een volledig overzicht van de door mij ingediende mondelinge vragen vind je hier.

Via deze link kun je ook ontdekken met welke wetsvoorstellen ik allemaal bezig ben en vind je ook mijn resolutie over 'Waardig Werk' die werd goedgekeurd door de Kamer.

Zoals je ziet ben ik met heel wat uitzichten van de Sociale Zekerheid bezig. Het is niet altijd even eenvoudig om op één en dezelfde dag met vaak heel uiteenlopende onderwerpen bezig te zijn, maar met een juiste planning en inzet lukt dat wel. Mens sana in corpore sano :) Dit brengt ons bij mijn volgende item...

SPORT

FotoUiteraard een woordje over de marathon van Keulen, die ik -samen met mijn CD&V-collega's uit de Kamer Roel Deseyn en Raf Terwingen- op zondag 4 oktober uitliep. Het werden opnieuw 42 lastige kilometers, maar over mijn tijd (4:06:39)was ik erg tevreden; mijn doelstelling om onder de 4:15:00 te lopen werd immers behaald.

Op dit ogenblik doe ik het wat rustiger aan en blijft het vooral bij kortere afstanden joggen en ook wat fietsen in de prachtige Vlaamse Ardennen. Op de pagina 'Sport' van mijn website vind je een uitgebreid verslag over mijn drie maanden ascetische voorbereiding!

STEFAAN À LA CARTE

Tijdens de voorbije maanden heb ik veel gelezen, gesurft en beleefd. Graag deel ik met je enkele persoonlijkere zaken of dingen die mij om één of andere reden in het oog zijn sprongen:

- deze link
- Leukste ontdekking: Samen met Anick steden en streken in België verkennen op de fiets
- Laatste boek: "Geleende Tijd" van Harlan Coben
- Lekkerste snoepgoed: Chokotoff!
- Sport: uiteraard de Koppenbergcross, die opnieuw privaat eigendom bleek van Sven Nys, maar zeker ook de prestaties van de Oudenaardse en Deinzese rope skippers die de prijzen aan mekaar rijgen en echt wereldtop zijn!

IN DE KIJKER

In deze rubriek breng werp ik kort het licht drie agendapunten die om één of andere reden mijn bijzondere aandacht verdienen.

1. FotoVan dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 oktober was ik als vertegenwoordiger van België, samen met Rik Daems van Open VLD, op zending in Kiev (Oekraïne), om er een conferentie bij te wonen van de Europese Raad rond "the future of democracy". De verschillende kiesstelsels in Europa werden er onder de loep genomen en vooral werd nagegaan in welke mate ze er voor zorgen dat de samenleving zo representatief mogelijk vertegenwoordigd is in de politiek. Mijn persoonlijke bemerkingen hieromtrent kun je lezen op mijn website.


2. Woensdag namen we in het provinciaal partijbestuur afscheid van de uittredende parlementsleden Miet Smet, Monica Van Kerrebroeck en Erik Matthijs. Zij waren jaren enorm geëngageerd, zowel voor provincie, streek als partij en verdienen dan ook terecht mijn waardering en appreciatie. Langs deze weg wil ik hen dan ook bedanken voor al die inzet en toewijding. In het bijzonder zou ik Miet mijn dank willen betuigen, want zij speelde een belangrijke rol toen ik aan het overwegen was of ik al dan niet in de politiek zou stappen.

3. Van 16 tot 22 november is het de week van de senioren. Terecht wordt deze bevolkingsgroep in de kijker gezet. De vergrijzing en de toekomst van de pensioenen zijn en blijven politieke items die ik van nabij opvolg. Momenteel trek ik naar diverse gemeenten en verenigingen met een powerpointpresentatie over de pensioenenproblematiek. Meer info via mijn parlementair medewerker Bert Segier op bsegier@kamer.cdenv.be of 0493/63 63 34. Tijdens de week van de senioren komen ook heel wat positieve zaken van de senioren aan bod, zoals hun sterke sociale verwevenheid in het verenigingsleven.


FotoNeem de komende weken zeker eens de tijd om je te laten betoveren door de pracht van de herfst en de natuur... Oranje is een mooie kleur, nietwaar? ;-)