Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

EVP-congres in Helsinki

8 november 2018

Afgelopen dagen was ik met een CD&V delegatie in Helsinki voor het EVP-congres (EVP = Europese Volkspartij).  We blijven voortrekker van een sterk Europa… een waarborg voor vrede en welvaart…  3000 deelnemers, vijftig politieke partijen en meer dan 700 afgevaardigden die bepalen wie onze top kandidaat wordt om Europa te leiden na de volgende verkiezingen. Wij steunen onze Duitse collega, Manfred Weber, tevens fractieleider van de EVP-fractie in het Europees parlement.

Geen fiscale voordelen meer voor grootverdienende topsporters

25 oktober 2018

In de nasleep van Operatie Propere Handen heb ik samen met collega Roel Deseyn een wetsvoorstel opgemaakt voor een grondige hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen voor sportclubs en sportbeoefenaars.

Profsporters betalen al meer dan vijftig jaar een lagere RSZ-bijdrage en al meer dan tien jaar krijgen sportclubs een forse korting op hun bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat bijvoorbeeld topvoetballers minder belastingen betalen dan een vuilnisman of secretaresse. Jaarlijks kosten deze voordelen de overheid 130 miljoen euro.

Daarom willen we de korting op de bedrijfsvoorheffing van tachtig procent aan strengere voorwaarden verbinden. Nu is het zo dat sportclubs dat bedrag vrij mogen besteden als het gaat over lonen van sporters jonger dan 26 jaar. We pleiten ervoor om dat te verlagen naar 19 jaar. Dat moet leiden tot meer investeringen in de jeugdopleiding door alle clubs.

Op het vlak van de sociale zekerheid is het nu zo dat sporters maximum 868 euro per maand betalen, hoeveel zij ook verdienen. Dit betekent dus dat een topvoetballer, die tot 100.000 euro per maand verdient, amper 0,9 procent RSZ betaalt. Bij een gewone werknemer is dit 38 procent. Met het wetsvoorstel zal dit voordeel enkel nog toegestaan worden aan sportbeoefenaars die minder dan 6.800 euro per maand verdienen.

“De voorbije tien jaar kostten de voetballonen de Schatkist ongeveer één miljard euro aan belastinggeld. We willen opnieuw een rechtvaardige spanning creëren ten aanzien van andere jobs. Daarbij raken we niet aan de kleinere clubs en minder verdienende sporters, die de steunmaatregelen wel degelijk nodig hebben.”

Een derde maatregel binnen het wetsvoorstel is dat het minimumloon voor sporters die niet uit de Europese Unie komen, aangepast wordt naar anderhalve keer het gemiddeld loon per sporttak, naar analogie van Nederland.

“Het lage minimumloon nu is voordelig voor clubs die zo spelers aantrekken in de hoop hen later met winst te kunnen verkopen. Daar worden niet de spelers, maar wel de makelaars en clubs beter van. Dit is een schot voor de boeg waarmee we hopen het evenwicht te bewaren tussen Belgische sportsectoren, die competitief blijven zonder fiscale uitwassen.”

 

 

 

Uitbreiding sociaal verlof naar grootouders die voor kleinkinderen zorgen

22 oktober 2018

Ik vind het voorstel van de Gezinsbond om grootouders de mogelijkheid te geven om tien dagen sociaal verlof in te zetten voor de zorg van de kleinkinderen heel positief. Ik diende recent nog een resolutie in die focust op een betere combinatie tussen werk en gezin. Dit voorstel ligt in het verlengde daarvan.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil nu het voorstel van de Gezinsbond onderzoeken om grootouders effectief toe te laten om sociaal verlof op te nemen om voor een ziek kleinkind te zorgen.

We merken dat de traditionele opvang van de kleinkinderen door grootouders niet meer zo evident is, vaak omdat zij zelf nog werken. Dat meer mensen aan de slag zijn, is een gunstige evolutie. Maar het stemt tot nadenken hoe we omgaan met het evenwicht waar veel werknemers die ouder of grootouder zijn mee worstelen. Het voorstel van de gezinsbond is een deel van de oplossing voor die momenten dat jonge gezinnen het moeilijk hebben en geniet daarom onze steun. De Gezinsbond haalt een terecht punt aan. Momenteel kunnen ouders sociaal verlof opnemen om te zorgen voor een ziek kind, maar grootouders hebben die mogelijkheid niet. Ik ga bekijken of we de wet kunnen aanpassen, zodat ook grootouders de 10 dagen sociaal verlof waarover ze beschikken, kunnen gebruiken om te zorgen voor een ziek kleinkind.”

Elke werknemer beschikt over een maximum van 10 dagen sociaal verlof voor dwingende redenen per jaar. De dwingende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn wanneer een partner, kind of ouder ziek is, of wanneer er ernstige schade is aan de woning door brand of storm. Minister Peeters zal bekijken of de dwingende redenen uitgebreid kunnen worden, zodat ook grootouders sociaal verlof kunnen opnemen om te zorgen voor een ziek kleinkind.

De werkgever moet steeds op de hoogte worden gebracht van het sociaal verlof en kan eventueel een bewijs van de dringende reden vragen.

Bedankt kiezers!

15 oktober 2018

Dank aan de 4370 CD&V-kiezers in Oudenaarde die ons het vertrouwen gaven om verder te besturen. Met 6 zetels zullen we 2 schepenen leveren voor het nieuwe schepencollege dat op 1 januari Oudenaarde voor 6 jaar zal besturen…. Open VLD levert met 13 zetels 5 schepenen en de burgemeester.

Link:

Uitslag Oudenaarde

 

Ziekenhuisnetwerk Gent – Oudenaarde van start

8 oktober 2018

Het Ziekenhuisnetwerk Gent – Oudenaarde gaat vandaag van start. Als voorzitter van AZ Oudenaarde ondertekende ik samen met de collega’s van AZ Jan Palfijn Gent (Rudy Coddens), UZ Gent (Eric Mortier) en AZ Sint-Lucas Gent (Jan Smets) de officiële intentieverklaring. We zetten daarmee een belangrijke stap naar een volledige, toegankelijke, innovatieve en warme zorg voor de hele regio. Onze inwoners zullen hierdoor nog betere en meer gespecialiseerde zorgen kunnen krijgen zonder verre verplaatsingen en met nog meer gegarandeerde kwaliteit. Ook onze algemeen directeur Ann De Maere, Katrien Lecluyse (voorzitter medische raad) en onze hoofdarts Peter Van de Bruaene zetten namens ons ziekenhuis.

Familie Vercamer brengt 250 afstammelingen samen!

21 september 2018

Ik kom uit een groot gezin. We waren thuis met 10 kinderen, vijf zussen en vier broers. Maar mijn vader kwam uit een nog groter gezin (20 kinderen, waarvan 17 in leven gebleven). Om de 5 jaar houden we een familiefeest met alle nazaten van Remi Vercamer en Maria Goetry en hun partners, kinderen, kleinkinderen,…. We zijn ondertussen met meer dan 550. Vorige week was er opnieuw familiefeest… Hier onder de ‘familiefoto’
https://familievercamer.wordpress.com/about/

 

Gratis shuttlebus is een succes en breidt traject in stadscentrum uit.

30 augustus 2018

In augustus wordt de kaap van 400 gebruikers van de gratis shuttlebus overschreden. Een verdubbeling op 4 maanden tijd. Dat blijkt uit de eerste evaluatie na vier maanden. De gratis shuttlebus, een samenwerking tussen het Sociaal Huis en de dienst Mobiliteit van de stad,  tussen de Meerspoort en het stadscentrum blijkt al goed ingeburgerd te zijn.

We wisten dat er heel veel mensen vragende partij waren voor deze gratis shuttlebus tussen de Meerspoort en het stadscentrum, maar dat het zo snel een vlucht zou nemen hadden we niet direct verwacht. Dat we in augustus, een vakantiemaand notabene ,al de kaap van 400 gebruikers zouden overschrijden, bevestigt alleen maar dat dit voor  veel mensen, vooral minder mobiele mensen,  een belangrijke aanvulling is in het mobiliteitsgebeuren om het stadscentrum  bereikbaarder te maken.

Uit de eerste evaluatie bleek ook dat er bij heel wat gebruikers en ook bij bezoekers van het Sociaal Huis en het Lokaal dienstencentrum De Vesting de vraag was om ook over de middag gebruik te kunnen maken van de shuttlebus.

 

Shutllebus rijdt de ganse dag

Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit: “Op vraag van gebruikers en bezoekers van het Sociaal huis en Oudenaarde Winkelstad  breiden we het aantal uren uit. De gratis shuttlebus zal vanaf 1 september doorlopend van 9u tot 17u om het kwartier het traject tussen de Meerspoort en het stadscentrum afleggen. Dus ook over de middag en in de namiddag rijden we ook een uur langer.”

 

Uitbreiding traject in stadscentrum

Maar er wordt niet alleen langer gereden, het traject in het stadscentrum wordt ook uitgebreid.

Doordat men nu via de Burgschelde en de Broodstraat ook vlot de andere kant van de markt kan bereiken kunnen we ook het traject uitbreiden en toch de frequentie van om  klokvast om het kwartier te rijden aanhouden.”

Er zullen nu vier haltes zijn: het Sociaal Huis, het Centrum Ronde van Vlaanderen, Tacambaro (kant Bernardusscholen) en het ziekenhuis. Van daaruit kan men ook gemakkelijk via het Nieuwstraatje naar de markt. Op donderdagvoormiddag (marktdag) zal enkel het traject tot aan het ziekenhuis gereden worden en wordt Tacambaro niet bediend.  Vanaf 14u wordt het uitgebreider traject gewoon hernomen.

De beslissing om de uitbreiding van het traject en het aantal uren dat de gratis shuttle rijdt spoort met het  mobiliteitsbeleid van de stad om bij de start van het schooljaar het stadscentrum  en de winkelstraten goed bereikbaar te houden. Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit:”  We proberen het centrum autoluw te houden om zo de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren, maar tegelijkertijd zorgen we er voor dat  vanuit de randparkings en voor de minder mobiele mensen het stadscentrum en de markt  gemakkelijk bereikbaar blijven..

 

Veel enthousiasme op kandidatendag CD&V Oudenaare!

28 augustus 2018

Als start van de verkiezingscampagne hield de Oudenaardse CD&V een bruisende kandidatendag. Het werd een afwisselende fietstocht als teambuilding en als inhoudelijke ondersteuning voor al onze kandidaten.

De mandatarissen mochten uitpakken met een overzicht aan realisaties van de voorbije jaren: de Markt, ontmoetingscentra, sociaal huis, zwembad, sociale huisvesting, de vernieuwde sporthal, natuurontwikkeling en fietspaden….veel fietspaden!

We bezochten ook de vele locaties waar de komende jaren nieuwe initiatieven zullen worden genomen. Die initiatieven komen uitgebreid aan bod in ons verkiezingsprogramma.

Om voeling te houden met wat leeft in Oudenaarde stond ook de nieuwe aula van het College en een bezoek aan Oudenaards ondernemen op het programma (brouwerij en koffiebranderij). En afsluiten in Heurnse kermisambiance!

Onze begeesterde ploeg van ervaren rotten en frisse vernieuwers is klaar voor een intense verkiezingscampagne. En , met uw steun, ook voor een sterk beleid in Oudenaarde!

4600 EUR voor goede doelen!

28 augustus 2018

Het jaarlijkse meiavondfeest dat plaatsvond op 30 april in de Qubus was ook dit jaar een groot succes met meer dan 1100 aanwezigen. Het is een goede traditie om met de opbrengst van het feest enkele goede doelen te steunen.

Ik overhandigde dit jaar 4000 euro aan Chiro Eine, KSA Mater & Scouts Ename voor de financiering van de bouw van hun nieuwe lokalen & 600euro aan Museumnacht voor hun algemene werking.

 

 

 

CD&V lijst Oudenaarde compleet!

15 augustus 2018

15 nieuwe gezichten, waarvan 5 twintigers & jongste kandidaat van Oudenaarde

CD&V Oudenaarde heeft zijn huiswerk voor 14 oktober af. De partij trekt met een opvallend vernieuwde en verjongde ploeg naar de kiezer. Eén op drie zijn jongeren, waarvan vijf twintigers. Onder meer ook een studente  (Erica Tankam)  die pas deze maand 18 jaar werd. Naast de jongeren valt ook de versterkte vertegenwoordiging van de zelfstandigen op (8 op de 31 kandidaten). Omdat Richard Eeckhaut als schepen begin dit jaar de fakkel doorgaf aan Mathieu De Cock moest er ook een nieuwe lijstduwer aangeduid worden. Dat wordt nu gemeenteraadslid  Wim Merchie.

Naast de twee parlementsleden Stefaan Vercamer (tevens OCMW-voorzitter) en Cindy Franssen, staan ook de schepenen, Lieven Cnudde en Mathieu De Cock en de  gemeente- en OCMW-raadsleden Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Jeanique Vandenheede, Luc Lammens en Christine Vandriessche opnieuw op de lijst.

Ik ben als lijsttrekker heel fier deze sterke en ambitieuze ploeg te mogen voorstellen. Een mengeling van ervaren rotten in het vak met jeugdig enthousiasme, goed geografisch gespreid over het centrum en de deelgemeenten en vanuit alle lagen van de bevolking: werknemers, zelfstandigen, vrije beroepen, landbouwers, bedrijfsleiders, leerkrachten…. Het is onze ambitie om met deze ploeg onze positie in het stadsbestuur van Oudenaarde te versterken.

 

Leer onze kandidaten beter kennen op www.cdenvoudenaardevooruit.be

 

CD&V lijst Oudenaarde  –  gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

 

 

 1. VERCAMER STEFAAN, federaal volksvertegenwoordiger, 57 jaar, Ename
 2. FRANSSEN CINDY, Vlaams volksvertegenwoordiger, 42 jaar, Eine
 3. CNUDDE LIEVEN, algemeen directeur Bernardusscholen, 59 jaar, Eine
 4. DE COCK MATHIEU, ingenieur-architect,31 jaar, Oudenaarde-Centrum
 5. VANDENHEEDE JEANIQUE, directeur sociale huisvestingsmaatschappij, 38 jaar, Ename
 6. VANDRIESSCHE CHRISTINE, medezaakvoerder bakkerij Panda, 61 jaar, Nederename
 7. MAS MATHIEU, parlementair medewerker, 32 jaar, Leupegem
 8. LAMMENS LUC, gepensioneerd landbouwer, 65 jaar, Mullem
 9. LIBRECHT DINA, consultant kinderopvang, 59 jaar, Bevere
 10. DE BISSCHOP HERWIG, binnenvaartbegeleider, 50 jaar, Heurne
 11. GODERIS LENA, zelfstandig thuisverpleegster, 54 jaar, Ename,
 12. NEYT HECTOR, gewezen leerkracht – gids brouwerij Liefmans, 65 jaar, Volkegem
 13. LAEMONT RIA, kinderverzorgster, 55 jaar, Pamele
 14. VAN DAMME FRANKY, ACV-vakbondsafgevaardigde Volvo, 52 jaar, Eine
 15. HOEBEKE KRISTA, kleuterleidster – life coach, 52 jaar, Eine
 16. CHEYNS WILLEM, advocaat – gespecialiseerd in omgevingsrecht, 39 jaar, Ename
 17. TANKAM ERICA, studente, 18 jaar, Heurne
 18. VAN DE VELDE THIJS, design engineer, 29 jaar, Mullem
 19. THEUNISSEN LIEN, studente vroedkunde 24 jaar, Eine
 20. VANDEN ABEELE JENS, technieker thuiszorgwinkel CM, 29 jaar, Eine
 21. JANSSENS SARAH, leerkracht KBO Mater, 36 jaar, Mater
 22. VERVONDEL FELIX, senior sales executive, 29 jaar, Oudenaarde-Centrum
 23. VAN SYNGHEL KIM, administratief medewerkster, 31 jaar, Nederename,
 24. DIOP IFRA, arbeider bij Samsonite, 25 jaar, Eine
 25. DE BOCK LUT, zelfstandige retouche en gezondheidsproducten, 54 jaar, Nederename
 26. DECROIX JACQUELINE, gepensioneerd gerante JBC, 63 jaar, Oudenaarde-Centrum
 27. VERMEIREN JAN, gepensioneerd logistiek manager, 70 jaar, Oudenaarde-Centrum
 28. VANDER MEIREN CECILE, kleuterjuf KBO St Jozef, 56 jaar, Bevere
 29. DE SMET FILIP, tuin- en landschapsarchitect-zelfstandige tuinwerken, 50 jaar, Melden
 30. COPPITTERS BRIGITTE, lerares lichamelijke opvoeding 60 jaar, Bevere
 31. MERCHIE WIM, architect, 59 jaar, Bevere