Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Nieuwe stand van zaken lijstvorming CD&V Oudenaarde

13 juni 2018

CD&V Oudenaarde heeft op zijn bestuursvergadering een volgende reeks kandidaten vastgelegd van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Zo zijn reeds 27 van de 31 plaatsen ingenomen. Tegenover de verkiezingen van 2012 zijn er reeds 11 nieuwe gezichten. Met Erika Tankam (18 in augustus en laatstejaars in het Bernarduscollege) en Jan Vermeiren (71 en voorzitter van de Tennisclub Oudenaarde) heeft de partij vermoedelijk de jongste en oudste kandidaat voor Oudenaarde in haar rangen. Daarnaast komt de partij met nog heel wat jong geweld naar buiten, zo zijn er maar liefst 5 twintigers: Lien Theunissen (24), Ifra Diop (25), Thijs Van de Velde (29), Felix Vervondel (29) en Jens Vanden Abeele (29).

Ook Willem Cheyns (39), Krista Hoebeke (52) en Jacqueline Decroix (63) zijn voor het eerste keer kandidaat. Tenslotte is er nog de terugkeer van Cecile Vander Meiren (56) die gemeenteraadslid was voor CD&V gedurende 2000 en 2006.

CD&V Oudenaarde gaat naar de kiezer met een sterk verjongde en vernieuwde lijst  van zowel jonge als ervaren kandidaten. We willen daarmee zichtbaar aantonen dat we gaan voor kwaliteit, diversiteit en verbondenheid. Het zijn stuk vor stuk bruggenbouwers die vanuit een sterke verbondenheid met de Oudenaardse bevolking onze stad nog beter willen maken.  Onze kandidaten zijn verweven  met de Oudenaardse bevolking en de Oudenaardse verenigingen. Ze houden de vinger aan de pols in onze Oudenaardse samenleving en staan  garant  voor een goede inhoudelijke inbreng.

Het ligt in de bedoeling om de lijstvorming tegen eind juni af te ronden. Een rangorde op de lijst werd voorlopig nog niet vastgelegd. De komende wekenzal nu worden gewerkt aan de verdere lijstinvulling en aan het inhoudelijk verkiezingsprogramma.

 

Het WK gaat gezond van start voor gezinnen

11 juni 2018

Lancering regionale campagne ‘Gezonde Gezinnen’

Waarom gaan snoepjes en chips er bij kinderen gemakkelijker in dan groenten? Wat zijn goede afspraken over schermtijd? Hoe leer je kinderen omgaan met frustraties? Hoe kan je je kind meer doen bewegen? Kortom, hoe zorg je ervoor dat je kinderen opgroeien tot gezonde en veerkrachtige volwassenen? 

De gemeente- en OCMW- besturen van Deinze, De Pinte, Sint- Martens- Latem, Nazareth, Gavere, Zingem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kruishoutem en Kluisbergen* gaven woensdagavond het startschot van de intergemeentelijke campagne ‘Gezonde Gezinnen’. Gedurende 2 jaar werken de gemeenten samen om jonge gezinnen en hun omgeving wegwijs te maken in een gezonde leefstijl.

Ouders en grootouders staan in een steeds veranderende samenleving voor heel wat uitdagingen op het vlak van opvoeding. Ouders zijn vaak op zoek naar tips om hun kind gezond op te voeden, maar weten niet altijd waar te beginnen.

Opgroeien in een Gezonde Gemeente

10 Gezonde Gemeenten slaan samen met Logo Gezond + vzw de handen in elkaar. Met deze campagne willen ze ouders ondersteunen in hun opvoedingstaken zodat hun kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en gezonde keuzes leren maken. Daarnaast worden ouders gemotiveerd om zelf het goede voorbeeld te geven en zorg te dragen voor zichzelf.”

 

Deze campagne vertrekt vanuit een brede samenwerking met o.a. Huis van het Kind, het OCMW, de gemeente, de basisscholen, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en wordt inhoudelijk ondersteund vanuit de betrokken expertisecentra (Vlaams Instituut Gezond Leven, Sensoa, CGG Eclips, Expoo, Drugpunt, Pisad, VBJK, Mediawijs, de gezinsbond, ziekenfondsen, huisartsenkring Schelde Leie,…)

Tijd voor actie

De gemeenten zullen heel wat activiteiten organiseren voor ouders en hun omgeving (vormingen over passief roken, publieke ruimte, gezond opgroeien,…). Daarnaast zullen ze via de basisscholen een scheurkalender verspreiden naar elk gezin met leuke opdrachten voor de kinderen en tips voor de ouders. De medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang gaan van start met het project “Actieve kinderopvang”. Want ook daar is het belangrijk dat kinderen gezonde tussendoortjes eten, voldoende bewegen en niet te lang stil zitten.

 

Startschot

Op 6 juni gaven we het startschot voor de campagne op het voetbalveld in Nazareth en namen het op tegen 10 kinderen uit de gemeente.

 

Meer info: www.logogezondplus.be

Lore.declercq@gezondplus.be

Pieter.Metsu@gezondplus.be

Samen sporten met de Meersporters

23 mei 2018

Het OCMW van Oudenaarde is gestart met de Meersporters, een activeringsprogramma gericht op leefloon/steungerechtigden. Acht weken lang zal er samen kunnen gesport worden, dit op maat van iedere deelnemer.

We zijn op zoek naar sportieve vrijwilligers die willen mee sporten met leefloon- en steungerechtigden om met hun al sportend stappen vooruit te zetten inzake mentale en fysieke weerbaarheid. Want daar ontbreekt het bij deze doelgroep vaak aan. Door samen te sporten met andere vrijwilligers kunnen er ook bruggen geslagen worden die hun vooruit helpen op andere vlakken. Want onze bedoeling blijft dat ze zo snel mogelijk weer hun eigen leven in handen kunnen nemen.

Van 22/05/2018 tot en met 10/07/2018 zullen de Meersporters iedere dinsdagavond samen sporten om 18 uur. De Meersporters is in eerste instantie gericht op steungerechtigden maar omdat we ervan overtuigd zijn dat in groep sporten motiverend en leuker is, is iedereen welkom bij de Meersporters. Inschrijven kan via Laure Reyntjens: lr@ocmwoudenaarde.be of 055460654.

Na acht weken kunnen de steungerechtigden dan via team activering doorstromen naar een project sport in samenwerking met Sportdienst Oudenaarde en the Outsider.  Want sporten op zich is gezond natuurlijk, maar het moet vooral een opstapje zijn  naar sterkere vaardigheden, wegkomen van het sociaal isolement, taalvaardiger worden, beter geïntegreerd zijn  om zo verdere  stappen vooruit te kunnen zetten naar werk of opleiding  en zijn of haar leven weer zelf op de rails te krijgen.

Opnieuw gratis shuttlebus tussen de Meerspoort en de markt!

9 mei 2018

De voorbije dagen is de gratis shuttlebus tussen de parking van de Meerspoort en de markt opnieuw in het stadsbeeld verschenen. Van 9u tot 12u en van 13u tot 16u kan iedereen er van gebruik maken.

Tijdens de renovatiewerken aan het AZ Oudenaarde van 2012 tot 2016 legde het AZ Oudenaarde een shuttlebus in tussen de parking van het Woonzorgcentrum van het OCMW (Meerspoort 30) en het ziekenhuis. Niet enkel bezoekers en patiënten van het AZ maakten hier gebruik van, ook bezoekers van het Sociaal Huis, het woonzorgcentrum, het Lokaal Dienstencentrum De Vesting, … deden beroep op de pendelbus om hun verplaatsingsprobleem tussen de Markt en het Sociaal Huis op te lossen.

“De shuttledienst had zijn meerwaarde al bewezen tijdens de verbouwingswerken van het ziekenhuis. Heel veel mensen waren, samen met de seniorenraad van Oudenaarde, vragende partij om de gratis shuttledienst opnieuw in te voeren. Voor heel wat minder mobiele mensen is het niet altijd zo gemakkelijk naar de heraangelegde markt en naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast willen we ook de bereikbaarheid van het Sociaal Huis verbeteren nu daar meer dan 15 sociale diensten samen zitten en er veel meer  mensen dan vroeger naar de Meerspoort komen. Vandaar dat we samen met het stadsbestuur de shuttledienst opnieuw opstarten.”

 

Toen in 2016 de shuttledienst werd opgedoekt was er al de vraag van de seniorenraad om deze dienstverlening  verder in stand te houden.

Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit: “We wisten dat de vraag voor het busje bleef, maar we hebben gewacht tot na de heraanleg van de markt en de aanpassing van het parkeerbeleid om de besprekingen over een heropstart te beginnen. Zo’n shuttledienst past perfect in ons beleid om het de mensen gemakkelijk te maken om naar het centrum en naar de markt te komen en waarbij ook het autoluw zijn van ons centrum verder gestalte krijgt’.

De opstapplaats op de site van de Meerspoort is aan het begin van de grote parking, waar vroeger de opstapplaats was. De afstapplaats is verlegd naar de halte van de belbus aan de hoofdingang van het Sociaal Huis.  Van daar brengt het busje de mensen gratis naar de site van het ziekenhuis waar men aan het bisschopskwartier kan op- en afstappen ( op 50 meter wandelafstand van de markt, bereikbaar via het wandelpad ter hoogte van de Markt nr 60). De shuttle rijdt klokvast om het kwartier. Op de parking van de Meerspoort  kunnen minder mobiele gebruikers hun wagen achterlaten om met de shuttledienst naar de markt te gaan.

“Om het budgettair haalbaar te houden, hebben we er voor gekozen om in een eerste fase de shuttledienst te beperken in aantal uren per dag. Via een sociaal tewerkstellingsinitiatief kunnen we beroep doen op een voltijdse chauffeur, waarbij de permanentie wordt aangevuld met een aantal vrijwilligers van de minder mobielen centrale.”

In het kader van een goede samenwerking tussen OCMW en stadsbestuur staat de stad in voor het technisch onderhoud en de financiering van de coördinatiekost.

Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit: “ Door de krachten te bundelen kunnen we deze shuttledienst opnieuw opstarten. We gaan de komende maanden vooral bijhouden wie er hiervan vooral gebruik maakt en wanneer, waar de mensen naar toe gaan enzovoort. Op basis van die gegevens zullen we dan eventueel het traject verruimen of de uren aanpassen.”

Geslaagd meiavondfeest!

2 mei 2018

Het jaarlijkse Meiavondfeest zit erop! Het was wederom een groot succes. Meer dan 1100 mensen kwamen opdagen voor de Oudenaardse stoverij met Oost-Vlaamse ambiance. Het was gezellig druk! Broer Sander en ik ervaren dat als een deugddoende steun voor ons politiek engagement…

 

Een dikke merci voor Scouts Ename, Chiro Eine, KSA Mater en de Chirovaders voor hun enthousiaste medewerking… dank ook aan ons sterk team om dat allemaal in goede banen te leiden en dat er opnieuw een sfeervol evenement van maakte… Het was gewoon top!

Extra middelen voor ethisch verantwoorde ouderenzorg in woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant

24 april 2018

De woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant van OCMW Oudenaarde werden samen met 9 andere woonzorgcentra geselecteerd uit alle ingediende projectvoorstellen in vlaanderen om te werken rond ethische ouderenzorg. De Vlaamse regering zorgt  voor extra ondersteuning en opleiding.

In februari van dit jaar lanceerde dhr. Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectoproep met als titel ‘Ethisch verantwoorde ouderenzorg in perspectief’.  De gemotiveerde kandidatuur van WZC Meerspoort en Scheldekant om hieraan deel te nemen, werd deze week goedgekeurd.

Plaats voor zorgethiek

Wij werken al anderhalf  jaar in onze woonzorgcentra aan een waardentraject waarbij de wensen van de bewoner de spil vormen van het zorgbeleid. Aangezien deze projectoproep hierop verder bouwt, hebben we uiteraard onze kandidatuur ingediend. Ethiek wordt vaak gezien als een zwaar beladen woord dat soms te gemakkelijk wordt gereduceerd tot de grote maatschappelijke debatten die handelen over abortus, euthanasie,…  Zorgethiek is echter iets van elke dag, van elke morgen, elke avond. Het zit in elke seconde, in elke minuut van je bezig zijn met mensen. En net dat maakt het ook moeilijk. Want in de zorg, het werken met mensen, is er veel dat ‘moet’ gebeuren in elke minuut van de dag.  Medewerkers zijn vooral opgeleid in alle technische aspecten van hun dagelijks handelen : wassen, eten geven, hulp bij toiletbezoek,…En daar zijn ze vaak zeer goed in.  Maar tegelijk ontbreekt het daarbij vaak aan tijd om de vraag te stellen ‘heb ik goede zorg geleverd’, maar vooral de nog meer essentiële vraag ‘heb ik de zorg geleverd die de bewoner wenst op dit moment op de manier waarop hij dit verwacht’.

Eén van de tien Vlaamse woonzorgcentra

Uit alle projectoproepen werden de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant  geselecteerd om samen met 9 andere Vlaamse WZC’s een lerende gemeenschap rond dit thema op te zetten. Zij worden daarbij  ondersteund en gecoördineerd door het zorgethisch lab sTimul.  Twee hoofdverpleegkundigen zullen hierbij opgeleid worden tot zorgethisch coach met de bedoeling dat zij vervolgens in de dagelijkse werking daarrond een beleid kunnen vorm geven en bij moeilijke zorgkwesties samen met het team naar werkbare oplossingen op zoek kunnen gaan en dit met concrete voorbeelden die de teams de kans geven verder te kijken dan de dagelijkse routine.  De ervaringsuitwisseling die hierbij wordt gecreëerd met de negen andere woonzorgcentra is hierbij een uitstekende vertrekbasis. De bedoeling is om nadien onze ervaring en expertise ook te delen met andere woonzorgcentra.

Voor minder weigeringen van arbeidsongevallen bij verzekeraars

24 april 2018

CD&V wil het aantal arbeidsongevallen dat jaarlijks door de verzekeringsmaatschappijen geweigerd wordt – en waarvoor dus geen vergoeding wordt uitbetaald – naar beneden krijgen. Ik stel voor dat de werknemer onmiddellijk een kopie krijgt van de aangifte van het ongeval, zodat die nog aanvullingen of correcties kan doen. Het aantal arbeidsongevallen dat door verzekeraars niet erkend wordt, zit in de lift.

Dat meldde ACV-topman Herman Fonck maandag in diverse media. In 2016 ging het bijvoorbeeld om 18.488 ongevallen, of één op tien. Volgens de vakbond was dat in minstens 2.335 gevallen onterecht.

Volgens mij is de oorzaak vaak een foutieve of onvolledige aangifte van het arbeidsongeval, omdat de werknemer zelf de aangifte vaak niet of pas veel later te zien krijgt. Ik stel daarom voor dat het slachtoffer onmiddellijk een kopie van de aangifte krijgt wanneer de werkgever die aan de verzekeraar bezorgt. Dan kan die nog corrigeren of aanvullen, zodat de kans op weigering verkleint, zegt hij.

Volgens de huidige wetgeving krijgt de werknemer de aangifte van het arbeidsongeval niet onmiddellijk, of gewoon helemaal niet te zien.

“Aangezien het slachtoffer de meest belanghebbende is, is het vreemd dat hij of zij niet in kennis gesteld wordt van de aangifte en de beschrijving van het arbeidsongeval”, Door de werknemer onmiddellijk een kopie van de aangifte te bezorgen, zullen fouten, onvolledigheden en procedureproblemen voorkomen worden.”

25%  meer bezoekers  bij de sociale kruidenier ‘De Kaba’

17 april 2018

In 2017 kwamen 900 bezoekers méér  over de vloer van De Kaba, de sociale kruidenierswinkel van het OCMW.  Dat zijn er een kleine 25% meer dan vorig jaar.  De Kaba is een winkel met een aantal basisproducten aan verlaagde prijzen  voor mensen met de laagste inkomens. Die verlaagde prijzen  zijn goed voor een koopkrachtondersteuning van 10.735 euro. In 2017 deden 743 bezoekers meer een beroep op De Kaba.  In totaal gaat het over 351 gezinnen. Dat zijn er 53 meer dan het jaar voordien.

Zero Food Waste Program van Delhaize

Naast de te betalen producten kan de klant van de Kaba wekelijks  ook gratis producten bekomen van het Zero Food Waste Program van Delhaize. Dit zijn hoofdzakelijk producten die hun vervaldatum naderen en die ingevroren worden, waarna ze nog drie maanden goed blijven. In 2017 heft de sociale kruidenier voor een waarde van 80952 euro aan gratis producten gekregen van Delhaize.

Samen met de kortingen voor de basisproducten geven wij zo meer dan 90.000 euro koopkrachtondersteuning voor gezonde voeding en verzorgingsproducten aan de gezinnen met de laagste inkomens”

Ook vanuit de omliggende gemeenten komt men naar  de Kaba

Het OCMW sloot ook samenwerkingsovereenkomsten met de OCMW’s van Brakel, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem en Zwalm . Hierdoor kunnen ook mensen uit die gemeenten naar de Kaba In Oudenaarde komen.  Stefaan Vercamer: “We stellen inderdaad vast dat er ook steeds meer mensen uit de omliggende gemeenten naar de Kaba in Oudenaarde komen. In 2017  kwamen er 536 mensen op suggestie van andere OCMW ’s. Dat zijn er meer dan 30% meer dan het jaar ervoor. De formule slaat dus ook aan in ander gemeenten en we moeten nu eens kijken of we dit niet verder regionaal organiseren naar de toekomst toe.

Tweedehandswinkel

Naast de winkel voor verzorgingsproducten en  voeding is er ook nog de ‘sociale winkel’  waar tweedehandskledij, huishoudgerief en verwarmingstoestellen aan zeer sterk verlaagde prijzen worden  ter beschikking gesteld aan mensen met een OK-pas. 1570 mensen maakten in 2017 hiervan gebruik.

Rugbyclub Rhinos, OCMW en SHM Vlaamse Ardennen brengen jong en oud samen met buurtsport.

17 april 2018

“Als de drempel om naar de sportclub te komen te groot is, dan komen wij met ons rugbyteam naar de buurt.” Met die insteek zetten rugbyclub Rhinos Oudenaarde, het OCMW van Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen afgelopen week een Buurtsportweek op poten in de wijk rond de Weverstraat in Eine.

De sportclub is een fantastisch middel om jongeren bij elkaar te brengen, maar niet iedereen vindt de weg ernaartoe. Met de Buurtsportweek wilde Rhinos Oudenaarde niet alleen de kinderen een fijne week aanbieden, maar slaagde het er ook in de buurtbewoners bij elkaar te brengen. Dat gebeurde door een medewerker van het OCMW bij de koffiemomentjes voor de ouders ‘s morgens, maar ook op een afsluitend feestje op vrijdagnamiddag voor alle buurtbewoners.

De Rhinos vonden in het OCMW van Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij een even enthousiaste partner.

Laagdrempelige buurtsport is in dit project het cement voor de versterking van het sociaal weefsel in de buurtVoor zowel het OCMW als de Sociale Huisvestingsmaatschappij is deze Buurtsportweek een ideaal opstapje om contacten te leggen en te luisteren naar de noden van de mensen die in deze buurt wonen.

We kunnen terugblikken op een geslaagde pilootweek van Buurtsport Oudenaarde. Dit project staat als een huis. Uit de eerste evaluatie blijkt dat al onze verwachtingen ruimschoots werden ingelost. Dat horen we zowel van tevreden ouders als van blije kinderen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit een vervolg moet krijgen. Samen met onze andere partners – de Sportdienst, Leo’s Audenaerde, de Jeugddienst en CAW – kunnen we dit project zeker herhalen hier in de wijk, maar ook elders in de stad uitrollen.

Officiële inhuldiging Sociaal Huis Oudenaarde

17 april 2018

Vrijdag 20 april wordt het Sociaal Huis Oudenaarde op site Meerspoort 30 officieel ingehuldigd met een kleurrijke fotomuur. De OCMW-diensten verhuisden vorig jaar al naar het gerenoveerde gebouw. Verschillende partners uit de sociale sector namen in de maanden erop hun intrek in het gebouw. Een feestelijke opening kon dus niet langer wachten.

Vrijdagnamiddag krijgt Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met de OCMW-raad de eer om het Sociaal Huis officieel in te huldigen. Er werd voor een originele inhuldigingsmuur gekozen om de missie van het Sociaal Huis kracht bij te zetten. Een fotomuur met meer dan 250 foto’s vertelt het verhaal van het Sociaal Huis van Oudenaarde.

De fotomuur geeft een beeld waarvoor het Sociaal Huis Oudenaarde staat. “Een open huis met een ruim aanbod aan diensten, voorzieningen, hulpverlening en activiteiten die tegemoet komen aan de sociale noden van elke inwoner”. De fotomuur weerspiegelt de kleurrijkheid en diversiteit van de mensen die er langskomen en de veelzijdigheid van diensten en activiteiten die worden aangeboden.

Ik hoop dan ook dat iedereen zich herkent in de fotomuur. Wie de fotomuur wil komen bewonderen, kan langskomen op het openingsevent op zaterdag 21 april. Dan stelt het Sociaal Huis Oudenaarde tussen 14 en 18 uur haar deuren open voor jong en oud. Op die dag maak je kennis met de verschillende dienstverleningen via een levensweg doorheen het gehele gebouw.

In het Sociaal Huis kan je terecht op vreugdevolle momenten, maar ook wanneer het even minder gaat. De levensweg vertelt het verhaal van geboorte tot levenseinde. Zo kan je onder meer een kijkje nemen bij Kind & Gezin en vragen stellen bij Woonzorg Oudenaarde.

Lokaal dienstencentrum De Vesting geeft die dag enkele creatieve workshops en laat je een hapje proeven bij een kookdemo. Kinderen kunnen dan weer de hele namiddag op de foto met Chase, Marshall en Skye, de sterren van Paw Patrol. Kortom, het wordt een levendige namiddag.

Sociaal restaurant De Pelikaan verwent alle bezoekers met een gratis pakje friet op het einde van de levensweg. Kinderen worden extra beloond met een kleurplaat. Hiermee maken ze kans op een leuke prijs.

Om het openingsevent feestelijk af te sluiten worden vijf ballonvaarten verloot onder de bezoekers. “Een unieke kans om het Sociaal Huis en de omgeving eens vanuit de lucht te bewonderen”, zegt OCMW-Voorzitter Stefaan Vercamer.

Het vroegere woonzorgcentrum op de site Meerspoort 30 werd gerenoveerd en eind mei vorig jaar in gebruik genomen als Sociaal Huis. Naast het OCMW komen hier zoveel mogelijk partners uit de welzijnssector samen. Wie langskomt, staat versteld van wat de dienstverleningen voor hen kunnen betekenen. “Dit is dan ook dé sociale campus van de stad Oudenaarde.

Een realisatie die voor mij symbool staat voor wat het beleid van OCMW en stad voor de burger moet zijn: een duurzame investering in een klantgerichte dienstverlening en dit binnen een toegankelijke infrastructuur met uitstraling. Een Huis met aandacht voor vernieuwing en waar mensen en diensten hun krachten bundelen en samenwerkingen aangaan.

Bij de totaalrenovatie van het oude woonzorgcentrum tot het Oudenaards Sociaal Huis, werd van bij het begin de nadruk gelegd op het belang van een open en luchtig concept. De blikvanger is het centrale en klantvriendelijke onthaal. Het belang van een warm en goed georganiseerd onthaal en een aangepaste publieksbegeleiding mag niet worden onderschat. Het draagt er in sterke mate tot bij of een potentiële bezoeker of klant zich welkom voelt in ons Huis.

In het gebouw zijn er naast de OCMW diensten verschillende sociale partners aanwezig en ook daarbuiten hebben we allerlei samenwerkingsverbanden. We vervullen hiermee een voorbeeldfunctie. Na verloop van tijd moet ons Sociaal Huis dé site en dé referentie zijn voor elke burger van onze stad waar hij terecht kan voor eender welke sociale vraag in eender welke fase van zijn leven.

Tot slot willen we met ons Sociaal Huis ook een nieuwe en belangrijke stap zetten in de integratie stad-OCMW. Door de samenwerking van verschillende diensten en partners in één gebouw te organiseren, zetten we nog meer in op een publieke, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening voor de burger.

 

Voor meer info kan je terecht op www.sociaalhuisoudenaarde.be