Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Officiële inhuldiging Sociaal Huis Oudenaarde

17 april 2018

Vrijdag 20 april wordt het Sociaal Huis Oudenaarde op site Meerspoort 30 officieel ingehuldigd met een kleurrijke fotomuur. De OCMW-diensten verhuisden vorig jaar al naar het gerenoveerde gebouw. Verschillende partners uit de sociale sector namen in de maanden erop hun intrek in het gebouw. Een feestelijke opening kon dus niet langer wachten.

Vrijdagnamiddag krijgt Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met de OCMW-raad de eer om het Sociaal Huis officieel in te huldigen. Er werd voor een originele inhuldigingsmuur gekozen om de missie van het Sociaal Huis kracht bij te zetten. Een fotomuur met meer dan 250 foto’s vertelt het verhaal van het Sociaal Huis van Oudenaarde.

De fotomuur geeft een beeld waarvoor het Sociaal Huis Oudenaarde staat. “Een open huis met een ruim aanbod aan diensten, voorzieningen, hulpverlening en activiteiten die tegemoet komen aan de sociale noden van elke inwoner”. De fotomuur weerspiegelt de kleurrijkheid en diversiteit van de mensen die er langskomen en de veelzijdigheid van diensten en activiteiten die worden aangeboden.

Ik hoop dan ook dat iedereen zich herkent in de fotomuur. Wie de fotomuur wil komen bewonderen, kan langskomen op het openingsevent op zaterdag 21 april. Dan stelt het Sociaal Huis Oudenaarde tussen 14 en 18 uur haar deuren open voor jong en oud. Op die dag maak je kennis met de verschillende dienstverleningen via een levensweg doorheen het gehele gebouw.

In het Sociaal Huis kan je terecht op vreugdevolle momenten, maar ook wanneer het even minder gaat. De levensweg vertelt het verhaal van geboorte tot levenseinde. Zo kan je onder meer een kijkje nemen bij Kind & Gezin en vragen stellen bij Woonzorg Oudenaarde.

Lokaal dienstencentrum De Vesting geeft die dag enkele creatieve workshops en laat je een hapje proeven bij een kookdemo. Kinderen kunnen dan weer de hele namiddag op de foto met Chase, Marshall en Skye, de sterren van Paw Patrol. Kortom, het wordt een levendige namiddag.

Sociaal restaurant De Pelikaan verwent alle bezoekers met een gratis pakje friet op het einde van de levensweg. Kinderen worden extra beloond met een kleurplaat. Hiermee maken ze kans op een leuke prijs.

Om het openingsevent feestelijk af te sluiten worden vijf ballonvaarten verloot onder de bezoekers. “Een unieke kans om het Sociaal Huis en de omgeving eens vanuit de lucht te bewonderen”, zegt OCMW-Voorzitter Stefaan Vercamer.

Het vroegere woonzorgcentrum op de site Meerspoort 30 werd gerenoveerd en eind mei vorig jaar in gebruik genomen als Sociaal Huis. Naast het OCMW komen hier zoveel mogelijk partners uit de welzijnssector samen. Wie langskomt, staat versteld van wat de dienstverleningen voor hen kunnen betekenen. “Dit is dan ook dé sociale campus van de stad Oudenaarde.

Een realisatie die voor mij symbool staat voor wat het beleid van OCMW en stad voor de burger moet zijn: een duurzame investering in een klantgerichte dienstverlening en dit binnen een toegankelijke infrastructuur met uitstraling. Een Huis met aandacht voor vernieuwing en waar mensen en diensten hun krachten bundelen en samenwerkingen aangaan.

Bij de totaalrenovatie van het oude woonzorgcentrum tot het Oudenaards Sociaal Huis, werd van bij het begin de nadruk gelegd op het belang van een open en luchtig concept. De blikvanger is het centrale en klantvriendelijke onthaal. Het belang van een warm en goed georganiseerd onthaal en een aangepaste publieksbegeleiding mag niet worden onderschat. Het draagt er in sterke mate tot bij of een potentiële bezoeker of klant zich welkom voelt in ons Huis.

In het gebouw zijn er naast de OCMW diensten verschillende sociale partners aanwezig en ook daarbuiten hebben we allerlei samenwerkingsverbanden. We vervullen hiermee een voorbeeldfunctie. Na verloop van tijd moet ons Sociaal Huis dé site en dé referentie zijn voor elke burger van onze stad waar hij terecht kan voor eender welke sociale vraag in eender welke fase van zijn leven.

Tot slot willen we met ons Sociaal Huis ook een nieuwe en belangrijke stap zetten in de integratie stad-OCMW. Door de samenwerking van verschillende diensten en partners in één gebouw te organiseren, zetten we nog meer in op een publieke, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening voor de burger.

 

Voor meer info kan je terecht op www.sociaalhuisoudenaarde.be

Uitwisseling seniorenraad Oudenaarde – Oostende.

23 maart 2018

Maandag trok ik samen met de voorzitter van de seniorenraad, Claude De Clercq & een ruime delegatie van de seniorenraad van Oudenaarde naar Oostende voor een uitwisselingsbezoek met de seniorenraad en de schepen van Sociale Zaken uit Oostende. Werking en ideeën werden uitgewisseld en er werd heel wat inspiratie opgedaan. Zo werd kennis gemaakt met de ‘vrijetijdsmobiel’ om senioren naar activiteiten te brengen, kregen we toelichting bij een ‘bouwbeurs voor senioren” die tips geeft voor aanpassingen aan de woning om het comfort van de senioren te verbeteren etc… . Uiteraard werd de dag afgesloten met een kennismaking met de stad zelf.

Tussenkomt ivm Zalando – Plenaire zitting 08.03.2018

8 maart 2018

 

Hieronder vindt u de uitgeschreven versie van mijn vraag terug alsook het antwoord van minister Peeters:

 

Geachte meneer de Minister,

Dinsdag werd duidelijk dat het nieuwe distributiecentrum van Zalando niet in het België,  maar wel in Nederland zal worden gebouwd. Toch waren al de nodige vergunningen voor de mogelijke bouw al verkregen. Het Duitse e-commercebedrijf zelf heeft nog geen uitleg gegeven waarom het niet naar hier komt. Maar in de media konden we al verschillende analyses lezen, ook van uw  collega’s, zo zou de overlegprocedure om nachtwerk in te voeren ons genekt hebben. Nonsens  natuurlijk. Ik daag diegenen die dat beweren uit om mij een bedrijf  te noemen waar de invoering van nachtarbeid niet gelukt is omwille van het sociaal overleg. In Nike, Lego, Colruyt, Torfs is dat alvast zonder problemen ingevoerd. Voor flexibel werken tussen 6u ’s morgens en middernacht hoef je zelfs die procedure niet te volgen. Waar het wel over gaat is dat mensen die ’s nachts moeten werken wel een financiële compensatie verwachten voor dat soort flexibel werken.

Voor diegenen die allerlei analyses maken over waarom een bedrijf als Zalando niet naar België komt is het misschien nuttig om hierover eens een Europese studie te lezen. Wanneer een e-commercebedrijf een locatie zoekt voor een nieuw distributiecentrum dan spelen er 21 locatiefactoren. En dan zien we andere elementen die in ons nadeel spelen: 1) de vraag/ de marktnabijheid: onze markt is vrij beperkt. Vlaanderen heeft een potentieel van 6,5 miljoen, terwijl Nederland het dubbele heeft. De Vlaamse markt gaat dus mee met de Nederlandse en zelfs de Duitse markt, terwijl de Waalse markt geïntegreerd wordt in de Franse markt.

2) de transportmogelijkheden en -kosten: de dagelijks verkeercongestie met de al maar langer wordende files speelt niet in ons voordeel. 3) de nabijheid van andere centra om combinatie van pakketten mogelijk te maken. 4) de beschikbaarheid van de gronden en de betaalbaarheid ervan. 5) natuurlijk de beschikbaarheid van werknemers  in de onmiddellijke omgeving  (kan tot 3000 tijdelijke werkkrachten gaan op piekmomenten) en  uiteraard de loonkost

Het gaat hier dus niet over de procedures om nachtarbeid te kunnen invoeren, in het geheel niet. Waar we wel wat zouden kunnen aan doen is aan de loonkost in de e-commerce. Daar hebben we een concurrentieel nadeel met bvb Nederland. Vandaar dat wij in de lente van vorig jaar met CD&V al het voorstel hebben gedaan om een gerichte lastenverlaging door te voeren voor flexibel werken in de e-commerce. Zo creëer je ruimte om mensen die op zeer flexibele uren moeten werken correct te verlonen en toch concurrentieel te blijven met de buurlanden. Dat is de uitdaging en dat er daarbij sociaal overleg moet zijn? ’Uiteraard, we gooien sociale vrede toch niet zomaar overboord, toch zeker niet in zo’n kwetsbare sector en we willen toch niet evolueren naar Daensistische toestanden waar mensen  voor 5 euro per uur ’s nachts in mensonwaardige toestanden moeten werken? Daar passen wij voor!

 

Vandaar mijn vragen mijnheer de minister:

  • Heb tu ondertussen al contact gehad met Zalando en hebben zij u al uitleg gegeven over de reden om niet naar België te komen? Kan u ons daar wat toelichting over geven?
  • Zal u bijkomende initiatieven nemen om ons land aantrekkelijker te maken voor de e-commercebedrijven, bijvoorbeeld door middel van een gerichte loonlastenverlaging?

 

Het antwoord van Minister Peeters: 

 

Afgelopen dinsdag verscheen er in de pers inderdaad dat Zalando zich niet zou vestigen in Dour in ons land, maar eerder voor Nederland zou kiezen.

Gisteren had ik contact met minister Jeholet van de Waalse regering. De Waalse regering was al 2 jaar in onderhandeling over o.a. de omgevingsvergunning in Dour.

Er waren in dit dossier geen voorafgaandelijke contacten geweest van Zalando met de federale regering, maar ondertussen hebben wij gisteren zelf ook met hen telefonisch contact gezocht. Zalando wil op dit ogenblik geen officiële informatie geven over eventuele toekomstige vestigingen die al dan niet in ons land zouden komen of over de redenen waarom zij mogelijk niet voor ons land zouden kiezen.

Voor wat betreft de federale bevoegdheden die een rol kunnen spelen in de beslissing van Zalando om zich al dan niet in ons land te vestigen, kunnen wij het volgende zeggen.

In het kader van de onderhandelingen voorafgaand aan het Zomerakkoord hebben wij gewezen op twee noden die er nog bestonden in het kader van de e-commerce.

De eerste daarvan was de nood aan een soepeler procedure voor de invoering van nachtarbeid. In het verleden was nachtarbeid voor activiteiten van e-commerce slechts mogelijk voor bepaalde sectoren die werden aangeduid bij koninklijk besluit na advies van het bevoegde paritair comité. In de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 werd nachtarbeid voor activiteiten van e-commerce toegelaten in alle sectoren, maar dat bleek in de praktijk niet altijd even vlot tot resultaat te leiden. Daarom werd in het Zomerakkoord de procedure voor de invoering van nachtarbeid versoepeld. Wij hebben er dus voor gezorgd dat sinds begin dit jaar eender welke vorm van nachtarbeid kan ingevoerd worden in een onderneming door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met minstens één vakbond of door een wijziging van het arbeidsreglement. Deze meer eenvoudige procedure kan dus geenszins nog een obstakel vormen om nachtarbeid in te voeren in een onderneming. Wij hopen dan ook dat we na de aankondiging bij Ikea eerder dit jaar een groeiend gebruik van deze maatregelen zullen kunnen vaststellen.

En daarnaast is er de kwestie van de loonkost. Ik denk dat de inspanningen die deze regering op dat punt geleverd heeft, ongezien zijn. België staat weer op de kaart op dat gebied. Dat betekent natuurlijk niet dat voor iedere niche de situatie even gunstig is. Wij hadden zelf inderdaad, opnieuw in het kader van de onderhandelingen voorafgaand aan het Zomerakkoord, ook al opgemerkt dat er nog verbetering mogelijk was met betrekking tot de loonkost van e-commerce in ons land. Daarom hadden wij toen een concrete piste op tafel gelegd om voor tewerkstelling binnen e-commerce de lasten verder te verlagen. Daarbij zou gewerkt worden met een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsheffing ten belope van 10%. Naargelang de budgettaire marge die beschikbaar zou zijn hadden wij twee opties voorzien: ofwel kon deze maatregel ingevoerd worden voor een periode van 5 jaar met het oog op een tijdelijke ondersteuning van de economische ontwikkeling en verandering als gevolg van e-commerce. Ofwel kon de maatregel toegepast worden op de bijkomende tewerkstelling die voldeed aan de criteria.

Onze inschatting was toen dat ons voorstel ervoor zou zorgen dat er 10.000 jobs zouden gecreëerd worden of behouden blijven. In de schoot van de regering werd dit voorstel toen echter niet weerhouden, maar wij zijn tevreden te merken dat het draagvlak voor die maatregel nu groeit.

Investeren in deelgemeenten voor de realisatie van betaalbaar wonen

1 maart 2018

Vijftien maanden na de start van de werken werden de nieuwe sociale woningen in het Klokkeveld in Mater op 28 februari officieel in gebruik genomen. De buurtbewoners kregen de gelegenheid om de woningen te bezichtigen en maakten tevens kennis met hun nieuwe buren.

Vanuit de Sociale Huisvestingsmaatschappij kiezen we er bewust voor om betaalbaar wonen ook in de deelgemeenten van Oudenaarde mogelijk te maken. Op deze manier spreiden we het aanbod van onze woningen op het grondgebied van de stad en is het voor mensen mogelijk om eveneens in een meer landelijk deel van Oudenaarde te wonen.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen beschikt momenteel over 1218 woongelegenheden, waarvan er zich 589 woonentiteiten in Oudenaarde bevinden. Op vandaag bevindt 24% van de sociale huurwoningen in Oudenaarde zich in het stadscentrum. De overige 76% is verspreid over de verschillende deelgemeenten. Momenteel staan er eveneens nieuwbouwprojecten op stapel in Leupegem, Volkegem en Eine. Deze zullen goed zijn voor 56 bijkomende huurentiteiten en 30 koopwoningen. Het bouwproject in Mater werd ontworpen door architectenbureau Akro Nova uit Oudenaarde. De realisatie gebeurde door aannemer Damman uit Deerlijk.

‘De woonwijk Klokkeveld dateert van de bouwjaren ’71 en ’76. De realisatie van dit vervangingsproject fleurt de wijk helemaal op. Acht woningen werden gesloopt en maakten zo plaats voor 9 nieuwe entiteiten met 2 slaapkamers. Dit project was goed voor een investering van ruim 1.350.000 euro. Het is de intentie om ook het openbaar domein van de wijk op te frissen.

 

12500 EURO voor vakantieopvang van kinderen met een beperking

28 februari 2018

De stad Oudenaarde levert een financiële bijdrage van 12.500 euro voor Give us a break, een initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Bij gebrek aan opvangmogelijkheden tijdens vakantieperioden voorzien de ouders zelf in opvang.

OCMW-voorzitter & schepen van Sociaal Beleid Stefaan Vercamer:

In het schepencollege is besloten om dit jaar een financiële bijdrage van 12.500 euro te leveren voor de opvang van kinderen met een beperking. Hiermee gaan we in op de vraag van de stuurgroep van ouders en instellingen en op die van de adviesraad voor personen met een beperking. We hebben eerst een inventaris gemaakt van wat al bestaat en het is nu de bedoeling hierop verder te werken om in meer mogelijkheden te voorzien voor vrijetijdsactiviteiten voor jongeren met een beperking.”

Intussen wordt ook onderzocht hoe het opvanginitiatief Give us a break verder structureel uitgebreid kan worden door het oprichten van een multifunctioneel centrum voor minderjarigen in de regio. “In dat centrum zou naast vakantieopvang ook in weekendopvang en kortverblijf voorzien kunnen worden. De vzw Heuvelheem, KBO Oudenaarde, Bernardusdriesprong, vzw Amon en DVC Heilig Hart in Deinze willen deze droom van veel ouders mee helpen te verwezenlijken.

Maar dat is een traject van lange adem, waarbij ook de steun van de bevoegde Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) nodig is.

Artikel Het Nieuwsblad:

Artikel Het Laatste Nieuws

Platte verkiezingspraat op kap van onze zorgcentra!

21 februari 2018

Tijdens de jongste OCMW-raad ben ik stevig uitgevaren tegen raadslid David Vanden Bossche (Sp.a) die had laten uitschijnen dat er de voorbije weken onvoldoende personeel was op de werkvloer waardoor de bewoners verplicht waren om in hun bed te blijven liggen. Volgens Vanden Bossche werd de minimumbezetting niet gehaald. Voorzitter Vercamer reageert publiekelijk op vraag van de OCMW-raad die zo’n gratuite beschuldigingen niet neemt

“Onze nieuwe woonzorgcentra hebben de reputatie tot de beste uit de ruime regio te behoren. We willen dat ook zo houden. Vandaar dat wij vorige maand al voorstelden om 3,5 extra personeelsleden aan te werven om de kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen. En dat niettegenstaande de zorggraad van ons woonzorgcentrum een pak lager ligt dan gemiddeld in de sector.”

Geen sprake van dat mensen tot half elf in hun bed zouden moeten blijven zonder verzorging. Dat is niet correct. Daar is nooit, op geen enkel moment, sprake van geweest. Elke dag werd de minimumbezetting gegarandeerd. De uurroosters, die ik opvroeg, laten daar niet de minste twijfel over bestaan.” We hebben inderdaad enkele dagen een tandje moeten bijsteken omdat er enkele personeelsleden onverwacht ziek zijn geworden. De griep stopt niet aan de voordeur, ook niet aan die van het woonzorgcentrum. Als zoveel mensen thuis zitten met de griep dan ontsnapt ook ons personeel daar niet aan. Maar wij zijn er in geslaagd, dankzij de gedrevenheid en de zeer gewaardeerde inzet van het personeel, om elke dag met voldoende verpleegkundigen en verzorgenden de verzorging te garanderen.

De ochtendzorg duurt van 7u tot 10u30.  Je kan geen 169 bewoners in twee uur een kwaliteitsvolle ochtendzorg geven. Maar dat betekent niet dat de mensen tot 10u30 in bed blijven. Medicatie en ontbijt hebben zij sowieso altijd al gekregen en het kan gebeuren dat men met de kamerjas nog in de leefruimte of op de kamer zit. Bovendien mogen we, op doktersadvies, sommige zwaar zorgbehoevende bewoners niet uit bed laten komen of ze mogen maar maximum drie uur per dag rechtop zitten en die blijven dan uiteraard in bed.

 

Wel in bad

Ook de bewering dat bewoners geen bad zouden krijgen, wordt ten stelligste ontkend. Navraag bij de directeur en de hoofdverpleger leren dat alle bewoners elke week een bad krijgen. Maar het gebeurt wel, als het superdruk is, dat een bad verschoven wordt van de ochtendzorg naar de namiddag of een andere dag. Dat de werkdruk de jongste weken verhoogd is, wordt niet ontkend en dat heeft niet alleen te maken met de onverwachte ziektes van enkele personeelsleden.

Om de ziektes op te vangen hebben we een beroep gedaan op jobstudenten en interims. Daarnaast is het zo dat onze zorggraad (de mate waarin bewoners zorg nodig hebben) van 65% in 2016  naar 75% eind 2017 gestegen was. Het gemiddelde bij de OCMW-woonzorgcentra is 75% en bij de vzw Woonzorgcentra is dat zelfs 82%. Volgens berekeningen van zorgconsulenten zouden we daarvoor 54,5 voltijdse personeelsleden in dienst moeten hebben. We zullen er na de extra aanwervingen 57,8 in dienst hebben. Eens de aanwervingen gerealiseerd en de zieken terug zal er nooit eerder zoveel zorgpersoneel op de werkvloer aanwezig geweest zijn.

Ik vind het dan ook  een aanfluiting van de waarheid en bedroevend dat een OCMW-raadslid  een misschien eenmalig zich voordoend feit heeft uitvergroot tot een probleem dat er geen is.  De imagoschade die onze zorgcentra opgelopen hebben door deze platte verkiezingspraat is niet te onderschatten. Wij zijn een zeer aantrekkelijke werkgever met een goede werkregeling en verloning. Dergelijke onterechte kritiek doet ons geen goed om nieuw personeel aan te trekken. Maar zowel de bewoners, de families als het personeel mogen er gerust op zijn, we blijven borg staan voor zeer kwaliteitsvolle zorg en danken het personeel voor zovele inzet en engagement.

Lijst CD&V Oudenaarde krijgt vorm!

15 februari 2018

D&V Oudenaarde heeft op zijn bestuursvergadering van 13 februari 2018 een eerste reeks namen  goedgekeurd voor de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van  oktober 2018.  Momenteel zijn 18 van de 31 namen bekend. Eerder was al bekend gemaakt dat ik de lijst zou trekken.

Het CD&V bestuur gaf zijn volle steun aan volgende kandidaten:

Uw dienaar (Ename), Cindy Franssen (Eine), Lieven Cnudde (Eine), Mathieu De Cock (Oudenaarde Centrum), Wim Merchie (Bevere), Mathieu Mas (Leupegem), Brigitte Coppitters (Bevere), Jeanique Van Den Heede (Ename), Christine Vandriessche (Nederename), Dina Librecht (Bevere), Hector Neyt (Edelare), Luc Lammens (Eine), Franky Vandamme (Eine) , Ria Laemont (Pamele), Thijs Van de Velde (Mullem), Willem Cheyns (Ename), Lena Goderis (Ename), Herwig Debisschop (Heurne)

“De voorbije zes jaar hebben we hard gewerkt en zijn er heel wat nieuwe mensen in de gemeenteraad gekomen. Ik ben dan ook zeer enthousiast over deze eerste  groep van sterke kandidaten die nu al met ons willen meedoen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. We willen naar de kiezer met een sterke lijst van ervaren en vernieuwende kandidaten die inhoudelijk kwaliteit hebben en een sterke verbondenheid hebben met de Oudenaardse bevolking. Hun inzet voor de stad en het verenigingsleven kan garant staan voor een goeie inhoudelijke inbreng.”

Een rangorde op de lijst werd voorlopig nog niet vastgelegd. De komende weken en maanden zal nu worden gewerkt aan de verdere lijstinvulling en aan het inhoudelijk verkiezingsprogramma.

 

(Christine Vandriessche en Franky Vandamme ontbreken)

Boven vlnr: Herwig Debisschop, Lieven Cnudde, Cindy Franssen, Dina Librecht, Ria Laemont, Lena Goderis, Stefaan Vercamer, Willem Cheyns, Luc Lammens en Wim Merchie; Onderaan vlnr: Jeanique Vanden Heede, Thijs Van De Velde, Mathieu Mas, Mathieu De Cock, Hector Neyt en Brigitte Coppitters

Artikel HLN 15/02

Artikel Het Nieuwsblad 15/02

Ook een prikkelarm uur op kermisnamiddag voor kinderen met een beperking

14 februari 2018

De spelotheek, de dienst evenementen en het sociaal huis van Oudenaarde slaan de handen in elkaar om de kermisnamiddag voor kinderen met een beperking uit te breiden met een prikkelarm uur.

Reeds enkel jaren organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de foorkramers een namiddag voor kinderen en jongeren met een beperking. Telkens met veel respons en veel positieve reacties.

‘Dit jaar willen we tijdens de paasfoor ook een prikkelarm uurtje organiseren voor kinderen en jongeren die minder goed tegen prikkels kunnen omwille van bijvoorbeeld autisme of epilepsie.  Het geluid en de verlichting worden dan aangepast. Het prikkelarm uur gaat door op donderdagnamiddag 5 april van 13u tot 14u30. Daarna gaat de kermisnamiddag voor de kinderen met een beperking terug zijn gewone gang.

De foorkramers waren onmiddellijk akkoord om dit jaar ook rekening te houden met kinderen die minder goed tegen prikkels kunnen. Zij zullen tijdens het prikkelarm uur geen harde muziek opzetten, minder lichtjes laten flikkeren en  de attracties rustiger laten draaien zodat ook die kinderen kunnen genieten van de kermis, besluit schepen voor evenementen John Adam.

Inschrijven kan via de dienst Spelotheek, Mevrouw Ann Vanden Hende, speelotheek@oudenaarde.be of 055/33.02.34

 

Optrekken leeftijd van 8 jaar naar 18 jaar voor kinderen voor wie je tijdskrediet opneemt…

5 februari 2018

Ik pleit om de leeftijd van kinderen voor wie je tijdskrediet met motief kan opnemen op te trekken van 8 jaar tot 18 jaar én voor ouder wordende werknemers de mogelijkheid te geven zorgtaken voor hun kleinkinderen op te nemen. Twee keer een keuze voor meer levenskwaliteit en de combinatie arbeid-gezin beter te organiseren.

VTM Nieuws 05/02:

 

De Morgen 05/02:

Het Laatste Nieuws 05/02:

Tournée Minérale

31 januari 2018

Tournée Minérale is haar tweede editie al meteen ingegaan als een gevestigde waarde. Waar de inschrijvingen vorig jaar wat aarzelend op gang kwamen, verloopt dat dit jaar duidelijk anders: op 1 januari hadden zich al 25.000 deelnemers geregistreerd via www.tourneeminerale.be. Heel wat mensen schrijven zich voor een tweede keer in. Dat bewijst dat mensen zich goed voelen bij een maand zonder alcohol. Enkele dagen voor de start staat de teller op bijna 75.000 deelnemers.

Met de campagne “Samen Veerkrachtig” stimuleren we de bezoekers van Lokaal Dienstencentrum De Vesting om deel te nemen aan Tournée Minérale. Er wordt trouwens gewerkt gedurende 10 maanden aan de tips van Fit in je hoofd.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is nu eenmaal zeer belangrijk voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen belangrijk is om veerkrachtig in het leven te staan. We willen ook onze jongeren aanleren dat ze bewust kunnen leven: weet wat je eet, weet wat je drinkt en weet waarom je iets doet.

Preventief werken is samenwerken

Stichting tegen Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) sloegen de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. Zij hebben de campagne ontwikkeld. Logo Gezond+, PISAD en Drugpunt werken samen op lokaal niveau om preventief te werken aan de gezondheidsdoelstelling rond ‘Tabak, alcohol en drugs’.

 

Ik zelf maak er alvast een alcoholvrij jaar van.