Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Geslaagd meiavondfeest!

2 mei 2018

Het jaarlijkse Meiavondfeest zit erop! Het was wederom een groot succes. Meer dan 1100 mensen kwamen opdagen voor de Oudenaardse stoverij met Oost-Vlaamse ambiance. Het was gezellig druk! Broer Sander en ik ervaren dat als een deugddoende steun voor ons politiek engagement…

 

Een dikke merci voor Scouts Ename, Chiro Eine, KSA Mater en de Chirovaders voor hun enthousiaste medewerking… dank ook aan ons sterk team om dat allemaal in goede banen te leiden en dat er opnieuw een sfeervol evenement van maakte… Het was gewoon top!

Extra middelen voor ethisch verantwoorde ouderenzorg in woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant

24 april 2018

De woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant van OCMW Oudenaarde werden samen met 9 andere woonzorgcentra geselecteerd uit alle ingediende projectvoorstellen in vlaanderen om te werken rond ethische ouderenzorg. De Vlaamse regering zorgt  voor extra ondersteuning en opleiding.

In februari van dit jaar lanceerde dhr. Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectoproep met als titel ‘Ethisch verantwoorde ouderenzorg in perspectief’.  De gemotiveerde kandidatuur van WZC Meerspoort en Scheldekant om hieraan deel te nemen, werd deze week goedgekeurd.

Plaats voor zorgethiek

Wij werken al anderhalf  jaar in onze woonzorgcentra aan een waardentraject waarbij de wensen van de bewoner de spil vormen van het zorgbeleid. Aangezien deze projectoproep hierop verder bouwt, hebben we uiteraard onze kandidatuur ingediend. Ethiek wordt vaak gezien als een zwaar beladen woord dat soms te gemakkelijk wordt gereduceerd tot de grote maatschappelijke debatten die handelen over abortus, euthanasie,…  Zorgethiek is echter iets van elke dag, van elke morgen, elke avond. Het zit in elke seconde, in elke minuut van je bezig zijn met mensen. En net dat maakt het ook moeilijk. Want in de zorg, het werken met mensen, is er veel dat ‘moet’ gebeuren in elke minuut van de dag.  Medewerkers zijn vooral opgeleid in alle technische aspecten van hun dagelijks handelen : wassen, eten geven, hulp bij toiletbezoek,…En daar zijn ze vaak zeer goed in.  Maar tegelijk ontbreekt het daarbij vaak aan tijd om de vraag te stellen ‘heb ik goede zorg geleverd’, maar vooral de nog meer essentiële vraag ‘heb ik de zorg geleverd die de bewoner wenst op dit moment op de manier waarop hij dit verwacht’.

Eén van de tien Vlaamse woonzorgcentra

Uit alle projectoproepen werden de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant  geselecteerd om samen met 9 andere Vlaamse WZC’s een lerende gemeenschap rond dit thema op te zetten. Zij worden daarbij  ondersteund en gecoördineerd door het zorgethisch lab sTimul.  Twee hoofdverpleegkundigen zullen hierbij opgeleid worden tot zorgethisch coach met de bedoeling dat zij vervolgens in de dagelijkse werking daarrond een beleid kunnen vorm geven en bij moeilijke zorgkwesties samen met het team naar werkbare oplossingen op zoek kunnen gaan en dit met concrete voorbeelden die de teams de kans geven verder te kijken dan de dagelijkse routine.  De ervaringsuitwisseling die hierbij wordt gecreëerd met de negen andere woonzorgcentra is hierbij een uitstekende vertrekbasis. De bedoeling is om nadien onze ervaring en expertise ook te delen met andere woonzorgcentra.

Voor minder weigeringen van arbeidsongevallen bij verzekeraars

24 april 2018

CD&V wil het aantal arbeidsongevallen dat jaarlijks door de verzekeringsmaatschappijen geweigerd wordt – en waarvoor dus geen vergoeding wordt uitbetaald – naar beneden krijgen. Ik stel voor dat de werknemer onmiddellijk een kopie krijgt van de aangifte van het ongeval, zodat die nog aanvullingen of correcties kan doen. Het aantal arbeidsongevallen dat door verzekeraars niet erkend wordt, zit in de lift.

Dat meldde ACV-topman Herman Fonck maandag in diverse media. In 2016 ging het bijvoorbeeld om 18.488 ongevallen, of één op tien. Volgens de vakbond was dat in minstens 2.335 gevallen onterecht.

Volgens mij is de oorzaak vaak een foutieve of onvolledige aangifte van het arbeidsongeval, omdat de werknemer zelf de aangifte vaak niet of pas veel later te zien krijgt. Ik stel daarom voor dat het slachtoffer onmiddellijk een kopie van de aangifte krijgt wanneer de werkgever die aan de verzekeraar bezorgt. Dan kan die nog corrigeren of aanvullen, zodat de kans op weigering verkleint, zegt hij.

Volgens de huidige wetgeving krijgt de werknemer de aangifte van het arbeidsongeval niet onmiddellijk, of gewoon helemaal niet te zien.

“Aangezien het slachtoffer de meest belanghebbende is, is het vreemd dat hij of zij niet in kennis gesteld wordt van de aangifte en de beschrijving van het arbeidsongeval”, Door de werknemer onmiddellijk een kopie van de aangifte te bezorgen, zullen fouten, onvolledigheden en procedureproblemen voorkomen worden.”

25%  meer bezoekers  bij de sociale kruidenier ‘De Kaba’

17 april 2018

In 2017 kwamen 900 bezoekers méér  over de vloer van De Kaba, de sociale kruidenierswinkel van het OCMW.  Dat zijn er een kleine 25% meer dan vorig jaar.  De Kaba is een winkel met een aantal basisproducten aan verlaagde prijzen  voor mensen met de laagste inkomens. Die verlaagde prijzen  zijn goed voor een koopkrachtondersteuning van 10.735 euro. In 2017 deden 743 bezoekers meer een beroep op De Kaba.  In totaal gaat het over 351 gezinnen. Dat zijn er 53 meer dan het jaar voordien.

Zero Food Waste Program van Delhaize

Naast de te betalen producten kan de klant van de Kaba wekelijks  ook gratis producten bekomen van het Zero Food Waste Program van Delhaize. Dit zijn hoofdzakelijk producten die hun vervaldatum naderen en die ingevroren worden, waarna ze nog drie maanden goed blijven. In 2017 heft de sociale kruidenier voor een waarde van 80952 euro aan gratis producten gekregen van Delhaize.

Samen met de kortingen voor de basisproducten geven wij zo meer dan 90.000 euro koopkrachtondersteuning voor gezonde voeding en verzorgingsproducten aan de gezinnen met de laagste inkomens”

Ook vanuit de omliggende gemeenten komt men naar  de Kaba

Het OCMW sloot ook samenwerkingsovereenkomsten met de OCMW’s van Brakel, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem en Zwalm . Hierdoor kunnen ook mensen uit die gemeenten naar de Kaba In Oudenaarde komen.  Stefaan Vercamer: “We stellen inderdaad vast dat er ook steeds meer mensen uit de omliggende gemeenten naar de Kaba in Oudenaarde komen. In 2017  kwamen er 536 mensen op suggestie van andere OCMW ’s. Dat zijn er meer dan 30% meer dan het jaar ervoor. De formule slaat dus ook aan in ander gemeenten en we moeten nu eens kijken of we dit niet verder regionaal organiseren naar de toekomst toe.

Tweedehandswinkel

Naast de winkel voor verzorgingsproducten en  voeding is er ook nog de ‘sociale winkel’  waar tweedehandskledij, huishoudgerief en verwarmingstoestellen aan zeer sterk verlaagde prijzen worden  ter beschikking gesteld aan mensen met een OK-pas. 1570 mensen maakten in 2017 hiervan gebruik.

Rugbyclub Rhinos, OCMW en SHM Vlaamse Ardennen brengen jong en oud samen met buurtsport.

17 april 2018

“Als de drempel om naar de sportclub te komen te groot is, dan komen wij met ons rugbyteam naar de buurt.” Met die insteek zetten rugbyclub Rhinos Oudenaarde, het OCMW van Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen afgelopen week een Buurtsportweek op poten in de wijk rond de Weverstraat in Eine.

De sportclub is een fantastisch middel om jongeren bij elkaar te brengen, maar niet iedereen vindt de weg ernaartoe. Met de Buurtsportweek wilde Rhinos Oudenaarde niet alleen de kinderen een fijne week aanbieden, maar slaagde het er ook in de buurtbewoners bij elkaar te brengen. Dat gebeurde door een medewerker van het OCMW bij de koffiemomentjes voor de ouders ‘s morgens, maar ook op een afsluitend feestje op vrijdagnamiddag voor alle buurtbewoners.

De Rhinos vonden in het OCMW van Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij een even enthousiaste partner.

Laagdrempelige buurtsport is in dit project het cement voor de versterking van het sociaal weefsel in de buurtVoor zowel het OCMW als de Sociale Huisvestingsmaatschappij is deze Buurtsportweek een ideaal opstapje om contacten te leggen en te luisteren naar de noden van de mensen die in deze buurt wonen.

We kunnen terugblikken op een geslaagde pilootweek van Buurtsport Oudenaarde. Dit project staat als een huis. Uit de eerste evaluatie blijkt dat al onze verwachtingen ruimschoots werden ingelost. Dat horen we zowel van tevreden ouders als van blije kinderen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit een vervolg moet krijgen. Samen met onze andere partners – de Sportdienst, Leo’s Audenaerde, de Jeugddienst en CAW – kunnen we dit project zeker herhalen hier in de wijk, maar ook elders in de stad uitrollen.

Officiële inhuldiging Sociaal Huis Oudenaarde

17 april 2018

Vrijdag 20 april wordt het Sociaal Huis Oudenaarde op site Meerspoort 30 officieel ingehuldigd met een kleurrijke fotomuur. De OCMW-diensten verhuisden vorig jaar al naar het gerenoveerde gebouw. Verschillende partners uit de sociale sector namen in de maanden erop hun intrek in het gebouw. Een feestelijke opening kon dus niet langer wachten.

Vrijdagnamiddag krijgt Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met de OCMW-raad de eer om het Sociaal Huis officieel in te huldigen. Er werd voor een originele inhuldigingsmuur gekozen om de missie van het Sociaal Huis kracht bij te zetten. Een fotomuur met meer dan 250 foto’s vertelt het verhaal van het Sociaal Huis van Oudenaarde.

De fotomuur geeft een beeld waarvoor het Sociaal Huis Oudenaarde staat. “Een open huis met een ruim aanbod aan diensten, voorzieningen, hulpverlening en activiteiten die tegemoet komen aan de sociale noden van elke inwoner”. De fotomuur weerspiegelt de kleurrijkheid en diversiteit van de mensen die er langskomen en de veelzijdigheid van diensten en activiteiten die worden aangeboden.

Ik hoop dan ook dat iedereen zich herkent in de fotomuur. Wie de fotomuur wil komen bewonderen, kan langskomen op het openingsevent op zaterdag 21 april. Dan stelt het Sociaal Huis Oudenaarde tussen 14 en 18 uur haar deuren open voor jong en oud. Op die dag maak je kennis met de verschillende dienstverleningen via een levensweg doorheen het gehele gebouw.

In het Sociaal Huis kan je terecht op vreugdevolle momenten, maar ook wanneer het even minder gaat. De levensweg vertelt het verhaal van geboorte tot levenseinde. Zo kan je onder meer een kijkje nemen bij Kind & Gezin en vragen stellen bij Woonzorg Oudenaarde.

Lokaal dienstencentrum De Vesting geeft die dag enkele creatieve workshops en laat je een hapje proeven bij een kookdemo. Kinderen kunnen dan weer de hele namiddag op de foto met Chase, Marshall en Skye, de sterren van Paw Patrol. Kortom, het wordt een levendige namiddag.

Sociaal restaurant De Pelikaan verwent alle bezoekers met een gratis pakje friet op het einde van de levensweg. Kinderen worden extra beloond met een kleurplaat. Hiermee maken ze kans op een leuke prijs.

Om het openingsevent feestelijk af te sluiten worden vijf ballonvaarten verloot onder de bezoekers. “Een unieke kans om het Sociaal Huis en de omgeving eens vanuit de lucht te bewonderen”, zegt OCMW-Voorzitter Stefaan Vercamer.

Het vroegere woonzorgcentrum op de site Meerspoort 30 werd gerenoveerd en eind mei vorig jaar in gebruik genomen als Sociaal Huis. Naast het OCMW komen hier zoveel mogelijk partners uit de welzijnssector samen. Wie langskomt, staat versteld van wat de dienstverleningen voor hen kunnen betekenen. “Dit is dan ook dé sociale campus van de stad Oudenaarde.

Een realisatie die voor mij symbool staat voor wat het beleid van OCMW en stad voor de burger moet zijn: een duurzame investering in een klantgerichte dienstverlening en dit binnen een toegankelijke infrastructuur met uitstraling. Een Huis met aandacht voor vernieuwing en waar mensen en diensten hun krachten bundelen en samenwerkingen aangaan.

Bij de totaalrenovatie van het oude woonzorgcentrum tot het Oudenaards Sociaal Huis, werd van bij het begin de nadruk gelegd op het belang van een open en luchtig concept. De blikvanger is het centrale en klantvriendelijke onthaal. Het belang van een warm en goed georganiseerd onthaal en een aangepaste publieksbegeleiding mag niet worden onderschat. Het draagt er in sterke mate tot bij of een potentiële bezoeker of klant zich welkom voelt in ons Huis.

In het gebouw zijn er naast de OCMW diensten verschillende sociale partners aanwezig en ook daarbuiten hebben we allerlei samenwerkingsverbanden. We vervullen hiermee een voorbeeldfunctie. Na verloop van tijd moet ons Sociaal Huis dé site en dé referentie zijn voor elke burger van onze stad waar hij terecht kan voor eender welke sociale vraag in eender welke fase van zijn leven.

Tot slot willen we met ons Sociaal Huis ook een nieuwe en belangrijke stap zetten in de integratie stad-OCMW. Door de samenwerking van verschillende diensten en partners in één gebouw te organiseren, zetten we nog meer in op een publieke, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening voor de burger.

 

Voor meer info kan je terecht op www.sociaalhuisoudenaarde.be

Uitwisseling seniorenraad Oudenaarde – Oostende.

23 maart 2018

Maandag trok ik samen met de voorzitter van de seniorenraad, Claude De Clercq & een ruime delegatie van de seniorenraad van Oudenaarde naar Oostende voor een uitwisselingsbezoek met de seniorenraad en de schepen van Sociale Zaken uit Oostende. Werking en ideeën werden uitgewisseld en er werd heel wat inspiratie opgedaan. Zo werd kennis gemaakt met de ‘vrijetijdsmobiel’ om senioren naar activiteiten te brengen, kregen we toelichting bij een ‘bouwbeurs voor senioren” die tips geeft voor aanpassingen aan de woning om het comfort van de senioren te verbeteren etc… . Uiteraard werd de dag afgesloten met een kennismaking met de stad zelf.

Tussenkomt ivm Zalando – Plenaire zitting 08.03.2018

8 maart 2018

 

Hieronder vindt u de uitgeschreven versie van mijn vraag terug alsook het antwoord van minister Peeters:

 

Geachte meneer de Minister,

Dinsdag werd duidelijk dat het nieuwe distributiecentrum van Zalando niet in het België,  maar wel in Nederland zal worden gebouwd. Toch waren al de nodige vergunningen voor de mogelijke bouw al verkregen. Het Duitse e-commercebedrijf zelf heeft nog geen uitleg gegeven waarom het niet naar hier komt. Maar in de media konden we al verschillende analyses lezen, ook van uw  collega’s, zo zou de overlegprocedure om nachtwerk in te voeren ons genekt hebben. Nonsens  natuurlijk. Ik daag diegenen die dat beweren uit om mij een bedrijf  te noemen waar de invoering van nachtarbeid niet gelukt is omwille van het sociaal overleg. In Nike, Lego, Colruyt, Torfs is dat alvast zonder problemen ingevoerd. Voor flexibel werken tussen 6u ’s morgens en middernacht hoef je zelfs die procedure niet te volgen. Waar het wel over gaat is dat mensen die ’s nachts moeten werken wel een financiële compensatie verwachten voor dat soort flexibel werken.

Voor diegenen die allerlei analyses maken over waarom een bedrijf als Zalando niet naar België komt is het misschien nuttig om hierover eens een Europese studie te lezen. Wanneer een e-commercebedrijf een locatie zoekt voor een nieuw distributiecentrum dan spelen er 21 locatiefactoren. En dan zien we andere elementen die in ons nadeel spelen: 1) de vraag/ de marktnabijheid: onze markt is vrij beperkt. Vlaanderen heeft een potentieel van 6,5 miljoen, terwijl Nederland het dubbele heeft. De Vlaamse markt gaat dus mee met de Nederlandse en zelfs de Duitse markt, terwijl de Waalse markt geïntegreerd wordt in de Franse markt.

2) de transportmogelijkheden en -kosten: de dagelijks verkeercongestie met de al maar langer wordende files speelt niet in ons voordeel. 3) de nabijheid van andere centra om combinatie van pakketten mogelijk te maken. 4) de beschikbaarheid van de gronden en de betaalbaarheid ervan. 5) natuurlijk de beschikbaarheid van werknemers  in de onmiddellijke omgeving  (kan tot 3000 tijdelijke werkkrachten gaan op piekmomenten) en  uiteraard de loonkost

Het gaat hier dus niet over de procedures om nachtarbeid te kunnen invoeren, in het geheel niet. Waar we wel wat zouden kunnen aan doen is aan de loonkost in de e-commerce. Daar hebben we een concurrentieel nadeel met bvb Nederland. Vandaar dat wij in de lente van vorig jaar met CD&V al het voorstel hebben gedaan om een gerichte lastenverlaging door te voeren voor flexibel werken in de e-commerce. Zo creëer je ruimte om mensen die op zeer flexibele uren moeten werken correct te verlonen en toch concurrentieel te blijven met de buurlanden. Dat is de uitdaging en dat er daarbij sociaal overleg moet zijn? ’Uiteraard, we gooien sociale vrede toch niet zomaar overboord, toch zeker niet in zo’n kwetsbare sector en we willen toch niet evolueren naar Daensistische toestanden waar mensen  voor 5 euro per uur ’s nachts in mensonwaardige toestanden moeten werken? Daar passen wij voor!

 

Vandaar mijn vragen mijnheer de minister:

  • Heb tu ondertussen al contact gehad met Zalando en hebben zij u al uitleg gegeven over de reden om niet naar België te komen? Kan u ons daar wat toelichting over geven?
  • Zal u bijkomende initiatieven nemen om ons land aantrekkelijker te maken voor de e-commercebedrijven, bijvoorbeeld door middel van een gerichte loonlastenverlaging?

 

Het antwoord van Minister Peeters: 

 

Afgelopen dinsdag verscheen er in de pers inderdaad dat Zalando zich niet zou vestigen in Dour in ons land, maar eerder voor Nederland zou kiezen.

Gisteren had ik contact met minister Jeholet van de Waalse regering. De Waalse regering was al 2 jaar in onderhandeling over o.a. de omgevingsvergunning in Dour.

Er waren in dit dossier geen voorafgaandelijke contacten geweest van Zalando met de federale regering, maar ondertussen hebben wij gisteren zelf ook met hen telefonisch contact gezocht. Zalando wil op dit ogenblik geen officiële informatie geven over eventuele toekomstige vestigingen die al dan niet in ons land zouden komen of over de redenen waarom zij mogelijk niet voor ons land zouden kiezen.

Voor wat betreft de federale bevoegdheden die een rol kunnen spelen in de beslissing van Zalando om zich al dan niet in ons land te vestigen, kunnen wij het volgende zeggen.

In het kader van de onderhandelingen voorafgaand aan het Zomerakkoord hebben wij gewezen op twee noden die er nog bestonden in het kader van de e-commerce.

De eerste daarvan was de nood aan een soepeler procedure voor de invoering van nachtarbeid. In het verleden was nachtarbeid voor activiteiten van e-commerce slechts mogelijk voor bepaalde sectoren die werden aangeduid bij koninklijk besluit na advies van het bevoegde paritair comité. In de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 werd nachtarbeid voor activiteiten van e-commerce toegelaten in alle sectoren, maar dat bleek in de praktijk niet altijd even vlot tot resultaat te leiden. Daarom werd in het Zomerakkoord de procedure voor de invoering van nachtarbeid versoepeld. Wij hebben er dus voor gezorgd dat sinds begin dit jaar eender welke vorm van nachtarbeid kan ingevoerd worden in een onderneming door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met minstens één vakbond of door een wijziging van het arbeidsreglement. Deze meer eenvoudige procedure kan dus geenszins nog een obstakel vormen om nachtarbeid in te voeren in een onderneming. Wij hopen dan ook dat we na de aankondiging bij Ikea eerder dit jaar een groeiend gebruik van deze maatregelen zullen kunnen vaststellen.

En daarnaast is er de kwestie van de loonkost. Ik denk dat de inspanningen die deze regering op dat punt geleverd heeft, ongezien zijn. België staat weer op de kaart op dat gebied. Dat betekent natuurlijk niet dat voor iedere niche de situatie even gunstig is. Wij hadden zelf inderdaad, opnieuw in het kader van de onderhandelingen voorafgaand aan het Zomerakkoord, ook al opgemerkt dat er nog verbetering mogelijk was met betrekking tot de loonkost van e-commerce in ons land. Daarom hadden wij toen een concrete piste op tafel gelegd om voor tewerkstelling binnen e-commerce de lasten verder te verlagen. Daarbij zou gewerkt worden met een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsheffing ten belope van 10%. Naargelang de budgettaire marge die beschikbaar zou zijn hadden wij twee opties voorzien: ofwel kon deze maatregel ingevoerd worden voor een periode van 5 jaar met het oog op een tijdelijke ondersteuning van de economische ontwikkeling en verandering als gevolg van e-commerce. Ofwel kon de maatregel toegepast worden op de bijkomende tewerkstelling die voldeed aan de criteria.

Onze inschatting was toen dat ons voorstel ervoor zou zorgen dat er 10.000 jobs zouden gecreëerd worden of behouden blijven. In de schoot van de regering werd dit voorstel toen echter niet weerhouden, maar wij zijn tevreden te merken dat het draagvlak voor die maatregel nu groeit.

Investeren in deelgemeenten voor de realisatie van betaalbaar wonen

1 maart 2018

Vijftien maanden na de start van de werken werden de nieuwe sociale woningen in het Klokkeveld in Mater op 28 februari officieel in gebruik genomen. De buurtbewoners kregen de gelegenheid om de woningen te bezichtigen en maakten tevens kennis met hun nieuwe buren.

Vanuit de Sociale Huisvestingsmaatschappij kiezen we er bewust voor om betaalbaar wonen ook in de deelgemeenten van Oudenaarde mogelijk te maken. Op deze manier spreiden we het aanbod van onze woningen op het grondgebied van de stad en is het voor mensen mogelijk om eveneens in een meer landelijk deel van Oudenaarde te wonen.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen beschikt momenteel over 1218 woongelegenheden, waarvan er zich 589 woonentiteiten in Oudenaarde bevinden. Op vandaag bevindt 24% van de sociale huurwoningen in Oudenaarde zich in het stadscentrum. De overige 76% is verspreid over de verschillende deelgemeenten. Momenteel staan er eveneens nieuwbouwprojecten op stapel in Leupegem, Volkegem en Eine. Deze zullen goed zijn voor 56 bijkomende huurentiteiten en 30 koopwoningen. Het bouwproject in Mater werd ontworpen door architectenbureau Akro Nova uit Oudenaarde. De realisatie gebeurde door aannemer Damman uit Deerlijk.

‘De woonwijk Klokkeveld dateert van de bouwjaren ’71 en ’76. De realisatie van dit vervangingsproject fleurt de wijk helemaal op. Acht woningen werden gesloopt en maakten zo plaats voor 9 nieuwe entiteiten met 2 slaapkamers. Dit project was goed voor een investering van ruim 1.350.000 euro. Het is de intentie om ook het openbaar domein van de wijk op te frissen.

 

12500 EURO voor vakantieopvang van kinderen met een beperking

28 februari 2018

De stad Oudenaarde levert een financiële bijdrage van 12.500 euro voor Give us a break, een initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Bij gebrek aan opvangmogelijkheden tijdens vakantieperioden voorzien de ouders zelf in opvang.

OCMW-voorzitter & schepen van Sociaal Beleid Stefaan Vercamer:

In het schepencollege is besloten om dit jaar een financiële bijdrage van 12.500 euro te leveren voor de opvang van kinderen met een beperking. Hiermee gaan we in op de vraag van de stuurgroep van ouders en instellingen en op die van de adviesraad voor personen met een beperking. We hebben eerst een inventaris gemaakt van wat al bestaat en het is nu de bedoeling hierop verder te werken om in meer mogelijkheden te voorzien voor vrijetijdsactiviteiten voor jongeren met een beperking.”

Intussen wordt ook onderzocht hoe het opvanginitiatief Give us a break verder structureel uitgebreid kan worden door het oprichten van een multifunctioneel centrum voor minderjarigen in de regio. “In dat centrum zou naast vakantieopvang ook in weekendopvang en kortverblijf voorzien kunnen worden. De vzw Heuvelheem, KBO Oudenaarde, Bernardusdriesprong, vzw Amon en DVC Heilig Hart in Deinze willen deze droom van veel ouders mee helpen te verwezenlijken.

Maar dat is een traject van lange adem, waarbij ook de steun van de bevoegde Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) nodig is.

Artikel Het Nieuwsblad:

Artikel Het Laatste Nieuws