Wie is Stefaan ?

Geboren te Vinkt

Ik ben geboren in Deinze op 9 juni 1961 en groeide op in Vinkt in een gezin van 10 kinderen. Ik heb 4 broers (Sander, Remi (+), Jozef en Johan) en 5 zussen (Ria, Magda, Bieke, Diederika en Tonia). We zijn een beetje een “politieke” familie. Mijn grootvader is schepen geweest van Vinkt en mijn vader was er 12 jaar burgemeester. Broer Sander is al sinds 1985 député en is op 1 december 2006  aan een nieuwe legislatuur begonnen als eerste député voor Oost-Vlaanderen.

Mijn andere broer Johan was tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 gemeenteraadslid in Deinze. Enkele van mijn nonkels waren ook actief in de gemeentepolitiek.

Al vele jaren ben ik een trotse inwoner van het gezellige Ename. Daar woon ik  samen met mijn  gezin. Tijdens mijn studies voor sociaal assistent leerde ik mijn vrouw Anick kennen. We zijn ondertussen 27 jaar getrouwd en hebben vier kinderen: Klaar, Dauwe, Ware en Lief & 3 kleinkinderen.

foto gezin 2013

In 2000 studeerde ik als werkstudent af aan de UCL (Universiteit Catholique Louvain) als licenciaat in “Politique économique et sociale”.

Mijn eerste werkervaring deed ik in 1982 op als regionaal medewerker van het Landelijk Verbond van Christelijke Cooperaties, (later groep Arco). Twee jaar later (in 1984) werd ik er regionaal manager voor de regio Vlaamse Ardennen gecombineerd met regionaal redacteur van het weekblad Visie.

Ik denk “wij”

Ik ben een overtuigde “middenvelder” en engageer me dan ook volop in het verenigingsleven in mijn stad en streek.

 

Via mijn vorige job als secretaris van het ACW Zuid-Oost-Vlaanderen (nu Beweging.net) was ik uiteraard ook betrokken bij het reilen en zeilen van de bij onze koepel aangesloten organisaties zoals ACV, CM, KWB, KAV, KAJ, OKRA, Ziekenzorg, Groep ARCO, Vakantiegenoegens, Wereldsolidariteit, Familiehulp;

 

 

 

Federaal Volksvertegenwoordiger sinds 2007

Sinds 10 juni 2007 wijd ik mij voltijds aan mijn parlementaire opdracht, en dit met veel plezier en werkijver! Ik zetel in de commissie Sociale Zaken waar ik allerhande sociale dossiers opvolg.

 

eedaflegging

Eedaflegging 2007

 

eed

Eedaflegging 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Europa

Daarnaast zetel ik ook in de Raad van Europa. Dit is de toonaangevende mensenrechtenorganisatie van Europa. De raad telt 47 lidstaten, waarvan 28 ook lid zijn van de Europese Unie. Alle lidstaten van de Raad van Europa hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend. Dit verdrag is gericht op de bescherming van mensenrechten, democratische waarden en rechtsstaatbeginselen. Ik volg daar vooral alles wat met arbeid te maken heeft.

Back Camera

 

Oudenaarde

In 2012 werd ik in Oudenaarde ook verkozen tot OCMW-voorzitter/Schepen Sociale Zaken. Mijn bevoegdheden zijn Sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een beperking, sociale economie, ontwikkelingssamenwerking. 

eed1eed 2